Corona: bsa-norm op universiteiten blijft gehandhaafd

11-11-2020

NEDERLAND. Ook dit collegejaar hoeven eerstejaars hbo-studenten vanwege de coronacrisis niet aan de bsa-norm te voldoen. De universiteiten zien nog altijd niets in zo’n generieke coulancemaatregel. De studieresultaten geven daar geen aanleiding toe. Zij laten de beslissing over aan de opleidingen.

Medio maart bleek dat hogescholen en universiteiten verschillend denken over de toepassing van het bindend studieadvies in coronatijd. De hogescholen besloten al snel dat het bsa voor alle eerstejaars moest worden uitgesteld. Iedereen mocht door naar het tweede jaar en de ontbrekende vakken later inhalen. Een enkele hogeschool schortte het bsa zelfs helemaal op.

Andere koers

Een deel van de universiteiten voer een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagde de norm voor het bsa, maar schafte hem niet af. Andere universiteiten gingen checken of de vertraging die studenten opliepen wel echt door de coronacrisis kwam. Eerste analyses wezen bovendien uit dat studenten in de eerste coronagolf nauwelijks minder studiepunten hadden behaald.

In het vandaag bijgewerkte ‘servicedocument’ voor het hoger onderwijs, blijkt die verschillende benadering opnieuw. Het hbo geeft alle eerstejaars nu al uitstel van het bsa, maar de universiteiten zien daar geen aanleiding voor. “Aangezien het universitaire onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar bij eerstejaars nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten universiteiten vooralsnog geen studievertraging bij de huidige eerstejaars.”

In de knel

Ze blijven het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Indien nodig zal “een specifieke opleiding” alsnog een coulancemaatregel nemen voor eerstejaars.” En als individuele studenten in de knel komen, kan het bsa altijd worden uitgesteld, maar dat is business as usual.

De Landelijke Studentenvakbond is teleurgesteld. “De situatie voor de huidige eerstejaars is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen”, zegt voorzitter Lyle Muns. Ook vindt hij het vreemd dat de hogescholen wel generiek uitstel verlenen en de universiteiten niet.

Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel discussie over het bsa. De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven met de instellingen gaat praten over de afschaffing ervan. Zij voelt er wel wat voor, maar het hoger onderwijs heeft grote bedenkingen.

HOP, Hein Cuppen

Auteur: Redactie
Categoriëen: Nieuws,
Tags: bsa,corona

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.