Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Oud-WODC-directeur Leeuw mag hoogleraar blijven

Oud-WODC-directeur Leeuw mag hoogleraar blijven

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht ziet geen aanleiding om de leerstoel van Frans Leeuw vroegtijdig te beëindigen. Hoewel uit een onafhankelijk onderzoeksrapport blijkt dat Leeuw gevoelig was voor druk vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, stelt de UM in een schriftelijke verklaring dat in het rapport nergens “expliciet” is genoemd dat hij “de normen van wetenschappelijke integriteit” heeft geschonden. Hij is deeltijdhoogleraar bij de rechtenfaculteit en was tot afgelopen zomer directeur van het WODC.

Drie commissies zijn vorig jaar aan het werk gezet door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om het eigen, maar onafhankelijke onderzoeksinstituut WODC onder de loep te leggen, dit na klachten van een oud-medewerkster en uitgebreide verslaggeving in tv-programma Nieuwsuur hierover.

De Groningse commissievoorzitter, prof. Marc Hertogh, concludeert in het laatste rapport, over de vervlechting tussen politiek en onderzoek, dat er “een terugkerend patroon” was van beïnvloeding door justitieambtenaren. Onderzoeksvragen werden gedurende het onderzoek bijgesteld, methodes gewijzigd, conclusies aangepast of publicaties uitgesteld.
WODC-onderzoekers moesten telkens hun inhoudelijke onafhankelijkheid “bevechten”. Vooral bij politiek gevoelige onderwerpen was er druk of sturing, stelt de commissie. Behalve dat Leeuw wordt aangerekend dat hij niet als “buffer” optrad tussen onderzoekers en beleid, was hij te veel een ‘doorgeefluik’ van de wensen van Justitie. In het bijna tweehonderd pagina’s dikke rapport komt een beeld naar voren van een directeur “die alles las en zich overal in wilde mengen”, die “een kwart van de tijd bezig was met afstemming met beleid” (aldus een van zijn medewerkers), die zijn medewerkers wees op het “belang van het meenemen van beleidsambtenaren” in het onderzoeksproces. Daarbovenop krijgt Leeuw van een medewerker het verwijt dat hij druk heeft uitgeoefend in een casus om “conclusies te verzachten”. Die druk werd weerstaan, “maar het heeft veel extra tijd gekost”. Verder werd in opdracht van de voormalig directeur in elk geval in één drugsonderzoek de samenvatting aangepast. Ook greep Leeuw in op de methodiek in een evaluatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. De WODC-onderzoekers ervoeren dit als een “aantasting van hun wetenschappelijke integriteit” en omschreven zijn beslissing als “een niet op inhoudelijke gronden genomen besluit met serieuze consequenties voor de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek”.

Leeuw stapte in de zomer van 2018 op als directeur van het WODC nadat hij onzorgvuldig bleek te zijn geweest in de afhandeling van een klacht van een medewerkster. Hij bleef wel voor 0.2 fte in dienst van de Universiteit Maastricht (leerstoel: recht, openbaar bestuur en sociaalwetenschappelijk onderzoek).

De Maastrichtse rector Rianne Letschert en Jan Smits, decaan van de rechtenfaculteit, spraken vorige week met Leeuw. Hij heeft toen duidelijk gemaakt dat hij de normen van wetenschappelijke integriteit bij de UM altijd uiterst serieus heeft genomen. Zo luidt de schriftelijke reactie van de universiteit. Een paar regels daarvoor wordt benadrukt dat van Maastrichtse wetenschappers echter ook wordt verlangd dat ze zich buiten de universiteitsmuren aan de academische moraal houden.
Toch ziet Letschert “geen aanleiding” om in te grijpen. “Dat kun je doen bij zwaarwegende redenen, flagrante schendingen, of Stapel-achtige situaties zoals de manipulatie van data of het grondig aanpassen van conclusies. Er is een groot grijs gebied waar we vooral over moeten blijven discussiëren, maar op basis van de drie onderzoeksrapporten met betrekking tot het WODC heb ik onvoldoende grond om maatregelen te kunnen nemen tegen Leeuw.”
Maar kan Leeuw voor studenten nog wetenschappelijke onafhankelijkheid uitstralen? “De publieke opinie vraagt misschien iets anders”, zegt Letschert, “maar ik baseer me op de bevindingen in de rapporten; er is geen onomstotelijk bewijs dat hij normen van wetenschappelijke integriteit heeft geschonden.”

Leeuw blijft tot 17 augustus 2019 in dienst van de UM. Daarna gaat hij met pensioen.

 

Wendy Degens

 

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)