Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoe schaf je een numerus fixus af

Hoe schaf je een numerus fixus af

Photographer:Fotograaf: David Brossard

MAASTRICHT. De numerus fixus van de opleiding Economics and Business Economics is nooit gehaald. Weg ermee dus, zegt het faculteitsbestuur van SBE. Slecht idee, vinden de studenten. De fixus werkt als een kwaliteitszegel en dat schrikt ongemotiveerde studenten af. In de faculteitsraadsvergadering stemden de studenten het voorstel unaniem weg. Inmiddels blijkt dat de F-raad er niets over te zeggen heeft, de U-raad misschien ook niet.

De numerus fixus van Economics and Business Economics (EBE) is in 2010 ingesteld om te voorkomen dat studenten die geen groen licht kregen bij de populaire opleiding International Business (eveneens met een fixus), massaal zouden uitwijken naar EBE. Dat is echter niet gebeurd; de bovengrens van 450 studenten is nooit gehaald.

Het was een “spookfixus”, zegt decaan Philip Vergauwen. De opleiding krijgt daardoor onbedoeld een elitaire uitstraling en belangrijker: studenten moeten zich vóór 15 januari al aanmelden. “Dat is waanzin voor veel buitenlandse studenten; het betekent dat je bepaalde groepen als de Belgen kunt vergeten, omdat die gewoon zijn om zich in het voorjaar te oriënteren op een studie. De Duitsers komen wel, al krijg je dan geen afspiegeling van verschillende milieus maar vooral de studenten uit de welgestelde kringen. We willen een school zijn gefocust op kwaliteit, open voor zoveel mogelijk studenten met een sterke motivatie. Geen eliteschool.”

Het heeft Vergauwen verrast hoe scherp de eigen studenten in de faculteitsraad reageerden op het voorstel om de fixus af te schaffen. “Ik ging ervan uit dat ze de grotere toegankelijkheid van de opleiding  zouden waarderen maar ik heb hun emotionele argumenten onderschat. Een numerus fixus geeft namelijk een exclusief randje aan de studie: aankomende studenten moeten daar niets van hebben maar wie eenmaal studeert, koestert het, ook omdat het later in sollicitatiegesprekken van pas kan komen. Een gedachte die ik trouwens reëel vind en niet afkeur.”

Die exclusiviteit wordt vooral gewaardeerd door buitenlanders, vermoedt Jeroen Moonemans, studentlid in het faculteitsbestuur en lid van de student council. “Vooral Duitsers verbinden een fixus met een exclusieve opleiding. De Nederlanders weten inmiddels wel dat de aanmeldingsgrens te maken heeft met capaciteitsproblemen.”

De SBE-studenten maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, zegt Moonemans. “De fixus heeft het effect van een kwaliteitszegel en ontmoedigt aankomend studenten die niet gemotiveerd zijn. Je moet namelijk door een procedure waarin je cv, motivatiebrief en cijfers een rol spelen.”

Vergauwen: “Mocht blijken dat we ons hebben vergist en veel meer aanmeldingen krijgen, dan is er nog geen man overboord: we blijven selecteren op ‘international classroom’ en geloven dat we hiermee de kwaliteit waarborgen. Dat is een nieuw criterium, waarmee we de studentenpopulatie internationaler kunnen maken.” Het kan in de praktijk betekenen dat een gemotiveerde Roemeen die goed past in het internationale pgo-onderwijs voorrang krijgt boven een Duitser met hoge cijfers.

Dat selecteren kon vorig jaar ook al, zegt Moonemans. “Maar niet één student is op grond van dat criterium afgewezen. Dus we hebben de indruk dat dit onvoldoende doordacht is, dat je sowieso meer voorbereidingstijd nodig hebt om een fixus af te schaffen. Wij vinden ook dat je aankomende studenten hiervan duidelijk op de hoogte moet stellen, ook weer om de ongemotiveerde studenten af te schrikken. In de laatste faculteitsraadsvergadering heeft het bestuur dat toegezegd en zal de selectie op open dagen aan de orde stellen. We zijn nu positiever gestemd over de plannen en gaan ons een dezer dagen hierop beraden.”

Intussen is ook het college van bestuur op het toneel verschenen en vroeg zich af of de faculteitsraad überhaupt instemmingsrecht heeft over het schrappen van een fixus. Niet dus, zo concludeerde de afdeling juridische zaken onlangs. Die is nu aan het uitzoeken of zelfs de universiteitsraad, die zeggenschap over het instellen van een fixus heeft, iets te zeggen heeft over het afschaffen ervan.

De kwestie staat volgende week vooralsnog op de agenda van de universiteitsraadsvergadering.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)