De universiteitsraad laat het afweten als het erop aankomt

De universiteitsraad laat het afweten als het erop aankomt

Democratie is een kasplantje, als we er niet voor vechten, sterft het uit

11-04-2022 · Opinie

Democratie is een kasplantje, maar democraten denken vaak dat het een diepgewortelde boom is. De afgelopen jaren zien we daar overal aanwijzingen voor: democraten beschermen hun kasplantje niet, maar leunen lui achterover tegen de dikke boomstam van hun dromen. Dat resulteert in Trump, in Orban, etcetera. Als we er niet voor vechten, dan sterft het uit, schrijven de hoogleraren Piet Eichholtz en Erik Driessen, voorzitter en oud-voorzitter van de redactieraad van Observant.

De vrije pers is een van de eerste instituties die wordt aangevallen, en helaas zien we dat nu ook gebeuren in de universitaire democratie aan onze geliefde Universiteit Maastricht. Als er één instituut is waar vrijheid van meningsuiting cruciaal is, dan is het wel de universiteit. Dit zou bij uitstek de veilige plek moeten zijn waar je echt alles kan zeggen. Maar dat lijkt het niet meer te zijn. Dat legt de bijl aan de wortels van onze instelling.

Persvrijheid

Het onafhankelijke weekblad Observant besloot om in een positief artikel over een mooi initiatief van Feminists of Maastricht te blijven bij hun formulering dat “vrouwen menstrueren” en niet toe te geven aan externe druk om daar “mensen menstrueren” van te maken. Dat is een redactionele keus. Observant bepaalt zelf wat er in de kolommen van de krant wordt gedrukt en niemand anders. Dat is de essentie van persvrijheid. Voor een goed functionerende democratie is die cruciaal, en dat geldt voor een universitaire democratie evenzeer. Daarom zou het hoogste orgaan in die democratie – de universiteitsraad – die persvrijheid met hand en tand moeten verdedigen.

Geweten

Maar helaas laat de universiteitsraad het afweten nu het erop aan komt door de redactionele vrijheid van Observant in de menstruatiezaak niet te ondersteunen. Naar wij begrijpen zijn zelfs de raadsleden uit de wetenschappelijke staf, wier vaste aanstellingen hun onafhankelijkheid zouden moeten waarborgen, niet opgestaan voor de redactionele vrijheid van Observant. Als zij zich in deze zaak al niet veilig genoeg voelen om hun geweten te volgen, dan doet dit het ergste vrezen voor de toekomst.

Pressiegroep

De volgende stap is dat Feminists of Maastricht of een andere pressiegroep met een monopolie op het absolute gelijk bepaalde onderwerpen taboe gaat verklaren als onderwerp voor discussie in de raad, en vervolgens als taboe voor wetenschappelijk onderzoek. Vergezocht? Wie dacht dat de sterkste democratie ter wereld zou wankelen door toedoen van één president? Als we er niet voor vechten, dan sterft het uit.

Piet Eichholtz, voorzitter van de redactieraad van Observant

Erik Driessen, oud-voorzitter van de redactieraad Observant

Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock

Tags: opinie, uk,cancelcultuur, academisch klimaat, cyberaanval, u-raad, universiteitsraad, woke, zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting, opinie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.