Te hoge huurprijs voor prefabwoningen in Randwyck

Te hoge huurprijs voor prefabwoningen in Randwyck

Volgens het Huurteam zou de uitspraak van toepassing kunnen zijn op alle appartementen van het complex

18-01-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. De kale huurprijs van 427 euro voor een ‘containerwoning’ aan de Sorbonne- en Salernolaan is te hoog. Een redelijker bedrag is 344,31 euro, zo heeft de Huurcommissie afgelopen maand besloten.

Tien huurders meldden zich in juni 2021 bij het Huurteam Zuid-Limburg (o.a. Universiteit Maastricht), omdat ze vermoedden dat ze maandelijks te veel kwijt waren aan huur. De Huurcommissie stelt de studenten nu in het gelijk vanwege “het lagere energielabel van de woningen en het ontbreken van een WOZ-waarde doordat de verhuurder een geschil heeft met de gemeente”, zegt Rick Blezer van het Huurteam. Er is onder andere onenigheid over de vraag of de woonruimtes zelfstandig of onzelfstandig zijn.

In 2020 zijn er 252 bouwpakketwoningen neergezet aan de Sorbonne- en Salernolaan; verhuurder is de firma Studentenhuisvesting Maastricht BV.
Volgens het Huurteam zou de uitspraak van toepassing kunnen zijn op alle appartementen van het complex. “Door het geschil met de gemeente hebben deze woningen namelijk geen aparte huisnummers. Alle huurders van die woningen lijken dus recht te hebben op een lagere huurprijs als ze dit zelf kenbaar maken bij de Huurcommissie of via ons”, aldus Blezer.

Firma Studentenhuisvesting Maastricht BV heeft aangegeven in beroep te gaan. Zolang de beroepszaak loopt, betalen de huurders nog hun ‘gewone’ maandbedrag. Als de rechter besluit dat de prijs te hoog is, krijgen ze het teveel betaalde terug.

 

 

Auteur: Wendy Degens

Foto: Joey Roberts

Tags: gemeente, student&stad, studentenhuisvesting, containerwoningen, randwyck, units, prefab, conflict,huurteam

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.