Meer bestuursmaanden dan ooit in 2022/2023

Meer bestuursmaanden dan ooit in 2022/2023

Studentbestuurders krijgen compensatie voor gemiste studietijd

30-06-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Het advies voor de verdeling van de bestuursmaanden voor bestuurders van studentenverenigingen en -initiatieven ligt klaar. De universiteitsraad ging daar afgelopen woensdag mee akkoord. Nog nooit waren er zo veel beurzen te verdelen. Opvallend: Studentenroeivereniging Saurus krijgt er zeven meer dan vorig jaar, er is een aantal nieuwelingen op de lijst en studentenpastoraat The Innbetween krijgt geld terwijl ze de procedure niet goed gevolgd hebben.

In totaal zijn er komend jaar 1.728 beurzen van elk 320 euro. Dat geld compenseert bestuurders voor de studievertraging die zij oplopen door hun functie. Van die maanden gaan er 72 naar universiteitsraadsleden en de Werkgroep INKOM. De faculteiten krijgen er 639 en de rest wordt verdeeld onder universitaire studentenorganisaties en -sportverenigingen of verdwijnen in de reserve. Hoe de centen voor deze laatste twee categorieën worden verdeeld, beslist de Commissie Verdeling Bestuursmaanden sinds het academisch jaar 2018/2019. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van zeven willekeurig gekozen clubs die in aanmerking komen voor het geld.

Speciale omstandigheden

Voor de verdeling zijn richtlijnen. Hoeveel kreeg een vereniging vorig jaar en is er iets aan de bestuurssamenstelling of de werkdruk veranderd? Heeft een vereniging een eigen gebouw? Zijn er speciale omstandigheden? In een jubileumjaar kan een vereniging bijvoorbeeld meer geld vragen voor een extra bestuurslid.

Zo krijgt Saurus komend jaar 106 maanden in plaats van de 99 die zij vorig jaar kregen. “De reden daarvoor is dat de garantie voor ons botenhuis is verlopen”, zegt Saurus-voorzitter Amber van Els desgevraagd. “Vanaf komend jaar komt er een aantal parttimefuncties bij voor het onderhoud.”

Koko kreeg het afgelopen jaar 87 maanden, maar hebben komend jaar een extra bestuurslid nodig omdat ze hun verenigingsgebouw moeten verlaten en op zoek moeten naar een nieuw. Ze krijgen er 99 in 2022/2023.

Nieuw op de lijst zijn E-sports vereniging Peritan – zij krijgen zes maanden – en MSA Nour, de islamitische studentenvereniging van de UM. Zij krijgen er tien.

Waarschuwing

De Maastrichtse Studentenraad (MSR) krijgt voor het tweede jaar op rij nul beurzen. “Vorig jaar waren er acht bestuursmaanden voor hen gereserveerd, maar daar hebben ze uiteindelijk vanaf gezien omdat ze geen voltallig bestuur bij elkaar kregen”, zegt studentendecaan Judith Kraal. Ook dit jaar lijkt dat weer het geval. “We hebben niets van ze gehoord.”

Studentenpastoraat The Innbetween diende een onvolledig verzoek in en kwam niet opdagen bij het interview met de commissie. Dat gesprek is onderdeel van de procedure. Resultaat: nul maanden. Dat vond SSC-directeur Margriet Schreuders onterecht. “Op deze manier wordt het komende bestuur gestraft voor de fout van het huidige, dat wel bestuursmaanden heeft gehad. Er is nog intensief contact geweest met The Innbetween. Ik heb mijn discretionaire bevoegdheid gebruikt om toch beurzen toe te kennen.” Studentendecaan Kraal: “The Innbetween krijgt de beurzen toch, omdat ze een waardevolle partner zijn voor het SSC. Met name op het gebied van studentenwelzijn. Ze hebben bijvoorbeeld veel voor eenzame studenten gedaan tijdens de coronacrisis.” Ze krijgen wel een waarschuwing. Volgend jaar moet het beter. Toch twaalf bestuursmaanden dus, net als in het afgelopen jaar. Die komen uit de reserve, benadrukt Schreuders. “Ik heb dus verder niet aan het advies van de commissie hoeven morrelen en iets bij andere verenigingen weg hoeven halen.”

Auteur: Yuri Meesen

Photo: RODNAE Productions via Pexels

Tags: Bestuursmaanden,SSC,studentenverenigingen,studieverenigingen

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.