Als jullie het artikel niet aanpassen, dan …

Als jullie het artikel niet aanpassen, dan …

We zijn het niet eens, dat kan, maar om je gelijk te halen met agressieve taal en bedreigingen, gaat alle perken te buiten

01-12-2021 · Redactioneel

Ik heb geaarzeld of ik dit zou opschrijven. De wereld - groot en klein - is al ingewikkeld genoeg op dit moment. Maar ik neem u toch even mee naar een mail die afgelopen maandag in mijn postbus viel. Afkomstig van Feminists of Maastricht (FOM). Zij zijn het niet eens met onze berichtgeving over de gratis tampons en maandverband die nu op bijna alle faculteiten te vinden zijn. Een proef van een jaar die studentengroep FOM betaalt met de Diversity and Inclusivity Grant die ze dit jaar wonnen. Een mooi initiatief.

Wij schreven dat de middelen bedoeld zijn voor vrouwen die geen geld hebben om ze te kopen -menstruatiearmoede - , of plotseling ongesteld zijn en niets bij zich hebben. De angel zit in het woord ‘vrouwen’. FOM wil dat we daar ‘mensen’ van maken omdat “niet alleen vrouwen menstrueren”.

Het gaat hier om een vrij nieuwe discussie in het genderdomein die nog lang niet is uitgekristalliseerd in algemeen aanvaarde conclusies. Tot die tijd houden wij het bij de ‘klassieke’ bewoordingen en noties: vrouwen menstrueren. FOM is het daar niet mee eens en laat dat in niet mis te verstane bewoordingen weten. Ik citeer uit de mail: “You have published a transphobic article and FOM expects that you change this immediately or we will mobilise our community against this. We would also suggest that you contact the D&I office to, perhaps, have a workshop regarding inclusion, because for now you are greatly failing at this.”

We zijn het niet eens, dat is duidelijk en dat kan en mag, maar om je gelijk te halen met agressieve taal en bedreigingen, gaat alle perken te buiten. Wij zijn een onafhankelijk blad en maken onafhankelijk van wie dan ook onze redactionele keuzes. FOM wil dicteren welke woorden we wel en niet mogen gebruiken. En als we dat niet doen dan….

Deze houding, zeker aan een universiteit, is verontrustend. We hebben FOM uitgenodigd om hun bezwaren in een brief op te tekenen, die we uiteraard publiceren. Op die uitnodiging zijn ze (nog) niet ingegaan.

Joodse student

En dan speelt er nog wat anders: een Joodse UM-student haalde vorige week op de website www.israelnieuws.nl uit naar de Universiteit Maastricht. De UM wordt in dit interview in verband gebracht met Jodenhaat en Israëlhaat: Joodse studenten zouden zich hier niet veilig voelen.

Er zijn inmiddels Kamervragen over gesteld door de PVV en de VVD, ChristenUnie en SGP. Wie het artikel leest, mist ook maar de geringste feitelijke onderbouwing van de beschuldigingen, en ook een reactie van de UM zelf ontbreekt.

We vroegen afgelopen maandag de redactie van israelnieuws.nl om én de feitelijke onderbouwing, én het weerwoord van de UM. Iedere zichzelf respecterende journalist weet immers dat een beschuldiging altijd om wederhoor vraagt, vóór publicatie. Intussen weten we ook dat daar niet om is verzocht. Een journalistieke doodzonde.

We wachten nog op antwoord.

 

Auteur: Riki Janssen

Illustratie: Simone Golob

Tags: redactioneel,bedreiging,agressie,vrije pers,onafhankelijk blad

Reacties

janou

Hoeveel engelen kunnen dansen op de kop van een speld? En toen viel Constantinopel... damn, waar je je druk om kan maken, wat een heerlijke luxe nutteloosheid.

Dave

"Zij zijn het niet eens met onze berichtgeving over de gratis tampons en maandverband die nu op bijna alle faculteiten te vinden zijn. Een proef van een jaar die studentengroep FOM betaalt met de Diversity and Inclusivity Grant die ze dit jaar wonnen."

In welke zin is het beschikbaar stellen van producten voor slechts een select groepje een uiting van diversiteit en inclusiviteit?
Waar is barmhartigheid te vinden in het uitsluiten van al niet-gegadigden onderwijl de aandacht afleidend middels semantiek?
Uitermate hypocriet!
Deze toelage, gefinancierd door de contributies van alle UM-studenten, wordt abusievelijk toegekend aan een uitermate discriminatoir collectief dat zelfs niet schroomt om anderen het woord te ontnemen middels overwegend terroristische handelingen.
Dit lijkt mij een substantieel groter probleem dan de herkauwde uilenbal waar de woke-brigade nu over valt.

Kelly

[English translation in other comment]
De reacties van Lieke en Zaki maken mijns inzien al duidelijk het punt voor inclusiviteit. Enkele termen om op te zoeken in dit verband om de situatie beter te begrijpen zijn intersectionaliteit en TERF (trans-exclusionary radical feminist).

Wat betreft het artikel, met het bewust gebruiken van 'klassieke' definities wordt er effectief een statement gemaakt. Dit voelt misschien niet zo voor de schrijfster omdat de binaire geslachtsverdeling altijd zo vanzelfsprekend is geweest in onze samenleving. Ik denk dat iedereen overeen kan komen dat het geen kwaad kan om mensen die na kritische overweging tot de conclusie komen dat de bestaande definities (en alle sub tekst die hiermee gepaard gaat) belemmerend zijn voor hun welzijn erkend mogen worden in wat voor vorm dan ook (en nee, hiermee bedoel ik niet een van de standaard hyperbolen zoals het identificeren als een helikopter). Een nuance toevoegen aan ons taalgebruik komt daarmee alleen diversiteit en empathische omgang ten goede.

Daarnaast, wat mij heeft aangezet tot reageren is het feit dat de focus van dit artikel op het taalgebruik van de email in plaats van de boodschap erg polariserend kan werken (zie de zorgwekkende reactie van Dan). Enkele voorbeelden van extreem rechtse/conservatieve retoriek uit de reactie van Dan:
- Een vals idee van superioriteit creëren, 'woke' wordt gebruikt als denigrerende term waar vaak voorbeelden van links extremisme (zoals dat van TERFs) op volgen als reden om iemand met een progressieve ideologie af te schrijven als inferieur.
- De illusie wordt gecreëerd dat vrijheid van meningsuiting en integriteit van wetenschap bedreigd wordt. Wat hier werkelijk mee bedoeld wordt is veelal een angst voor het verliezen van privilege bij emancipatie van een minderheidsgroep en de teleurstelling dat het selectieve wetenschappelijke concept gebruikt als onderbouwing voor het conservatieve punt (bijvoorbeeld XY vs XX chromosomen) niet het bewijs blijkt te zijn waar ze op hadden gehoopt.
- Angst zaaien door middel van het gebruik van hyperbolen en 'cancelling'. Zie hoe Dan de wens voor inclusiviteit ongevraagd doortrekt naar een vergelijking met fascisme, en vervolgens onwetend wel toegeeft "By using such terms from the outset, any chances of a civilized discussion are immediately thwarted. The other party is demonized with the sole purpose of shutting them up." Ik zou het zelf niet beter gezegd kunnen hebben.

Kelly

The reactions of Lieke and Zaki sufficiently discuss the need for inclusivity in my opinion. Some additional terms to look up for better understanding of the situation are intersectionality and TERF (trans-exclusionary radical feminist).

As far as the article is concerned, the intentional use of 'classic' definitions of gender effectively makes a statement. It might not come off this way to the writer since the binary gender division has always been universally implied in society. I think everyone can agree that there's no harm in recognising people that, after careful consideration, find themselves to be limited by existing definitions and its subtext (this obviously does not include common hyperboles such as identifying as an Apache helicopter). Adding nuance to our vocabulary will benefit diversity and empathy.

Additionally, the reason I'm responding to this article is the fact that the focus on tone of voice seen in the email instead of the message can be quite polarising (see Dan's alarming response). Examples of extreme right-wing/conservative rhetoric from Dan's response:
- Creating a false sense of superiority, 'woke' is used as a derogatory term to dismiss someone with a progressive ideology as inferior. Often by using examples of left-wing extremism (such as that displayed by TERFs).
- Creating the illusion that freedom of speech and scientific integrity are in jeopardy. This appear to represent the fear of losing one's privilege at the emancipation of a minority group combined with the disappointment that the specific scientific concept used as a foundation for the conservative argument (XY vs XX chromosomes for example) don't provide the final end-all proof they'd hoped for.
- Fear-mongering with the use of exaggeration and the dreaded 'cancelling'. Look at the way Dan unprovoked escalated a desire for inclusivity to a comparison with fascism, before unknowingly admitting that "By using such terms from the outset, any chances of a civilized discussion are immediately thwarted. The other party is demonized with the sole purpose of shutting them up." I couldn't have said it better myself.

Dan

This incident shows exactly how dangerous the woke movement is. No longer can your opinions about matters be different, no longer does science matter, there is only one correct opinion and anyone that does not conform to it will be threatened, intimidated, and cancelled into submission.

Frightening parallels can be drawn here with fascism, but ironically not only does the woke movement not realize this, they consistently stigmatize anyone who disagrees with them by labeling them as fascist, racist, transphobe. By using such terms from the outset, any chances of a civilized discussion are immediately thwarted. The other party is demonized with the sole purpose of shutting them up.

The examples of what this leads to are reported on in the media on a daily basis. People losing their jobs for having a certain opinion, barred from attending meetings or conference, receiving death threats. One relatively recent example being J.K. Rowling, who for simply disagreeing on the exact same issue we're dealing with here (and providing an elaborate argumentation why she has that opinion), has been threatened, intimidated, and cancelled from public appearances. An absolute outrage, that should be causing much more of an uproar in society.

The silence of the vast majority of the population is not because they agree with this behaviour, it's because they have all been intimidated sufficiently already to keep their mouths shut. Who wants to risk losing their job, receive bad publicity or be shunned from society for expressing their opinion? It's often not worth it, so people just roll with it. In the meantime, reports about students feeling like they have to watch what they say pop up more and more frequently. Is that we want? Especially in universities where freedom of speech is of the utmost importance and facts and research are used to support arguments?

It's both surprising and terrifying that the woke movement, who represents only a minority in society, is able to have such a destructive effect on fundamental rights. It takes brave people to stand up against tyranny and Riki has my deepest respect for not bending to FOM's intimidation.

Zaki Hagins

I am a former student of Conservatorium Maastricht, and while this is a faculty of Zuyd Hogeschool, I was an active member of the Maastricht University community, as both a board member of Student Radio Maastricht and a friend to many students in various faculties of UM. I saw your article titled "Change the article or else..." regarding your decision to keep the wording in a previous article regarding free menstruation supplies in UM buildings as referring to "women" instead of "people who menstruate."

As a child of journalists, I understand your desire to keep with social convention, however, I disagree with this decision. For one, the supplies are for people who menstruate, and while "women" does fit this description, they are not direct synonyms. As Youtuber Sarah Z said regarding a similar article, "Women in their fifties and older are women, but they mostly don't menstruate, so the article wasn't talking about them. Pre-teen and teenage girls are not women, but they often menstruate, so the article was talking about them." In addition, trans men often menstruate, and they are not women, so using only "women" in the article directly excludes them. Using the term "people who menstruate," while being more clinical, would increase the clarity of the article while being inclusive of everyone to whom it applies.

Furthermore, your article in response to Feminists of Maastricht's email attacks them for using "aggressive language and threats," which I would interpret as a plea for civility. I implore you, what is civil about excluding a marginalized group from reporting that applies to them? Historically, pleas for civility have served to preserve the status quo, in this case, a society where marginalized groups are excluded. Appealing to convention in a situation where marginalized people are being excluded implicitly says that this exclusion is okay. As a media organization, you have the power to frame discussions in a way that is inclusive of everyone, while also challenging the systems within society that lead to this exclusion. Changing the wording in your article would be an excellent first step in this direction

Lieke

Beste Riki,

Ik had het originele artikel gelezen over de gratis menstruatieproducten, en toen viel het me ook al op dat het woord 'vrouwen' werd gebruikt in plaats van mensen. Erg jammer, omdat hierbij mensen die zich niet identificeren als vrouw, maar wel menstrueren, worden bijgesloten. Hiermee doel ik op mensen die zich als man identificeren, maar wel met de vrouwelijke geslachtsdelen geboren zijn, of bijvoorbeeld mensen die zich als non-binair identificeren, maar ook weer met vrouwelijke geslachtsdelen geboren zijn. Het is een kleine moeite om het woord vrouw naar mens te veranderen, en vrijwel niemand zou zich hierdoor beledigd voelen. Echter, door het woord vrouw te laten staan, beledig je wel mensen, en sluit je mensen buiten. Ik vind het dan ook volkomen terecht dat FoM meerdere pogingen heeft gedaan om ervoor te zorgen dat jullie dit zouden aanpassen naar een neutraal woord, vooral omdat het artikel over een initiatief van hen gaat. Het is logisch dat zij achter de bewoording willen staan die over hun initiatief gaat. De manier waarop dit artikel met een reactie daarop is geschreven, laat echter het verhaal maar van 1 kant zien. Erg teleurstellend.

Met vriendelijke groet,
Lieke

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.