Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Klacht buitenlandse promovenda, hoorzitting in het Nederlands

Klacht buitenlandse promovenda, hoorzitting in het Nederlands

Photographer:Fotograaf: Pexels.com

MAASTRICHT. Een buitenlandse promovenda die een klacht heeft ingediend over haar promotor bij de ‘Klachtencommissie Ongewenst Gedrag’ van de Universiteit Maastricht, is uitgenodigd voor een hoorzitting in het Nederlands. Dit tot haar verbijstering, een taal die ze nauwelijks begrijpt, laat staan dat ze zich er fatsoenlijk in kan uitdrukken. Een tolk mag aanschuiven, maar die moet ze zelf regelen. 

Het is vooral Engels wat de klok slaat aan de Universiteit Maastricht. Er zijn veel buitenlandse studenten en werknemers; beleidsstukken en vergaderingen zijn veelal in het Engels. Maar als het gaat om een hoorzitting van de ‘Klachtencommissie Ongewenst Gedrag’ van deze universiteit – een adviesraad die zich buigt over gevoelige kwesties als discriminatie, agressie, intimidatie en geweld – blijkt de voertaal Nederlands te zijn, ongeacht of de klager de taal spreekt of verstaat.
De reden? Die is onduidelijk. De commissie is ervan overtuigd dat fatsoenlijk onderzoek [het horen van klager en beklaagde, red.] is gegarandeerd als dit in het Nederlands gebeurt, zegt de promovenda. Ze heeft het gevoel dat ze al met 1-0 achter staat.
In deze casus, die vertrouwelijk is (vandaar dat de redactie geen namen of vakgebied noemt), mag ze wel een tolk inschakelen om miscommunicatie te voorkomen.  

Een samengestelde ‘Kamer’ van drie personen, allen van buiten de UM, onderzoekt de zaak; die zal luisteren naar het verhaal van beide partijen, en eventueel getuigen of experts, en vervolgens het Maastrichtse college van bestuur adviseren. Zo staat het in de regeling ‘gezamenlijke klachtencommissie ongewenst gedrag’, een overeenkomst uit 2012 van de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en Zuyd Hogeschool. Daarnaast heeft de UM nog een eigen regeling. Maar in beide documenten is niks te vinden over de voertaal tijdens de hoorzitting.

De promovenda zet nog meer vraagtekens bij de procedure. Hoewel het uitgangspunt bij dit soort zaken is dat beide partijen in elkaars aanwezigheid worden ondervraagd, is daar nu toch van afgeweken. De commissie beroept zich op haar “discretionaire ruimte” om zelfstandig beslissingen te nemen. Ze wordt apart gehoord. Bovendien had ze, zoals beloofd in een eerder stadium, haar voorkeur (apart of samen met de promotor) moeten kunnen uitspreken, maar die gelegenheid heeft ze niet gekregen. 

De secretaris van de klachtencommissie is benaderd voor nadere uitleg, maar die verwijst naar de regelingen op de website en geeft verder geen antwoord.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)