NIEUWE UPDATE: Sancties voor Tragos en Circumflex wegens ontgroening

Tragos ontkent de beschuldigingen

25-09-2017

MAASTRICHT. Studentenvereniging Tragos wordt bestraft omdat zij zich bij de jongste ontgroening niet aan de Gedragscode Kennismakingstijd van de Universiteit Maastricht zou hebben gehouden. Een derde van de subsidie wordt ingetrokken. Tragos ontkent de aantijgingen. Ook Circumflex zou inbreuk hebben gemaakt op de gedragscode: die vereniging krijgt een waarschuwing die volgend jaar eveneens kan resulteren in intrekking van een deel van de subsidie. Dat heeft het college van bestuur maandag bekend gemaakt.

Vorig jaar al liet het college van bestuur en met name rector Rianne Letschert zien dat het haar menens was: incidenten in de groentijd zouden niet worden getolereerd, overtreding van de door alle partijen ondertekende gedragscode zou leiden tot sancties. Tragos kreeg vorig jaar een formele waarschuwing van het college van bestuur dat een volgende overtreding zou leiden tot de intrekking van dertig ‘bestuursmaanden’, ongeveer 8000 euro.

In 2016 kregen eerstejaars bij Tragos te weinig slaap, was een meisje gewond geraakt aan haar enkel en hadden mensen een verbrande tong opgelopen door een te heet brouwsel.

Dat was reden voor de voorwaardelijke sanctie die nu dus is omgezet in een onvoorwaardelijke. In een verklaring van de UM over de kwestie is sprake van “meerdere bepalingen” die overtreden zouden zijn. Bestuurswoordvoerder Gert van Doorn wil desgevraagd niet meer kwijt dan dat “de afspraken in de gedragscode niet zijn nageleefd”.

Op de aard van de overtredingen gaat hij dus niet in. Dit in weerwil van de beleidslijn die rector Letschert vorig jaar oktober nog koos. In verband met een klacht rond de ontgroening zei ze toen: “Als blijkt dat die klacht gegrond is, maken we openbaar wat er is gebeurd en hoe daar verder mee is omgesprongen. Over dat soort dingen moet je niet geheimzinnig doen.” Vorig jaar is in overeenstemming daarmee gewoon uitgelegd waar Tragos in de fout was gegaan.

Letschert noch de directeur van het studentenservicecentrum Pascal Breuls wilde deze keer een toelichting geven. Waarom het publiciteitsbeleid van de UM rond ontgroeningen zo is ingeperkt, blijft onduidelijk. Van Doorn treedt op als enige woordvoerder. Hij antwoordt op de vraag of het niet wat transparanter kan, in een e-mail: “Transparantie betekent niet altijd dat alle details worden vrij gegeven. Wel helderheid over beleidsinitiatieven.” En verder: “Discussies over wat er is gebeurd (…) voeren we niet met media.”

Bij de studentenverenigingen zelf is zwijgzaamheid rond de ontgroening intussen traditie. Kersvers Tragosvoorzitter (de wisseling vindt plaats na de groentijd) Anika Pastoor laat weten dat ze “niet kan en wil reageren”. De vorige voorzitter, Max Andriessen, tegenwoordig lid van de universiteitsraad voor Dope, verwijst naar het nieuwe bestuur, ofschoon de overtredingen in zijn bestuursperiode hebben plaatsgevonden.

Toch licht Tragos in een persbericht op haar website een tipje van de sluier op. De vereniging “betreurt de maatregel” van het college van bestuur, en ze is het er ook niet mee eens. Volgens Tragos was er dit jaar helemaal geen sprake van incidenten. Dat is opvallend, want vorig jaar erkende het Tragosbestuur wèl ruiterlijk de voorvallen die tot de waarschuwing leidden. Nu echter wordt de lezing van de UM “betwist”. Dat Tragos zich volgens de UM “op een aantal kleine punten” (persbericht Tragos) niet aan de afspraken zou hebben gehouden, wil er niet in op Fort Willem.

Voorzitter Joris van Wel van Circumflex wil evenmin nader ingaan op de gewraakte gebeurtenissen die tot een voorwaardelijke sanctie voor zijn vereniging hebben geleid. Volgens hem ging het om “lichte overtredingen” van de gedragscode, geconstateerd door SSC-directeur Pascal Breuls, die in augustus samen met anderen verrassingsbezoekjes aan de ontgroeningen heeft gebracht. Het persbericht van de UM over de kwestie lijkt dat te bevestigen: daarin is sprake van “lichtere” overtredingen dan bij Tragos. De Circumflexvoorzitter spreekt verder van “een goed contact met de universiteit”. Meer wil hij niet kwijt: “We gaan de dingen lekker intern bespreken. Dit is verder niemands zaak.”

Ook elders in het land hebben studentenverenigingen te maken met strengere universiteitsbesturen. In Groningen kreeg Vindicat een voorlopige intrekking van de bestuursmaanden aan de broek na de incidenten in een sushirestaurant. In Delft liep een eerstejaarsstudente vorig jaar een zware hersenschudding op tijdens de ontgroening, waar ze volgens universiteitsblad Delta ook al leed aan uitdrogingsverschijnselen en een zouttekort. Vereniging Virgiel verzuimde het voorval te melden en kreeg daarvoor dit jaar van het Delftse college van bestuur straf opgelegd: geen bestuursbeurzen en een verbod om zich te presenteren tijdens de Delftse variant van de Inkom, een belangrijk evenement in de ledenwerving.

Op woensdag 27 september komt er dan toch via een betrouwbare bron nog iets naar buiten: de verenigingen zouden de voorschriften hebben overtreden op het gebied van persoonlijke hygiëne, voeding en voldoende slaap. Meer details ontbreken.

 

 

 

 

 

Gedragscode Kennismakingstijd

Wat behelst die gedragscode? Een paar elementen: het verenigingsbestuur (of de senaat) kan zich bij wangedrag niet verschuilen achter interne commissies of individuele leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er tijdens de introductie gebeurt, ook bij de aangesloten disputen.

Verder beloven de besturen naast het ‘restrictieve’ alcoholbeleid een aantal strikte ‘waarborgen’. Zo zijn fysiek en geestelijk geweld verboden; onder dat laatste valt elke vorm van discriminatie. Gedwongen “vernederende handelingen” zijn niet toegestaan, net als machtsmisbruik en een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Gezondheid is een zwaar thema: voldoende slaap, zeker zes uur aaneengesloten per nacht, en voldoende eten en drinken. Qua hygiëne moet er gelegenheid zijn om “zich dagelijks waar nodig te wassen en tanden te poetsen”, waarbij in een onthullende voetnoot is toegevoegd: met de eigen tandenborstel.

NIEUWE UPDATE: Sancties voor Tragos en Circumflex wegens ontgroening
Tragos
Circumflex
Auteur: Wammes Bos
Tragos en Circumflex
Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: ontgroening,studentenvereniging,studentenclub,gedragscode

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.