Nog eens 78 Veni-beurzen toegekend

Nog eens 78 Veni-beurzen toegekend

Eén winnaar uit Maastricht

11-04-2022 · Nieuws

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het dan zover: nog eens 78 veelbelovende jonge onderzoekers krijgen van NWO een Veni-beurs van maximaal 280 duizend euro. In Maastricht viel één onderzoeker in de prijzen.

Het gaat om zestig laureaten uit de sociale en geesteswetenschappen en achttien uit de toegepaste en technische wetenschappen. De komende drie jaar kunnen ze met de beurs hun onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 

Aan de UM is alleen de aanvraag van Jacob Ward gehonoreerd. Hij is onderzoeker bij Fasos en gaat historisch onderzoek doen naar het Britse overheidsbeleid tussen 1960 en 2000, en in het bijzonder naar de rol die voorspellingen daarin hebben gespeeld. 

De toekenning van de Veni-beurzen werd vorig jaar flink in de war geschopt door corona en door een grote hack bij NWO. Daardoor konden er in december alleen beurzen worden toegekend in de wetenschapsdomeinen exacte & natuurwetenschappen (ENW), en gezondheidsonderzoek & zorginnovatie (ZonMw) – 89 in totaal.

Toen vielen twee Maastrichtenaren in de prijzen: Jacco de Vries, die onderzoek doet naar de “zeldzaamste deeltjesvervallen in de natuur” om een nieuwe natuurkracht in het universum op te sporen. En Daan Westra, die netwerken gaat bestuderen waarin zorgorganisaties samenwerken.

Voorselectie

Om nodeloze inspanningen te voorkomen, werkt NWO met beknopte ‘vooraanmeldingen’. De onderzoeksfinancier maakt daaruit een eerste selectie zodat minder wetenschappers tijd verliezen aan het indienen van uitgebreide beursaanvragen. Alleen in het domein exacte & natuurwetenschappen vond deze voorselectie nog niet plaats.

Voor alle vier de wetenschapsdomeinen werden in 2021 in totaal 1.280 aanvragen gedaan waarvan er, deels na voorselectie door NWO, 759 werden ingediend als “volledige aanvraag”. NWO heeft er daarvan 167 gehonoreerd. Dat is 13 procent van het totaal en 22 procent van de uitgebreide aanvragen.

De Veni-beurzen vallen onder het Talentprogramma van NWO. Beginnende wetenschappers maken aanspraak op de Veni-beurs, voor ervaren wetenschappers is er de Vidi-beurs en zeer ervaren wetenschappers kunnen een aanvraag doen voor de Vici-subsidie. 

HOP/ Maurice Timmermans