"Houd rekening met schoolvakanties in de planning van het academisch jaar"

"Houd rekening met schoolvakanties in de planning van het academisch jaar"

FHML-docenten maken zich zorgen over recuperatietijd

30-06-2021 · Opinie

"Het calendarium van komend academisch jaar 2021-2022 is recht door de lokale schoolvakanties heen gepland", schrijven de blokcoördinatoren van de geneeskunde-bachelor in een brief aan hoogleraren Harald Merckelbach en Fred Zijlstra van de Taskforce Sustainable Employability. Aanleiding is het Observant-artikel UM gaat werkdruk op allerlei fronten aanpakken. Niet alleen wordt het daardoor lastig om samen met het gezin tijd door te brengen, maar het zorgt ook voor "een lastige puzzel" om in de eerste week van periode 1, 2 én 3 voldoende kwalitatieve tutoren in te zetten.

Met interesse volgen wij als FHML-docenten de ontwikkelingen aan de UM met betrekking tot onderwijskundige vernieuwingen en de daaraan gekoppelde werkdruk. In dit licht hebben we ook met veel interesse het stuk UM gaat werkdruk op allerlei fronten aanpakken in Observant, waarin u beiden geciteerd wordt, gelezen. Veel in dit stuk aangehaalde pijnpunten herkennen wij. Ook waarderen wij de vele initiatieven, zoals de UM-aanpak van het VSNU position paper aangaande ‘Erkennen en Waarderen’ en de (van zowel centraal- als faculteitsniveau komende) verzoeken om recuperatietijd in te calculeren en die van collegae te respecteren. Positieve ontwikkelingen die op termijn het werkplezier van het ‘human capital’ van de UM zullen vergroten, en de kwaliteit van het onderwijs voor onze studenten zullen verbeteren.

Toch zien wij dat belangrijke korte termijn kansen om recuperatietijd daadwerkelijk in te kunnen zetten worden gemist, bijvoorbeeld door in de planning van het calendarium rekening te houden met de schoolvakanties van de Rijksoverheid. Als blokcoördinatoren in de geneeskunde-bachelor constateren wij dat het calendarium van komend academisch jaar 2021-2022 recht door de lokale schoolvakanties heen is gepland. Zo start periode 1 in de laatste week van de zomervakantie-zuid, start periode 2 in de herfstvakantie-zuid, en zal periode 3 in de tweede week van de (school)kerstvakantie starten. Gezien een significant gedeelte van de UM-docenten tevens ouders zijn van schoolgaande kinderen, zorgt deze planning van het academisch jaar voor spanning om (samen met het gezin) de recuperatietijd waardevol in te richten.

Tevens levert het de coördinatoren een lastige puzzel op om in de eerste (cruciale PGO-)week van periode 1, 2 én 3 de studenten van voldoende kwalitatieve tutoren te voorzien. Als docent zien we het risico ontstaan dat studenten mogelijk drie periodes achter elkaar zullen starten met een tijdelijke plaatsvervangende tutor, in de opbouwende eerste week van de blokken. Dat komend academisch jaar het calendarium is zoals het is, dat de docenten en coördinatoren (wederom) een lastige werk-privé puzzel krijgen, en dat studenten ook komend jaar zich flexibel en tolerant naar hun docenten moeten opstellen lijkt ons een fait accompli. Met het in het afgelopen anderhalf jaar goed getrainde kunst- en vliegwerk zal dit vast wel weer goed komen.

Maar wij zouden vriendelijk willen verzoeken aan ‘de mensen die daarover gaan’ om voor alle komende calendaria ook de schoolvakanties als onderdeel van de beslisvorming mee te nemen. Ons lijkt dit niet alleen voor het ‘Human Capital’ van de UM belangrijk, maar ook voor onze studenten die recht hebben op gemotiveerde, uitgeruste en aanwezige docenten.

Kim van de Kant en Nynke van den Akker 

Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock , My Life Graphic

Tags: werkdruk, employability, duurzame inzetbaarheidsmonitor,schoolvakanties,fhml

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.