Een wanhopig appje: weer niets op de agenda van de F-raad

22-01-2021

Deze week kreeg ik een bijna wanhopig appje van een van onze redacteuren. Het was weer raak, op de agenda van de faculteitsraadsvergadering van Science and Engineering stond opnieuw helemaal niets. Nou ja, op de opening na, de notulen van het niet-vertrouwelijke deel, de mededelingen en rondvraag. Een dag later mopperde een ander dat ook bij Health Medicine and Life sciences weer weinig op de openbare agenda stond. Net als bij de School of Business and Economics.

Zouden er geen belangwekkende zaken te bespreken zijn in deze faculteiten? Gelooft u het zelf? Natuurlijk zijn die er wel, maar de bestuurlijke reflex - gesteund door de raden die niet verstoken willen blijven van informatie en blij zijn met hun rol als adviseur - om zodra er ook maar iets van gewicht ter tafel komt, de deur dicht te gooien en het punt in alle vertrouwelijkheid tussen raad en bestuur te bespreken, is onuitroeibaar. Waarom? Uit angst voor geruchten en onrust, klinkt het meestal. Nou, die geruchten zijn er toch wel, en wat de onrust betreft: die krijgt alle ruimte als informatie achterblijft en mensen het gevoel hebben dat ze niets in te brengen hebben. Of je oogst het tegenovergestelde: onverschilligheid.

De uitkomst van al die vertrouwelijke beraadslagingen komt meestal pas naar buiten als het besluit zo goed als genomen is. De discussie die eraan voorafging, welke scenario’s er waren, daar blijven we van verstoken. Hoe kun je dan als medewerker of student beoordelen of het eindresultaat hout snijdt?

Is dit nieuw? Nee, het speelt al jaren. Het is ook zeker niet de eerste keer dat Observant dit aankaart. Is dit typisch iets voor een aantal faculteiten (dat het anders kan - al mag dat soms ook nog meer - zien we nu bij de universiteitsraad en de faculteiten psychologie en cultuur- en maatschappijwetenschappen)? Nee, zeker niet. Het speelt op alle universiteiten, in gemeenteraden en in de Tweede Kamer. Overal waar politiek wordt bedreven. Want ja, universiteitspolitiek is ook politiek. Waar lijkt dit op? Inderdaad: de Rutte-doctrine die sinds de toeslagenaffaire volop in de schijnwerpers staat. Er werden stukken achtergehouden, er was geen transparantie, geen openheid en geen volledigheid. Het gevolg van de Rutte-doctrine: onrust, heel veel onrust en ellende, geruchten en gebrek aan vertrouwen in de democratie.

Democratie sterft in duisternis, wil die kunnen functioneren dan moeten de luiken open zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt, schreef ons Twents zusterblad U-Today in een open brief aan de minister van Onderwijs in de zomer van 2018. U-Today vroeg haar toen om spelregels die ervoor zouden zorgen dat de vergaderdeuren open zouden gaan. Die gaf ze niet, maar ze liet wel weten dat transparantie van groot belang is, informatie moet gedeeld worden volgens het principe ‘openbaar, tenzij’.

Vandaag gaat een uitnodiging voor een gesprek de deur uit naar de decanen en raadsvoorzitters van de betreffende faculteiten (opnieuw, in 2018 maakten we ook een ronde). Hopelijk gaat de openbaarheidsdoctrine die Rutte heeft aangekondigd, snel aan de hele UM gelden. In het Strategisch Programma van 2017 (!) lazen we toch al dat openheid zo’n groot goed is?

 

Een wanhopig appje: weer niets op de agenda van de F-raad
redactioneel