Bijna miljard euro voor Einstein Telescoop

Bijna miljard euro voor Einstein Telescoop

42 miljoen voor de voorbereidingen; 870 miljoen voor als de detector in Limburg wordt aangelegd

14-04-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Het kabinet investeert fors in de Einstein Telescoop: bijna 1 miljard. Het geld, afkomstig uit het Nationaal Groeifonds, is deels voor de voorbereidingen (42 miljoen) en deels een reservering voor als de installatie echt wordt aangelegd in het Heuvelland (870 miljoen). Dat is namelijk nog onzeker. In 2025 valt pas de beslissing of het gigantische project wordt gegund aan Zuid-Limburg of Sardinië.

Voor de Einstein Telescoop, waarmee men in de toekomst zwaartekrachtgolven onderzoekt, zal een installatie worden gebouwd onder de grond. Voordat het zover is, wordt er geëxperimenteerd met de techniek die in de telescoop zal belanden. Dit gebeurt in het Maastrichtse lab ETpathfinder aan het Duboisdomein (de faculteit Sciences and Engineering).

Afgelopen november 2021 opende (destijds onderwijsminister) Ingrid van Engelshoven het lab; het eerste onderdeel, een van de torens, was toen gearriveerd. De ETpathfinder is niet alleen van de Universiteit Maastricht; er wordt samengewerkt met verschillende instituten, waaronder universiteiten in België, Duitsland en Nederland, het instituut voor deeltjesfysica Nikhef en bedrijven. Lees hier een eerder interview met prof. Stefan Hild over de ETpathfinder en de Einstein Telescoop.

Het kabinet trekt met het Nationaal Groeifonds in totaal 6,3 miljard euro uit voor 28 projecten; het zijn investeringen die moeten bijdragen aan duurzame en structurele economische groei. Voor 1,3 miljard daarvan zullen nog extra stappen moeten worden gezet voor een definitief besluit volgt.
 

 

Er gaan vanuit het Nationaal Groeifonds ook miljoenen naar onder meer de ontwikkeling van kweekvlees en onderwijsonderzoek aan de UM. Lees hier meer.