College van bestuur trekt voorstel procedure decaansbenoeming in, conflict U-raad opgelost

Eén lid college van bestuur in benoemingsadviescommissie en eerst intern werven

18-12-2019

​MAASTRICHT. Het college van bestuur heeft het voorstel voor een nieuwe procedure voor de benoeming van facultaire decanen (de hoogste functie in een faculteit) ingetrokken. Daarmee is het conflict met de universiteitsraad, dat eind september ontstond, ten einde. Het betekent dat óók in de toekomst slechts één lid van het college in de benoemingsadviescommissie (BAC) zal zitten, en dat men eerst intern naar een geschikte kandidaat zoekt. 

Tot een formele geschilprocedure is het niet gekomen. Op advies van de Raad van Toezicht heeft een kleine commissie met leden uit de U-raad en het college gezocht naar een oplossing en die ook gevonden, zo bleek tijdens de jongste vergadering van het Lokaal Overleg (de vakbonden) op woensdag 18 december. “We hadden een voorstel, de universiteitsraad zag het anders, en na veel gesprekken is het hele document van tafel gehaald. We gaan weer terug naar het BRUMM (Bestuurs- en beheersreglement UM, red.)”, zei rector Rianne Letschert.

Voltallig college van bestuur

Hiermee zijn de twee hete hangijzers uit de wereld. Zo zit ook in de toekomst alleen de rector in de BAC en niet, zoals in het voorstel van het college, “in principe” het voltallige CvB. De U-raad vond dat het college zo zijn greep op de benoeming van decanen onevenredig vergrootte, ten nadele van de inbreng uit de faculteit zelf. Verder wees men erop dat die aanpassing een wijziging van het BRUMM vereiste en dus instemming van diezelfde raad. Het college zag het hele plan echter als een ‘nadere uitwerking’ van het reglement waarvoor geen instemming nodig zou zijn.

Intern werven

Tweede conflictpunt was het plan om voortaan tegelijkertijd intern én extern te werven. Ook dat schoot de U-raad in het verkeerde keelgat. De decaan moet volgens de BRUMM uit de faculteit komen, betoogde de raad.  Ook hier haalt het college van bestuur bakzeil: de BAC, zo vertelde de rector aan het Lokaal Overleg, zoekt eerst in de faculteit, maar mocht dat weinig of geen kandidaten opleveren, dan kan besloten worden om ook meteen extern te werven. “Er staat namelijk geen batterij hoogleraren klaar”, vertelde Letschert. “Als ik één les de afgelopen periode - nu we zoeken naar nieuwe decanen voor de faculteit Health Medicine and Life sciences, psychologie en de faculteit Arts and Social Sciences - heb geleerd, is dat we veel meer werk moeten maken van het opleiden van talenten voor het decanaat. De oogst is nu niet groot.”

Niet alles uit het voorstel van de rector is verdwenen. Zo kan de faculteitsraad, die tot nu toe pas aan het einde van het zoekproces werd geconsulteerd, voortaan twee leden van de benoemingsadviescommissie aanwijzen. 

Oproep

Nieuw is het initiatief van de rector om bij de start van een procedure via een interne mail de leden van de BAC aan de faculteit voor te stellen en eenieder op te roepen om met namen van geschikte kandidaten te komen. Heeft iemand zelf ambitie, dan kan hij of zij dat ook laten weten. “Bij psychologie hebben we dit gedaan en dat heeft veel positieve reacties opgeleverd. De mail naar Fasos gaat deze week nog de deur uit.”

Op de vraag of Letschert tevreden is met het resultaat, klonk er: “Het is geven en nemen. Ik had het liever anders gezien, ik had gewild dat het hele college van bestuur in de BAC kleur zou moeten bekennen. Dat was transparanter geweest. Nu hebben we toch als college een laatste sollicitatiegesprek achter gesloten deuren. Maar goed, we hebben allemaal hetzelfde doel: we willen een zo goed mogelijke decaan benoemen.”

 

College van bestuur trekt voorstel procedure decaansbenoeming in, conflict U-raad opgelost
Universiteitsraad