Kamer wil Maastrichts voorbeeld volgen en landelijk

Kamer wil Maastrichts voorbeeld volgen en landelijk 'MeToo-lessen' voor eerstejaars invoeren

Motie van de PvdA met grote meerderheid aangenomen

28-06-2023 · Nieuws

NEDERLAND. Het plan van de Universiteit Maastricht om studenten al tijdens de introweken voorlichting te geven seksueel grensoverschrijdend gedrag moet landelijk navolging krijgen, vindt de Tweede Kamer. Ook medewerkers zouden op cursus moeten.

Dat blijkt uit een motie van de PvdA, die dinsdag met grote meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens de motie moet de regering verkennen “hoe de voorlichting aan studenten en medewerkers over seksueel grensoverschrijdend gedrag verankerd kan worden tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen”.

Als goed voorbeeld verwijst de motie naar de Universiteit Maastricht, die komend studiejaar 'MeToo-lessen' gaat geven. Tijdens de introductieweken krijgen eerstejaarsstudenten voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de motie is dit “cruciaal voor het vastleggen van gedragsnormen”.

Van links tot rechts vinden partijen het een goed idee om hiernaar te kijken. Alleen PVV, FvD, JA21 en Pieter Omtzigt stemden tegen.

Curricula

Toen de motie vorige week werd ingediend zei onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dat het Maastrichtse voorbeeld hem aansprak. In die zin kon hij “de gedachte achter de motie” wel onderschrijven. Hij voert ook al beleid in die richting, zegt hij.

Zo ondersteunt hij het voorlichtingsproject ‘Ben je oké’ van het expertisecentrum Rutgers, dat studieverenigingen en studenten tijdens de komende introductieweken van gratis workshops over seksualiteit voorziet.

Maar moet de overheid zulke voorlichting in de curricula verplichtstellen? Dat zou volgens de minister indruisen tegen de academische vrijheid. Maar hij wilde de motie niet afkeuren “als u mij toestaat om op een andere manier uitvoering te geven aan deze motie, door in gesprek te gaan met de instellingen en dit initiatief onder de aandacht te brengen”. PvdA-Kamerlid Songül Mutluer kon daar mee leven.

Meer voorlichting

Uit onderzoek van Amnesty Internationaal blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studententijd wordt verkracht. Na een reeks van spraakmakende incidenten bij studentenverenigingen hebben de verenigingen zich ten minste op papier voorgenomen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. De besturen faciliteren workshops en cursussen. 

In juni zegde Dijkgraaf extra miljoenen toe om de sociale veiligheid aan universiteiten en hogescholen te verbeteren.
 

HOP, Peer van Tetterode

Auteur: Redactie

Foto: Lum3n via Pexels

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: cursus,grensoverschrijdend gedrag,introductieweken,studenten

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.