“Je moet laten zien wie je bent als universiteit in Nederland”

“Je moet laten zien wie je bent als universiteit in Nederland”

Strategisch plan 2022-2026: uitbouw exacte wetenschappen en onderzoeksthema Duurzaamheid en Circulariteit

06-09-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Universiteit Maastricht - de Europese universiteit van Nederland. Zo luidt de titel én de rode draad van het nieuwe strategische plan van de Universiteit Maastricht. Het plan wordt vandaag, tijdens de officiële opening van het academisch jaar, gepresenteerd.

Ze zijn niet over een nacht ijs gegaan, legt collegevoorzitter Martin Paul uit. “We hebben lang nagedacht over dit statement: de Europese universiteit van Nederland. Het is makkelijk om iets te roepen, maar je moet het ook goed kunnen onderbouwen. Dat kunnen we: we hebben Europese onderwijsprogramma’s, 90 procent van onze buitenlandse studenten komt uit Europa en 40 procent van onze wetenschappers. We doen veel Europees onderzoek, hebben een campus in Brussel, zijn de initiatiefnemer en voorzitter van de Europese universiteit Yufe (Young Universities for the Future of Europe) en hebben het programma Maastricht, working on Europe.”

Netwerkuniversiteit

De UM mag zichzelf dan de Europese netwerkuniversiteit noemen, het betekent niet dat er geen zaken worden gedaan met de rest van de wereld. Zo zijn studenten en onderzoekers uit andere werelddelen van harte welkom en gaat men samenwerkingsverbanden aan met partners uit bijvoorbeeld de Global South; onder andere delen van Azië, Midden-Oosten, Centraal Amerika, Afrika. “Een Europese universiteit met een globale oriëntatie”, staat er dan ook in het strategisch plan. “De UM is een unieke hub, living lab en expertisecentrum voor Europa rond de vraag: wat betekent Europa voor de wereld, en wat betekent de wereld voor Europa?” Tegelijkertijd blijft de focus op de Euregio belangrijk.

Dertien pagina’s dik

In het dertien pagina’s tellende document staan de hoofdlijnen die vertellen waar de UM in 2026 wil staan. De uitwerking volgt in aparte nota’s. Sommige liggen er al: Erkennen en Waarderen, een notitie over internationalisering, Sustainable UM 2030. Andere zijn in de maak. Ze zullen sowieso - indien nodig - de komende jaren worden aangepast aan de actuele stand van zaken. Paul: “Het is een levend document. De ontwikkelingen in het hoger onderwijs gaan snel en zijn onvoorspelbaar. Wie kon vijf jaar geleden bedenken dat er kwaliteitsafspraken zouden komen, of de Einstein-telescoop?”

Weerbaar

Wat opvalt in het strategisch plan is het belang dat aan het welzijn, de veiligheid, betrokkenheid en de carrière van medewerkers en studenten wordt gehecht. Zij vormen een gemeenschap die de afgelopen tijd, met eerst de cybercrisis en daarna de coronapandemie, heeft laten zien dat ze “weerbaar, betrokken en professioneel” is. “We moeten ons ervoor inspannen dat dit zo blijft”, zegt Paul. Een open, veilige cultuur waarin mensen elkaar met respect bejegenen, is daarvoor een must. Tegelijkertijd moeten de medewerkers en studenten - afkomstig uit alle hoeken van de wereld, heel divers - de kans krijgen zich zowel academisch, professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Denk aan het project Erkennen en Waarderen (medewerkers), maar ook de 21st century skills die ertoe bijdragen dat studenten zich ontwikkelen tot “actieve, mondiaal georiënteerde burgers”.

PGO en technologie

De UM blijft vasthouden aan het probleemgestuurd onderwijs. Dat is de basis, aldus het plan, maar die zal veel meer dan voorheen worden versterkt met allerlei technologieën. De eerste stappen daarvoor zijn tijdens de coronacrisis gezet.

Science+

De uitbouw van de exacte wetenschappen (faculteit Science and Engineering) heeft de komende jaren prioriteit. Maar steeds in combinatie en in evenwicht met andere UM-disciplines en faculteiten én met oog voor maatschappelijke vraagstukken: het zogenoemde Science+. En zoals een netwerkuniversiteit betaamt, zullen Maastrichtse onderzoekers ook hierin met (inter-)nationale partijen samenwerken.

Vier onderzoeksthema’s

Tot nu toe stonden in Maastricht drie onderzoeksthema’s centraal: Kwaliteit van Leven, Leren en Innoveren in Europa en een Globaliserende Wereld. Daar komt nu een vierde bij: Duurzaamheid en Circulariteit. “Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, milieu en welvaart. Het thema sluit naadloos aan bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van onze gemeenschap en planeet door duurzame ontwikkeling en brede welvaart te bevorderen”, aldus het plan. De opleiding en het onderzoek op gebied van Circular Engineering is hier een eerste voorbeeld van.

Afscheid

Het nieuwe strategische plan 2022-2026 is een soort afscheidscadeau van collegevoorzitter Martin Paul die per 1 november rector/voorzitter wordt aan de Ruhr Universität in Bochum. “We hebben hier met veel mensen aan gewerkt, de input kwam vanuit de hele UM en van experts van buiten. Ik trad vooral op als een soort moderator.” Hij is blij met het resultaat: “Je moet laten zien wie je bent in de context van het Nederlandse universitaire stelsel, dat is belangrijk, zeker gezien de landelijke discussie over internationalisering en de voertaal in het hoger onderwijs.”

Auteur: Riki Janssen

Illustratie: Simone Golob

Tags: strategisch plan, 2021, opening academisch jaar 2021

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.