#MeToo-lessen, leren omgaan met druk en opstaan tegen discriminatie

#MeToo-lessen, leren omgaan met druk en opstaan tegen discriminatie

Aandacht voor studentenwelzijn op de INKOM

25-08-2023 · Reportage

Wat doe je als je met seksueel wangedrag te maken krijgt? Waar kun je terecht als je gediscrimineerd wordt? En hoe zorg je dat je niet kopje onder gaat door de studiedruk? Informatiemarkt ‘More to Explore’ vestigde woensdag tijdens de INKOM de aandacht op organisaties en initiatieven die de sociale veiligheid en het welzijn van studenten bevorderen.

Ben jij weleens met seksueel grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd? De vraag staat op een flapover in de tuin van de rechtenfaculteit. Een blik op het vel papier leert dat de streepjes aan de ‘ja-kant’ duidelijk in de meerderheid zijn: een treurige bevestiging van eerdere onderzoeken hierover van de UM en Amnesty International.

Niet voor niets heeft de universiteit een programma opgetuigd om dit tegen te gaan, vertelt Joyce Grul, die achter de stand bij het bord staat. In haar hoedanigheid van programmamanager Seksuele Veiligheid van de UM ontwikkelde ze samen met anderen het programma. “Denk aan informatiecampagnes, trainingen en workshops gelinkt aan factoren die van invloed zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

De UM hoopt mensen zo weerbaarder te maken tegen zulk gedrag – en hen duidelijk te maken waar ze hulp kunnen krijgen als het toch gebeurt. Ook hoopt men dat potentiële daders zich bewust worden van wat ze kunnen aanrichten en er zo van afzien over de schreef te gaan.

De #MeToo-les

Het programma begint met een college van een half uur dat komende week tijdens de facultaire introducties zal worden gegeven – de ‘#MeToo-les’ waarmee de UM eerder het nieuws haalde.

“We geven informatie over wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is, welke vormen er zijn en hoe je erop kunt reageren. Ook laten we zien waar je binnen de universiteit steun kunt vinden als je ermee te maken krijgt. De colleges worden gegeven door iemand van het ondersteunend personeel: zo heeft men er meteen een gezicht bij”, vertelt Grul.

Niet verplicht

Ze beaamt dat een half uur kort is, “maar dat maakt het wel laagdrempelig. Tijdens de introductie krijgen studenten al veel prikkels, daarom gaan we ook vervolgactiviteiten opzetten”.

Studenten volgen een workshop over wat te doen als een medestudent met seksuele intimidatie te maken krijgt.

Verplicht zijn de colleges niet, zoals eerder werd gesuggereerd: “De faculteiten kunnen dit niet verplichten, maar door het als standaardonderdeel op te nemen in de (introductie)week waar het overgrote deel van de studenten aanwezig is, halen we het maximale bereik. Van de studenten die ik hier sprak, kreeg ik goede feedback. Ze zijn blij dat er aandacht voor dit thema is en voelen zich gehoord.”

Intussen is ook PvdA-Kamerlid Songül Mutluer de zonovergoten tuin ingewandeld. Zij muntte de term ‘#MeToo-les’ eerder dit jaar in een breed gedragen motie, waarin zij de UM ten voorbeeld stelde aan de rest van Nederland. Ze vindt dat de Maastrichtse universiteit een “grote eerste stap” zet met het programma en er “trots” op mag zijn.

Hoge druk

Zichtbaar trots is alvast studentenpastor Petra Körmendy, als ze vertelt over de activiteiten van het studentenpastoraat InnBetween. Dat lijkt in eerste instantie een vreemde eend in de bijt tussen organisaties als de GGD, COC Limburg en zelfs de politie. Lijkt, want InnBetween past goed bij het tweede speerpunt van More to Explore: studentenwelzijn in bredere zin.

Körmendy staat niet op de infomarkt om zieltjes te winnen, zegt ze lachend: “95 procent van de studenten die ik spreek, weet niet eens dat ik de pastor ben. Voor hen ben ik gewoon Petra.”

Haar toon wordt serieuzer als ze vertelt wat ze wel wil: er zijn voor studenten die worstelen met de druk van studie en studentenleven. “Die druk is hoog en de cultuur vaak individualistisch. Die combinatie kan leiden tot eenzaamheid, die weer de bron van veel problemen is. Wij willen studenten een gemeenschap bieden, waar ze kunnen leren ergens bij te horen. Een gebrek aan belonging is volgens mij een breed probleem, al speelt het misschien nog wat meer bij studenten uit Noordwest-Europa, waar de cultuur individualistischer is.”

De ogen geopend

Even verderop verkeren enkele studenten tijdelijk in hun eigen wereld. Ze dragen een virtual reality-bril, die hen in een schoolsituatie plaatst waarin een leerling om zijn Marokkaanse achtergrond gediscrimineerd wordt. Aanvankelijk grijpt er niemand in, tot een medeleerling besluit voor de jongen op te komen.

De bril is van Antidiscriminatievereniging Limburg, en het afgespeelde filmpje de opmaat voor een gesprek met de studenten. Randy van Duuren van ADV merkt dat deelnemers onder de indruk zijn, maar dat hun reacties uiteenlopen: van “vijftig jaar geleden was het een stuk erger” tot een resoluut “dit is in geen enkele context oké”. “Die laatste reactie opende de ogen van enkele medestudenten: je mag je hiertegen uitspreken.”

Dat blijft nodig, zegt hij, al zijn exacte cijfers over discriminatie lastig te geven. ADV kreeg in het afgelopen jaar 450 meldingen van discriminatie vanuit de hele provincie Limburg. Gezien de ruim 1,1 miljoen inwoners die de provincie telt, moet dat “het topje van de ijsberg zijn”.

Foto's: Joey Roberts

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: INKOM2023, Studentenwelzijn, Discriminatie, Seksuele intimidatie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.