Verplichte lessen over seksueel ongewenst gedrag voor eerstejaars

Verplichte lessen over seksueel ongewenst gedrag voor eerstejaars

Geen safe space voor bepaalde groepen; dat vindt collegevoorzitter Letschert "een brug te ver"

10-01-2023 · Nieuws

MAASTRICHT. Het college van bestuur wil nieuwe bachelorstudenten vanaf september verplichten tot het volgen van trainingen over grensoverschrijdend gedrag. Veel details moeten nog worden ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer de lessen worden gegeven – in het reguliere onderwijsprogramma of tijdens de facultaire introductie? Wie gaat ze geven? En: gaat het alleen over seksueel wangedrag of breder over sociale veiligheid?

Ruim een jaar geleden ondertekende collegevoorzitter Rianne Letschert een manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld onder studenten. Het kunnen volgen van trainingen, bijvoorbeeld over bewustwording en consent (instemming), is een van de actiepunten. Hoewel de UM al een tijdje workshops aanbiedt tijdens de wellbeing week, jaarlijks in november, zijn deze altijd vrijwillig. Met ingang van het nieuwe academisch jaar (dat is het streven, liet Letschert tijdens de jongste universiteitsraadsvergadering weten waarin een nieuwe nota over sociale veiligheid werd besproken) komen er verplichte trainingen voor “in elk geval” alle eerstejaars bachelorstudenten.

Niet alleen het Amnesty-manifest heeft geleid tot nieuwe plannen van het college van bestuur. Ook de gesprekken die zijn gevoerd met studentengroep Feminists of Maastricht (FoM) en verontruste stafleden hebben daaraan bijgedragen, vertelde Letschert tijdens de vergadering. FoM beschuldigde de UM afgelopen oktober op sociale media en tijdens een protest voor het bestuursgebouw van het in stand houden van een ‘verkrachtingscultuur’. Aanleiding was het verhaal van een studente die volgens FoM het slachtoffer was van seksueel ongewenst gedrag. Ze zou tevergeefs bij de universiteit hebben aangeklopt voor hulp. Wat er precies is gebeurd en op welk punt de UM steken zou hebben laten vallen, is tot op heden niet duidelijk.

Wat betreft de trainingen voor studenten hebben het college van bestuur en FoM een gedeelde agenda, zei Letschert. Wel heeft zij een sterke voorkeur voor evidence based materiaal. “We moeten weten of het werkt.” Tegelijkertijd, zo staat in de nota over sociale veiligheid, blijkt het evidence based karakter van veel trainingen erg “dun”. “Kunnen we dan toch iets vinden dat werkt? Wat als dat niet het geval is? Zo’n training kan ook averechts werken en dan zijn we verder van huis”, reageerde Jenny Schell, raadslid namens het wetenschappelijk personeel. Ook rezen er vragen over de uitvoerbaarheid. Is september haalbaar? Wie gaat de lessen geven? Zijn die mensen in zo’n korte tijd te trainen? Letschert “hoopt” aan het begin van het nieuwe academisch jaar te starten, desnoods alleen met een informatiesessie over waar studenten naartoe kunnen binnen en buiten de UM, zegt ze. Verdere details worden de komende tijd uitgewerkt.
Wat er in elk geval niet gaat komen: een safe space waar “mensen met bepaalde karakteristieken” elkaar kunnen ontmoeten, ook een wens van FoM. Letschert: “Dat is een brug te ver, het past niet in ons inclusie- en diversiteitsbeleid.”

Verder wil het college van bestuur betere communicatie en organisatie van activiteiten rondom sociale veiligheid, zowel voor staf als studenten. Letschert: “Er gebeurt veel, maar het is niet altijd zichtbaar.” Daarbij merkt ze wel op dat er al heel wat stappen zijn gezet. Zo is er voor medewerkers afgelopen september het Concern & Complaints Point (CCP, centraal zorg- en klachtenpunt, bij conflicten op de werkvloer, pesten, racisme, wetenschappelijke fraude) gelanceerd. “Het aantal aanvragen voor advies neemt toe. Dat betekent dat mensen het CCP weten te vinden.” Daarnaast wordt tijdelijk de functie van ‘themacoördinator sociale veiligheid’ in het leven geroepen, waarbij een brug wordt geslagen tussen HR, juridische zaken en studentenzaken. “Dit is een eerste stap. Als na een paar maanden blijkt dat we iemand specifiek voor seksueel wangedrag willen, kijken we verder.”

Auteur: Wendy Degens

Foto: Shutterstock

Tags: grensoverschrijdend gedrag,fom,sociale veiligheid,amnesty,manifest,consent,seksueel wangedrag

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.