“Verschrikkelijk slechte journalistiek”

“Verschrikkelijk slechte journalistiek”

We hadden een week herfstvakantie, maar het nieuws denderde door

26-10-2023 · Redactioneel

Maastrichtse hoogleraar ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Nieuwsplatform ScienceGuide voelt zich geïntimideerd door de Universiteit Maastricht en spreekt van juridische intimidatie en monddood maken van de pers. UM spreekt dit tegen.

Verkiezingsdebat College Tour: Pieter Omtzigt, lijsttrekker van NSC, is heel kritisch over internationalisering en verengelsing. “Waarom zou je psychologie in het Engels geven?”

Bekladding van muren in buurt University College Maastricht en faculteit rechten, duidelijke link met conflict tussen Hamas en Israël.

Orlando Figes

We hadden een week herfstvakantie. Maar het nieuws denderde door, onze mailboxen liepen vol en ook op Whatsapp was er werkverkeer. Want was dat interview met Orlando Figes, de Ruslandkenner die de Tanslezing komt geven, alsnog gelukt? Het was immers al een paar keer niet doorgegaan. Het antwoord van collega PD: ja. Midden in de vakantie.

Onnodig schaden

Een collega uit het land vroeg zich af of wij de naam van de zojuist ontslagen hoogleraar bewust uit onze eerder gepubliceerde stukken hadden gehouden? Het was toch een openbare rechtszaak, dus wat waren onze overwegingen? Ons antwoord: ‘Er is geen publiek belang gediend bij het noemen van de naam. Hij is geen algemeen bekend figuur. Bovendien heeft deze man familie die we niet onnodig willen schaden.’

Slachtoffer

Eerder hadden deze artikelen ter redactie ook discussie opgeroepen. Kon je wel de term slachtoffer gebruiken (dat hadden we gedaan in onze berichtgeving) zolang niet duidelijk is of de vermeende dader zich ook werkelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten? Of is het voldoende dat mensen zich slachtoffer voelen? En zijn we niet veel te voorzichtig nu we in de eerste artikelen niet hebben vermeld dat de hoogleraar ook bestuurslid in de faculteit Health Medicine and Life sciences was? Het is steeds balanceren als het gaat over personen die beticht worden van strafbare feiten. Geen publieke afrekening, wel hoor en wederhoor en zoveel mogelijk ter zake doende feiten op tafel.

Slechte journalistiek

Fatsoenlijke journalistiek dus. Dan nog zal niet iedereen blij zijn, zoals deze week een Maastrichtse hoogleraar die Observant beticht van “verschrikkelijk slechte journalistiek” in deze zaak en daarom niet met ons wil praten. Het zij zo. 

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Tags: mailbox,herfstvakantie,slechte journalistiek, grensoverschrijdend gedrage,ontslag,scienceguide,omtzigt

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.