Vrijwilligerswerk levert straks certificaat op

Vrijwilligerswerk levert straks certificaat op

15-06-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Vanaf januari 2022 kunnen studenten een certificaat aanvragen voor activiteiten buiten de studie. Belangrijk: het moet vrijwilligerswerk zijn, onbetaald dus. Studenten willen officiële erkenning, de UM wil er maatschappelijke betrokkenheid mee stimuleren. Het gaat om een pilot, de organisatie ervan ligt bij het Studentenservicecentrum (SSC).

Het idee voor dit project is van de studenten, maar ook de Universiteit Maastricht ziet er wel wat in. “De UM wil niet alleen goedopgeleide en kritische, maar ook maatschappelijk betrokken studenten afleveren”, zegt SSC-directeur Margriet Schreuders. “Met de ‘badges’ die studenten kunnen halen voor extracurriculaire activiteiten wil de UM hen stimuleren iets voor de maatschappij te doen.” Om te voorkomen dat studenten als een malle badges gaan halen is er een maximum van vijf. “Het mag geen extra druk opleveren.”

“Het hondje van de buurvrouw uitlaten levert geen badge op”, zegt Schreuders. Een adviescommissie van het SSC beoordeelt welke opdrachten wel tot een certificaat leiden. Studenten kunnen zelf activiteiten aandragen in een onlinesysteem, waarop ook organisaties zich kunnen aanmelden met opdrachten en vrijwilligersvacatures. Studenten die voor 2022 iets buiten hun studie deden, maken hiervoor geen aanspraak op een badge.

Een belangrijke voorwaarde is dat de maatschappelijke bijdrage onbetaald is. Universiteitsraadsleden of bestuurders van studie- en studentenverenigingen kunnen vanaf 2022 een badge aanvragen. “Hun vergoeding is geen loon, maar een tegemoetkoming voor de studievertraging die zij oplopen.” Hoe het zit met stagevergoedingen weet de SSC-directeur nog niet. “De details worden nog uitgewerkt.”

De pilot gaat ongeveer 475 duizend euro kosten en wordt betaald met het geld van de kwaliteitsafspraken – het geld dat is vrijgekomen als gevolg van de opheffing van het leenstelsel. In januari 2022 gaat het experiment van start en eind 2024 wordt er “samen met studenten” geëvalueerd. Bij succes is er tot minimaal 2027 geld om het door te zetten.

Auteur: Yuri Meesen

Foto: RODNAE Productions via Pexels

Tags: certificaat,badge,SSC,extracurriculaire activiteiten

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.