Bestuur FHML: numerus fixus voor biomedische wetenschappen noodzakelijk

Bestuur FHML: numerus fixus voor biomedische wetenschappen noodzakelijk

Staf kan huidige toeloop studenten net aan

15-02-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Het bestuur van de Faculty of Medicine, Health and Life science wil dat de bachelor biomedische wetenschappen (BMW) een numerus fixus krijgt. De interesse voor deze studierichting is de laatste jaren landelijk sterk toegenomen. Nu de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft aangekondigd een studentenstop in te voeren, is de Maastrichtse BMW-opleiding de enige in Nederland met een onbeperkt aantal plaatsen. De angst is dat daardoor het aantal studenten hier nog sneller zal stijgen.

Rond de 400 studenten begonnen afgelopen jaar aan BMW. In 2015, voor de invoering van het Engelse track, waren dit er nog 173. “Dit kunnen we net aan”, zei Mirjam oude Egbrink, portefeuillehouder onderwijs, tijdens de laatste faculteitsraadvergadering. “Zouden er bijvoorbeeld 450 eerstejaars komen dan is dat al te veel voor het huidige onderwijsaanbod. Je moet dan of in de avond les gaan geven of het aantal practica verminderen, dat wil niemand.”

De VU ontving vorig jaar 520 studenten, maar wil voor september het maximum op 300 zetten. “Zij denken dat die overige 200 studenten voor een deel naar hun opleiding gezondheid en leven zal gaan, die in hetzelfde domein zit”, vertelde Oude Egbrink. “Maar bij ons leeft toch de angst dat ze naar Maastricht zullen komen. Daarbij gaat die Amsterdamse opleiding vanaf 2023/24 óók selecteren. Als wij een fixus hebben verdwijnt de zorg van de staf. Die maakt zich nu druk over de werkdruk, het aantal leslocaties,  vooral als het gaat om labcapaciteit.”

Internationale studenten

Komen hier vooral internationale studenten op af, wilde raadslid voor het wetenschappelijk personeel Martijn Brouwers weten. Universiteiten riepen de politiek afgelopen week op om hen meer mogelijkheden te geven om de instroom van internationale studenten te beheersen. Maar dat is hier niet het geval, volgens Oude Egbrink. “Bij de VU zien ze juist een stijging van het aantal Nederlandse studenten.”

Wel moet de overloop naar gezondheidswetenschappen (GW)in de gaten gehouden worden, zegt ze. BMW is een bekende ‘parkeerstudie’ voor  mensen die wachten op een nieuwe kans om door de selectie van geneeskunde te komen. Die studenten zouden nu voor GW kunnen kiezen.

Mocht de verwachte toeloop uiteindelijk toch uitblijven – een fixus, die volgens de landelijke regels gepaard moet gaan met een selectieprocedure, heeft soms een drempelverhogend effect – dan kan de maatregel altijd weer afgeschaft worden, verzekerde Oude Egbrink de raad.

Als ook de universiteitsraad met het plan instemt, wordt de fixus in het academisch jaar 2023/24 ingevoerd. Met 400 plaatsen is de Maastrichtse BMW-opleiding dan nog altijd de grootste van Nederland.