Vanaf september korter academisch jaar voor de faculteit Science and Engineering

Het doel van het slimmer academisch jaar is minder werkdruk

Vanaf september korter academisch jaar voor de faculteit Science and Engineering

U-raad: "Krijgen docenten het niet drukker, omdat alle stof in een kortere periode aan de orde moet komen?"

26-03-2024 · Achtergrond

MAASTRICHT. De faculteit Science and Engineering gaat vanaf september het academisch jaar inkorten met vier weken. Dat betekent in elk geval langere zomer- en kerstvakanties. Decaan Thomas Cleij: “Het lijkt misschien geen grote wijziging, maar het is een radicale verandering van het universitaire systeem dat werkt met blokken van acht en van vier weken. Wij zijn de eersten in Nederland die zo’n drastische stap zetten.”  

Het dossier ‘slimmer academisch jaar’ ligt al een hele tijd op de universitaire burelen. En hoewel de Universiteit Maastricht op dit moment uitzoekt wat het beste werkt en haalbaar is voor de hele organisatie – met als ultieme doel: werkdrukverlaging – start de faculteit Science and Engineering (FSE) na de zomer met een driejarig experiment. Het academisch jaar wordt voor alle FSE-opleidingen vier weken korter door te breken met het universitaire systeem van blokken van acht en vier weken. Dat worden periodes van zeven en drie weken. Dat ze in Randwyck toch al aan de slag gaan, heeft alles te maken met geld uit Den Haag waarmee minister Dijkgraaf vorig jaar vijftien onderwijsinstellingen, waaronder de UM, vrij baan gaf om op kleine schaal te experimenteren met een slimmer ingericht collegejaar. Dijkgraaf wil proefondervindelijk ontdekken wat werkt, en wat niet.

“We nemen een week weg tussen periode 1 en 2, en tussen 4 en 5. Daar maken we weken van zonder ingeroosterd onderwijs, zoals bij de University Colleges. Dan vinden er voor studenten bepaalde activiteiten plaats, maar wordt er geen lesgegeven”, licht decaan Thomas Cleij de pilot bij FSE toe in een van de laatste vergaderingen van een universiteitsraadscommissie. Daarbij wordt de kerstvakantie voor iedereen verlengd tot drie weken en sluit de faculteit half juni het academiejaar af. “Misschien zijn er nog herkansingen, maar de zomervakantie is zeker twee, en voor de meeste studenten drie weken langer.”

Biologen

In de faculteit zijn honderden modellen de revue gepasseerd, maar aangezien de FSE “een mini-versie is van de universiteit”, zegt Cleij, doelend op allerlei verschillende (interfacultaire) opleidingen, waren de gevolgen soms onwenselijk. Het oorspronkelijke idee om bijvoorbeeld periode 3 (na kerst) eruit te halen, zorgde voor wrijving met de zogeheten februari-instroom. Een streep door periode 6 dan? “Ook niet handig, want dan is de tijd van het jaar dat veel biologen [onder andere bij het Maastricht Science Program, red.] veldwerk doen”, legt Cleij uit.

U-raadscommissieleden vragen zich af hoe het experiment aan de FSE zich verhoudt tot de rest van de universiteit waar nog steeds wordt gewerkt met een ‘traditionele’ kalender. “Je bent begrensd in wat je wilt en kunt”, geeft Cleij toe, maar interfacultair onderwijs is nog steeds mogelijk, houdt hij de aanwezigen voor. Hoewel: hoe later in het jaar (zeker in periode 5), hoe moeilijker het wordt voor studenten en staf om elders onderwijs te volgen of te geven, omdat de weken steeds a-synchroner lopen.

De U-raad heeft meer vragen, want hoe zit het met de studiepunten, blijven die hetzelfde? (Ja) En krijgen docenten het juist niet drukker, omdat alle stof in een kortere periode aan de orde moet komen? Cleij benadrukt dat het niet de bedoeling is om te proppen, “we moeten slimmer nadenken over hoe we een vak vormgeven. En nee, het zal niet per se minder werkdruk opleveren met zoveel studenten en vakken, want daar verandert niets aan, maar we hopen het wel te compenseren met langere rustperiodes.”

Turner

Als het experiment succesvol is, neemt de hele universiteit het dan over, wil de U-raad weten. Volgens rector Pamela Habibović richt men zich UM-breed op een “meer integrale benadering”, dus niet alleen op de knip in de kalender. Hoewel dat laatste wel het oorspronkelijke idee was, is de UM na een rapport van onafhankelijk adviesbureau Turner (afgelopen zomer gedeeld met de rector en alle decanen) een andere weg ingeslagen. Het jaar alleen maar inkorten met een aantal weken zou volgens Turner géén duurzame oplossing bieden voor de werkdruk. Er zou óók aandacht moeten zijn voor onder andere de normuren, meer mensen op de werkvloer en minder administratieve rompslomp voor docenten.

De UM neemt momenteel de verschillende acties onder de loep, met als hoofdvraag: wat en wanneer levert het de staf echt iets op? Wanneer krijgen ze meer rust? De pilot van de FSE wordt jaarlijks geëvalueerd; aan het einde van de rit zal moeten blijken of de knip in de kalender voor meer adempauze zorgt, of toch niet, zoals bureau Turner voorspelt als je slechts aan één knop draait.

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Bas van der Schot

Tags: werkdruk,slimmer academisch jaar,fse,pilots,inkorten academisch jaar

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.