Amanda Kluveld herbenoemd als voorzitter U-raad

“Een voorzitter die wat langer zit, zorgt voor continuïteit”

01-06-2021

MAASTRICHT. Amanda Kluveld, universitair hoofddocent geschiedenis bij de faculteit Arts and Social Sciences, is herbenoemd als voorzitter van de universiteitsraad. De komende twee jaar heeft de interne communicatie – tussen de raadsleden én tussen U-raad en de rest van de UM - haar prioriteit.

Honderd procent zeker is een herbenoeming nooit, maar "in principe solliciteer je voor twee keer twee jaar.” En dat is ook goed, vindt ze. “Natuurlijk moet een voorzitter niet eeuwig blijven zitten, maar een langere periode van bijvoorbeeld vier jaar zorgt voor continuïteit. Samen met de griffier bouw je zo een geheugen op.”

Bovendien zou het een bijzonder laatste jaar zijn geweest. “De nieuwe studentleden heb ik door corona nog nooit in het echt gezien.” Ze is blij als er weer fysiek vergaderd kan worden. “Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand iets wil zeggen, maar er niet tussenkomt, kan ik diegene even een knipoog geven tijdens een fysieke vergadering. Laten weten dat ik het heb gezien. Het is raar als ik ga knipogen tijdens een zoomvergadering. Ook is het makkelijker om iemand even aan te spreken als ik merk dat die heel stil is. Als je daar een zoommeeting voor plant is het meteen zo’n ding.”

Ondanks de toch lastigere digitale vergaderingen is de voorzitter trots op haar raad. Alles is redelijk soepel verlopen Ook spreekt ze vol lof over de opstelling van de raad tijdens het geschil met het college van bestuur over de samenstelling van de benoemingsadviescommissie voor een nieuwe decaan. “Daar kwam de waarde van de U-raad duidelijk naar voren. Daarnaast waren we voor de hele universiteit zichtbaar: een van de doelen die ik had gesteld toen ik begon.”

Haar doel voor de komende periode: de interne communicatie verbeteren. “Het contact tussen de raadsleden onderling, meer fysieke bijeenkomsten ook buiten de vergaderingen, maar ook tussen de U-raad en de rest van de UM.” Hoe? Nog een nieuwsbrief vindt Kluveld niets. “Wij hebben nu al een social media-platform waarop we met elkaar praten en onderwerpen met elkaar delen. Misschien kunnen we een deel daarvan openstellen voor de rest van de UM.”

Amanda Kluveld herbenoemd als voorzitter U-raad
Amanda Kluveld