Brandbrieven naar politiek Den Haag vanuit heel Limburg  

Brandbrieven naar politiek Den Haag vanuit heel Limburg  

‘Drastische inperking van instroom buitenlandse studenten zal desastreus zijn voor Limburg’

22-03-2024 · Nieuws

MAASTRICHT. Als de Haagse politiek mocht besluiten om de instroom van buitenlandse studenten drastisch in te perken, dan heeft dat niet alleen desastreuze gevolgen voor de Universiteit Maastricht, maar voor de hele provincie. Die boodschap, gepresenteerd in maar liefst twee brandbrieven, sturen de UM, andere Limburgse onderwijsinstellingen, de Provincie Limburg, gemeenten van Maastricht tot Venlo, vakbonden, MKB en de Brightlands campussen vandaag naar politiek Den Haag.

Veertig procent minder studenten aan de UM (van 22.900 naar 13.500), 16 procent minder aan Zuyd hogeschool, een permanent verlies van 4.500 banen in de Euregio en een daling van de Limburgse economie in de volgende kabinetsperiode (vier jaar) van bijna 1 miljard euro. Dit becijferde onderzoeksbureau Panteia dat op verzoek van de universiteit en hogeschool de “economische footprint” van beide instellingen voor de stad Maastricht, de provincie en de Euregio op een rij zette. En dus ook de gevolgen, mocht de overheid besluiten om te kiezen voor het Nederlands als voertaal in het bachelor-onderwijs. Dat die brieven juist vandaag in Den Haag belanden, zal alles te maken hebben met de vier partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, die op dit moment serieuze stappen zetten in de richting van een nieuwe coalitie. Stuk voor stuk geen voorstanders van vergaande internationalisering van het hoger onderwijs, maar wel voorstanders van een sterke regio. Het ijzer smeden als het heet is, lijkt de Limburgse strategie.

Maatwerk

Dat zwarte scenario - Nederlands als voertaal - zal er niet komen, staat in de brandbrief van de UM en andere onderwijsinstellingen: “Inmiddels is duidelijk dat een rigoureuze stop op de instroom van internationale studenten volstrekt ongewenst is.” Maar er is nog steeds veel onzekerheid. Minister Dijkgraaf werkt al maanden aan zijn wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’. Hij wil onder andere het Nederlands in het hoger onderwijs beschermen en universiteiten die de buitenlandse instroom niet meer aankunnen, bijvoorbeeld vanwege het huisvestingsprobleem of overvolle collegezalen, tegemoetkomen.

Die knelpunten zien de universiteiten zelf ook, maar zij willen niet één generieke maatregel (alle Engelstalige bacheloropleidingen omzetten naar het Nederlands aan alle universiteiten), maar ‘maatwerk’. Ze liggen immers in verschillende regio’s met eigen wensen en problemen. De UM, zo benadrukt collegevoorzitter Rianne Letschert keer op keer, ligt in een grensregio die snel vergrijst en krimpt en waarvoor de universiteit een belangrijke economische motor is. Al zet de Maastrichtse universiteit, net als de zusterinstellingen, voorlopig wel een stop op nieuwe Engelstalige bachelors, en krijgt bijvoorbeeld de beheersing van het Nederlands bij studenten en medewerkers meer aandacht.

Kaalslag voorkomen

Door de vergrijzing, zo staat in de twee brandbrieven, dreigt een forse daling van de instroom in het mbo, hbo en universiteiten. Internationale studenten kunnen dit opvangen en zo een “kaalslag”, lees het verdwijnen van opleidingen, voorkomen. Los daarvan zijn de buitenlanders “van cruciaal belang om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen” en de ontwikkeling van de vier Brightlands campussen en de Einstein Telescoop op peil te houden.

En nee, schrijven de regionale overheden, “de kwaliteit van het onderwijs staat door de komst van internationale studenten niet onder druk, de Limburgse jeugd wordt niet verdrongen. Internationale studenten zijn in onze regio gewoon onze studenten.” En hoe zit het met huisvestingsproblemen? Dat lossen we samen op, valt te lezen. En de hoge werkdruk van docenten? Ook daar is veel aandacht voor, staat er.

Behouden voor de regio

Wat betreft de toekomst: gezamenlijk zullen de verschillende partijen zich “nog meer inzetten dan nu het geval is, om buitenlanders na hun afstuderen voor onze regio te behouden”. Hoe dat moet gebeuren, staat niet in de brief. Denk aan onderzoek, stages of afstudeeropdrachten voor het bedrijfsleven of de semi-publieke sector, zegt de UM-woordvoerder desgevraagd. Of een UM-project als ‘Knowledge Engineering at Work’ waarbij studenten twee jaar lang parttime werken voor mkb-bedrijven om te helpen met toepassingen van artificial intelligence.

De brief vervolgt: “Weet dat waar we ervan overtuigd zijn dat de Engelse taal in het onderwijs nodig is, we ook veel moeite doen om al onze studenten met het Nederlands kennis te laten maken.” Aan de UM gebeurt dat onder andere via de gratis basiscursus Social Dutch voor eerste- en tweedejaars bachelors en masters, en een cursus Nederlands B2 voor anderstaligen. Ook kent de universiteit sinds 2018 een taalbeleid voor stafleden; van hen wordt verwacht dat ze beide talen, afhankelijk van hun functie, tot op zekere hoogte beheersen. De invoering daarvan loopt nog.

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: internationalisering,brandbrief,provincie,maastricht,venlo,zuyd hogeschool,um,ou,tweede kamer,minister,voertaal,engels,nederlands

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.