Invloed gezelligheidsverenigingen op INKOM steeds minder

Invloed gezelligheidsverenigingen op INKOM steeds minder

Collegevoorzitter Letschert: "Meer diversiteit onder de mentoren nodig"

12-10-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Richt jullie INKOM anders in, luidt de boodschap van een student die een boekje open doet over de “vernederende” ontgroening bij studentenvereniging Circumflex. Zijn ervaring dateert al uit 2016, maar gezien de ophef rond Tragos, afgelopen maand, meldde hij zich onlangs bij Observant. “De universiteit heeft me, via de INKOM, bij Circumflex ‘gebracht’.”

“Het zijn de gezelligheidsverenigingen en disputen die de mentoren voor de INKOM mogen leveren en daarmee alle ruimte krijgen om nieuwelingen in te lijven”, zegt de student. “Wij organiseren de INKOM, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor de gang van zaken in die week”, reageert collegevoorzitter Rianne Letschert. “Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de selectie van de mentoren, voor de voorlichting aan nieuwe studenten over het type verenigingen en voor het monitoren van hun kennismakingsactiviteiten.”

Toch is er de laatste jaren al behoorlijk aan de INKOM ‘gesleuteld’. “Juist vanwege de meer diverse en internationale studentenpopulatie in Maastricht”, zegt Margriet Schreuders, directeur van het studentenservicecentrum (SSC). Vroeger hadden de gezelligheidsverenigingen een flinke vinger in de pap in het organiseren van allerlei activiteiten tijdens de introductieweek. Maar de laatste jaren is er vanuit de Werkgroep INKOM meer aandacht voor cultuur, sport en de stad, “en ja, dat was even wennen voor sommige verenigingen,” vertelt Schreuders.

Het INKOM-programma moet aantrekkelijk zijn voor iedereen, benadrukken Letschert en Schreuders. En dat vraagt ook om meer diversiteit onder de mentoren. De groepjes zijn niet enkel ‘toebedeeld’ aan de grote gezelligheidsverenigingen; hun aandeel is zelfs vrij laag. Van de zeshonderd mentoren dit jaar waren er 66 van Tragos en Circumflex. De rest was verdeeld onder KoKo (geen ontgroening), roeivereniging Saurus (wel ontgroening), studieverenigingen, sportverenigingen, Kaleido-studenten, maar ook individuele studenten.

Die laatste ‘categorie’ is tijdens de laatste editie toegevoegd, maar het liep nog geen storm met de aanmeldingen, zegt Schreuders. “We moeten er meer bekendheid aan geven.” Daarnaast kunnen INKOM-deelnemers aankruisen waar hun behoefte ligt: bij feestjes, cultuur of sport. “Zo kunnen we de groepjes beter indelen.” Een derde aanpassing: er worden met alle mentoren korte gesprekjes gevoerd over hun motivatie.

Een ding is duidelijk: het college van bestuur accepteert geen inbreuken meer op de gedragscode die de ontgroeningen reguleert. Zo wordt Tragos volgend jaar buitengesloten van deelname aan de INKOM – dit vanwege de recente ‘ontspoorde’ ontgroening. De vereniging kan dus ook geen mentoren leveren. Letschert: “Zij moeten laten zien dat ze een cultuuromslag kunnen maken en dat gaan we heel strikt toetsen.”

Het verhaal van de Maastrichtse student over de “vernederende” ontgroening bij studentenvereniging Circumflex lees je hier.

Naar aanleiding van dit verhaal interviewde Observant sociaal psycholoog Karlijn Massar over ontgroeningen. Dit interview lees je hier.

Auteur: Wendy Degens

Foto: Joey Roberts

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: inkom,studentenverenigingen,mentoren,circumflex,tragos,diversiteit,internationalisering

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.