Taalmonsters

Taalmonsters

"Het is goed dat de UM actie onderneemt tegen ongewenst gedrag; hun communicatie kan echter beter"

09-11-2022 · Studentencolumn

Mijn scriptie gaat over Lieke Marsman, de huidige Dichter des Vaderlands. Eén ding waar zij zich hard voor maakt is het bestrijden van ‘taalmonsters’: taal, vaak gebruikt door instanties zoals de overheid, die veel lijkt te zeggen maar uiteindelijk niets tot weinig betekent. Bij het programma Zomergasten citeerde Marsman uit een overheidsrapport: “Een actievere rol spelen met nationale regie en verhoogde ambities op basis van een goede interbestuurlijke samenwerking in een vernieuwde samenwerkingsrelatie met routekaart en spelregels.” Wat de concrete plannen van dat ministerie waren, wordt uit deze zin totaal niet duidelijk.

Ik zie eenzelfde soort taalgebruik terug in de statements van het College van Bestuur van de UM over seksueel ongewenst gedrag. In de meest recente mededeling van 2 november lees ik: “De UM zet zich in voor adequate interventies gericht op preventie en professionele steun die wij slachtoffers kunnen bieden.” Dat klinkt daadkrachtig, maar wat ziet het CvB als adequate interventies? Waar bestaat die inzet uit? Een eerder statement uit juni 2021: “De resultaten en aanbevelingen daaruit [een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de UM] zullen we omzetten in acties en aanscherping van ons werk.” Welk werk scherpen ze aan? Welke acties hebben ze in gedachten? Heel soms noemt het CvB wel algemene voorbeelden, zoals afgelopen oktober in een reactie op de beschuldigingen van Feminists of Maastricht: “(….) trainingen, voorlichting, het werk van psychologen en vertrouwenspersonen”, maar ik heb in mijn drie jaar in Maastricht maar één keer zo’n training langs zien komen.

Laat me duidelijk zijn: het is goed dat de UM actie onderneemt tegen ongewenst gedrag. Hun communicatie kan echter beter. Ik snap dat zo’n statement geen boekwerk moet worden, maar als docenten de noodklok luiden over seksueel geweld, en concrete oplossingen aandragen in een open brief, reageer daar dan op met duidelijke antwoorden. Ik hoef niet nog een keer te horen dat de UM tegen grensoverschrijdend gedrag is – dat is niet nieuw. Als student wil ik weten of, wanneer er iemand uit de UM-gemeenschap om hulp vraagt, de universiteit concrete stappen gaat (en blijft) zetten, met woorden die ook écht iets betekenen.   

Puck Füsers

Auteur: Redactie

Illustratie: Simone Golob

Categoriëen: Columns en opinie
Tags: puck,seksueel ongewenst gedrag, fom, feminists of maastricht, taalmonsters

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.