Kamermeerderheid wil drie jaar lang hogere basisbeurs

Kamermeerderheid wil drie jaar lang hogere basisbeurs

Weinig kans op extra compensatie ‘pechstudenten’

24-11-2022 · Nieuws

NEDERLAND. De Tweede Kamer wil uitwonende studenten verder voor de inflatie tegemoetkomen dan minister Dijkgraaf, bleek gisteren tijdens het begrotingsdebat. Ook moet hij meer haast maken met het afremmen van de instroom van internationale studenten.

Met het oog op de torenhoge inflatie stelde minister Dijkgraaf dit najaar voor om de nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten komend collegejaar met maandelijks 165 euro te verhogen. Regeringspartijen CDA en D66 vinden dat niet genoeg en willen dat de inflatievergoeding niet voor één maar voor drie jaar gaat gelden.

Tijdens het debat over de onderwijsbegroting noemde CDA-Kamerlid Harry van der Molen een aantal argumenten voor verlenging. De verhoging van de basisbeurs gaat pas vanaf september 2023 in, terwijl de rest van Nederland al vanaf 1 januari profiteert van het koopkrachtpakket waarmee het kabinet de gevolgen van de hoge inflatie wil verzachten. Verder gaan eerstejaarsstudenten vanaf 2024/2025 weer het volle collegegeld betalen. Hij is bovendien bang dat de energieprijzen nog wel even hoog zullen blijven.

375 euro

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen pleitte voor verlenging. Volgens hem gaat de maandelijkse basisbeurs dan 375 euro bedragen. De kosten zouden betaald kunnen worden uit de middelen die vrijkomen als de halvering van het collegegeld wordt stopgezet.

Het voorstel kan op brede steun rekenen, is de verwachting. De oppositie was kennelijk verrast en ging er nauwelijks op in. Ze richtte haar pijlen vooral op de “tekortschietende” compensatie voor studenten die geen basisbeurs ontvingen en de stijgende rente op studieschulden.

Rente op nul

Zo willen de SP en BIJ1 dat de rente op nul wordt gehouden en pleitten JA21 en Volt voor een renteplafond. Die laatste partij wil bovendien dat studenten die tussen 2015 en 2023 gestudeerd hebben geen rente hoeven te betalen over het gedeelte van hun schuld dat ze normaal gesproken als basisbeurs zouden hebben ontvangen.

In het vervolgdebat zal minister Dijgraaf vanavond nader ingaan op de voorstellen. Wat betreft de compensatie van de ‘pechstudenten’ zijn de voortekenen niet gunstig. Begin deze week maakte hij duidelijk dat hij hen eerder als ‘geluksgeneratie’ ziet en dat ze in zijn ogen al voldoende gecompenseerd worden. Het wordt vooral spannend hoe hij op het voorstel van CDA en zijn eigen D66 zal reageren.

Indammen

Dan zal hij ook opnieuw moeten uitleggen waarom hij niet meer haast maakt met het indammen van de instroom van buitenlandse studenten. Onder meer de VVD wil dat hij de bestaande wettelijke instrumenten beter benut en dat er een quotum komt voor studenten van buiten Europa. Kamerlid Hatte van der Woude begrijpt dat internationalisering een complex onderwerp is, “maar het is onderhand tijd voor een wetsvoorstel, niet voor een brief”.

Op internationale studenten die hier psychologie of communicatie studeren zit de Nederlandse arbeidsmarkt al helemaal niet te wachten, vindt ook het CDA.  

 

HOP, Hein Cuppen / Peer van Tetterode

Auteur: Redactie

Illustratie: Simone Golob

Tags: basisbeurs,inflatie,vergoeding,pechgeneratie,tweede kamer,rente,onderwijsbegroting,studenten

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.