Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Onderwijs UM: online tot aan de zomer

Onderwijs UM: online tot aan de zomer

Photographer:Fotograaf:

Simone Golob

Overzicht per faculteit

MAASTRICHT. Al het Maastrichtse onderwijs draait vanaf maandag 16 maart 2020 online, maar hoe doen faculteiten dat precies? Hebben ze alternatieven voor de grootschalige tentamens bedacht, die gaan immers niet door? Of worden ze verplaatst naar de zomer? Met als gevolg dat sommige docenten en studenten de vakantie op hun buik kunnen schrijven?

School of Business and Engineering

Alle grootschalige multiple choice-tentamens, die eind maart stonden gepland (periode 4), worden uitgesteld. Dat geldt ook voor herkansingen van eerdere blokken. Fysiek toetsen is niet toegestaan, laat staan om duizend studenten in het MECC bijeen te brengen, zegt Mark Vluggen, directeur bacheloronderwijs.

Het gaat hier om het merendeel van de eerste- en tweedejaars vakken. Die wil het faculteitsbestuur het liefst naar juni of juli verschuiven, onder meer om studievertraging te voorkomen. Over de toetsen van periode 5 en 6 is nog geen besluit genomen, maar die zullen niet op de oude manier afgenomen worden, nu de UM heeft besloten dat het onderwijs tot aan de zomer online blijft.

Docenten van kleinere vakken kunnen de tentamens vervangen door mondelinge toetsing, maar alleen op afstand, via Skype. Vluggen: “Daar moeten in ieder geval twee examinatoren virtueel bij aanwezig zijn en de student moet zich kunnen identificeren.”

Het andere alternatief is een openboektentamen of een essay inlassen. “Dat kan bij vakken waarin begrip of toepassing van de kennis wordt getoetst.”

Het onderwijs gaat tot en met periode 6 volledig online. In de komende twee weken beperken sommige docenten zich tot het posten van huiswerkopdrachten, maar vanaf april verlopen alle blokken via virtuele onderwijsgroepen. Waarschijnlijk met behulp van Zoom, Blackboard Collaborate of Microsoft Teams. “Al moeten we zien hoe het uitpakt”, zegt Vluggen. “Zoom en Teams zijn gisteren offline gegaan toen Amerikaanse universiteiten massaal inlogden. Ook zal niet iedere student beschikken over een goede  internetverbinding en webcam. We zijn op dit moment ervaringen aan het verzamelen om de volgende blokperiode goed voorbereid te beginnen.” (MT)

Rechten

Het onderwijs aan de rechtenfaculteit is alweer hervat, online natuurlijk. Aan docenten zijn minimumeisen gesteld, vertelt opleidingsdirecteur Sjoerd Claessens. Ze moeten hun hoorcolleges opnemen, of weblectures van voorgaande jaren weer beschikbaar stellen. Wie meer wil doen, geavanceerdere software heeft en er ook technisch mee uit de voeten kan, krijgt groen licht om het te gebruiken, staat er in een update van decaan Jan Smits aan alle medewerkers. In de tussentijd zoekt men naar de beste manier om ervaringen te delen zodat iedereen van elkaar kan leren. Handig, omdat er in periode 5 en 6 ook online moet worden gewerkt. 

Studenten die bezig zijn met hun scriptie en daarvoor afspraken hebben staan met hun begeleiders zullen dit via Skype, FaceTime of telefoon moeten afhandelen.
“De examens voor blokperiode 4 [eind maart, begin april, red.] zijn niet uitgesteld, maar worden vervangen door een paper of take-home tentamen”, zegt Claessens. Dat geldt ook voor de herkansingen van periode 2 en 3. In uitzonderlijke gevallen kunnen examens op een andere manier plaatsvinden, maar alleen met toestemming van de opleidingsdirecteur en de voorzitter van de examencommissie, staat er in de mededeling van de decaan. (WD)

Psychologie en Neurowetenschap

De faculteit psychologie en neurowetenschap (FPN) heeft de eerste online onderwijsgroepen al achter de rug. “Dat ging goed”, zegt Rob Ruiter, vice-decaan onderwijs. “We zijn vanaf vrijdag continu in touw geweest, met een kleine pauze in het weekend, om het allemaal in gang te zetten.”

Ook worden colleges opgenomen voor de masterstudenten, de bachelors kunnen gebruik maken van al opgenomen colleges van vorig jaar. “En we zullen ook een paar colleges overslaan”, zegt Ruiter.

De toetsen van periode vier voor de bachelors worden verschoven naar juni. “Dan gaan we misschien nog wat extra onderwijs vooraf organiseren, zodat de studenten goed voorbereid zijn.” Research master-studenten en de studenten van de master Forensic Psychology krijgen een alternatief online tentamen. “Die groepen zijn klein genoeg.” De eenjarige master-studenten lopen allemaal stage tijdens deze periode en hebben dus geen toetsen. Wat er met hun stages gebeurt, is nog niet bekend.

De faculteit bereidt zich er op voor dat het onderwijs ook voor periode 5 en 6 online gaat. “Het lastige aan deze situatie is dat er geen duidelijk einde is”, zegt Ruiter. Maar hij ziet ook positieve kanten. “We kunnen nu ervaren wat er allemaal mogelijk is met online onderwijs en kijken wat er werkt.” (CF)
 

Faculteit Arts and Social Sciences

Het online onderwijs voor de masterprogramma’s is maandag begonnen, maar voor de bachelorstudies start het pas morgen, donderdag 18 maart. Jessica Mesman, portefeuille onderwijs:  “Wij wilden onszelf en de BA-staf een paar dagen geven om alles goed voor te bereiden. En dat loopt nu goed. Ik ben onder de indruk van de energie en de creativiteit van onze staf. Iedereen helpt elkaar.”

Alle tentamens in het Mecc voor periode 4 worden vervangen door een digitale toets, denk aan een paper (“de meeste examens zijn bij Fasos al in de vorm van een paper”), een take home tentamen of een toets met essay-vragen die binnen een afgesproken tijdsbestek moet zijn gemaakt.

Het onderwijs voor periode 5 (Fasos heeft geen onderwijsgroepen in periode 6) zal ook online plaatsvinden. “De meeste studenten, we hebben er zo’n 1600, zijn naar huis. Onze studentenpopulatie – en de staf ook – is heel internationaal. Vergelijkbaar met het University College. Ouders kwamen hun kinderen ophalen met de auto, ik hoorde dat enkele studenten nog met een militair vliegtuig mee konden vliegen. Enkele Italianen zijn nog hier, die kunnen hun land niet in. Ik schat dat 10 procent van onze studenten nog in Maastricht is.” Voor met name uitwisselingsstudenten die nog hier zijn, wil de faculteit nu een digitaal platform creëren zodat ze met elkaar in contact kunnen blijven en “zich niet verloren voelen”.

Alle individuele afspraken met studenten (mentoraat, scriptiebegeleiding) zullen online plaatsvinden. Alles is erop gericht, zo benadrukt Mesman, om te zorgen dat studenten geen studievertraging oplopen. Maar daarnaast probeert het faculteitsbestuur “te voorkomen dat onze staf tot 31 augustus door moet werken en dan op 1 september weer moet beginnen. Het onderwijs is heel belangrijk, maar we moeten de menselijke kant ook in de gaten houden, voor staf en studenten.” (RJ)

 

Faculty of Health, Medicine and Life sciences

Bij FHML zijn de meeste onderwijsgroepen inmiddels online. Ook colleges zijn voor het grootste gedeelte digitaal beschikbaar. “We hadden al opnames van vorig jaar en het jaar daarvoor”, zegt Mirjam oude Egbrink, wetenschappelijk directeur van het Onderwijsinstituut van FHML. “Van nieuwe colleges maken we nu opnames.”

De practica en trainingen zijn een ander verhaal. “We zijn aan het inventariseren welke echt nodig zijn om de eindtermen van een studie te halen. Sommige practica zijn meer ter illustratie van de stof. Skills als presenteren kun je ook online oefenen, maar voor de lab-practica wordt dat lastig. Wellicht dat studenten die op een later tijdstip kunnen inhalen.”

De toetsen voor de bachelors zijn verplaatst naar juni, al wordt er ook druk naar een digitaal alternatief gezocht. “Voor kleine groepen, zoals de masters, is dat makkelijker”, zegt Oude Egbrink. “Zij krijgen een take-home tentamen, een dataset die ze moeten analyseren en interpreteren of ze schrijven een essay. Maar ga maar eens 300 essays nakijken, dat is een megaklus. We moeten ook de werkdruk voor de docenten in de gaten houden.”

Dan de stages: de faculteit kijkt wat mogelijk is op afstand. Het is afhankelijk van de soort stage, maar ook hoe ver iemand al was met zijn stage. In overleg met de begeleider kan de student nu al een verslag schrijven of een alternatieve opdracht doen. “Onderzoek via online vragenlijsten kan gewoon doorgaan.”

Voor de coschappen is nog geen oplossing gevonden. “Daar zijn we druk in overleg over.” Wel adviseert de faculteit iedereen die in het buitenland coschappen loopt dringend terug naar Nederland te komen. “Als ze goedkeuring krijgen van de lokale overheid om te blijven is dat op eigen risico.”

Tot slot ziet de faculteit heel veel initiatieven binnenkomen van onder andere geneeskundestudenten die nu thuis zitten omdat hun coschap niet door kan gaan. “Dat is hartverwarmend om te zien. Ze hebben zelf een platform opgericht en staan in contact met de ziekenhuizen in de buurt om te kijken wat ze kunnen doen.” Een groep geneeskundestudenten heeft zich aangemeld bij het zogeheten mobiliteitsteam van het MUMC; hier gaat het om flexibel vrijwilligerswerk, dus helpen wanneer nodig. 
De studenten van Crew against Corona, opgericht door drie Maastrichtse geneeskundestudenten, richt zich op alledaagse klussen zoals boodschappen doen, de hond uitlaten en passen op kinderen van ouders die in de zorg werken.
(CF)
 

Faculteit Science and Engineering

FSE heeft veel verschillende programma’s* die elk op hun eigen manier omgaan met online onderwijs en toetsen, laat decaan Thomas Cleij weten. Soms zullen tentamens worden uitgesteld, soms wordt gekozen voor een alternatieve vorm.

-Bij het Maastricht Science Programme probeert men zoveel mogelijk vakken uit periode 4 ook in die periode te examineren, zegt dean Leon Claessens. Ook in de resterende maanden van dit academisch jaar wil men “zoveel mogelijk digitaal afhandelen”.

-Wat de examens bij Data Science and Knowledge Engineering (DKE) betreft: de toetsen van periode 4 zijn verzet naar juni, maar het is niet zeker of deze kunnen doorgaan, zegt Mark Winands, opleidingsdirecteur (voor drie masters): “Vakken waar alleen wordt getoetst middels opdrachten en presentaties kunnen eenvoudig worden omgezet naar een online variant.” Daar gelden dan ook gewoon de reguliere deadlines voor.  

In de volgende periode houdt DKE een “opdracht gebaseerde manier van toetsing” aan. “Dit kan in de vorm zijn van programmeeropdrachten, essays, besprekingen van wetenschappelijke artikelen et cetera. Het doel is om dit voor de meerderheid te doen.” Maar bij een aantal vakken lukt dat niet, omdat “we dan niet garant kunnen staan voor het behalen van de leerdoelen.”

DKE bekijkt de mogelijkheid van online proctoring, het online afnemen van tentamens onder toeziend oog van een surveillant, de proctor. Hierbij wordt de toets achter de computer gemaakt, thuis, en kijkt iemand mee via video-verbinding. Dit om vast te stellen dat de student de toets zelf aflegt en “eerlijk”, zegt Winands, dus zonder hulp van derden, websites of boeken.

Voor periode 6 is de overstap naar online gemakkelijker, vertelt Winands, omdat studenten dan in groepen samenwerken aan projecten.

*FSE bestaat uit het departement Data Science and Knowledge Engineering, Maastricht Science Programme, Biobased Materials, Systems Biology, University College Maastricht en University College Venlo. (WD)

 

Voor docenten die nauwelijks ervaring hebben met online onderwijs: https://www.maastrichtuniversity.nl/online-education-information-tutors

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)