Toch verklaring bestuur UM over Gaza-oorlog

Het college van bestuur hoopt op een "open en veilige dialoog" binnen de UM over de Gaza-oorlog.

Toch verklaring bestuur UM over Gaza-oorlog

College veroordeelt “alle handelingen waarbij onschuldige slachtoffers vallen”

14-11-2023 · Nieuws

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht spreekt haar afschuw uit over het geweld en de mensenrechtenschendingen die sinds 7 oktober in Israël en de Palestijnse gebieden hebben plaatsgevonden. In een maandagmiddag gepubliceerde verklaring veroordeelt het college van bestuur “alle handelingen waarbij onschuldige slachtoffers vallen”. Het college roept op tot dialoog binnen de universiteit om “de verdeeldheid niet verder te vergroten”.

De verklaring volgt op de “vele vragen” die het cvb de afgelopen tijd kreeg, zegt woordvoerder Koen Augustijn desgevraagd. Een eenduidige stellingname in het conflict bevat de verklaring niet. Pro-Palestijnse studenten eisten eerder dat de UM zich tegen Israël keert.

“Veilige dialoog”

Het college van bestuur begrijpt oproepen tot een stellingname, maar wil allereerst ruimte bieden “voor een open en veilige dialoog” om “de gedachtewisseling en meningsvorming een plek te geven”: “Inherent daaraan is dat we terughoudend zijn als het gaat om het innemen van een standpunt over conflicten in de wereld, hoe ernstig van aard die ook zijn.”

Om een dialoog mogelijk te maken, wordt een bijeenkomst voor medewerkers en studenten georganiseerd. Hoe die eruit zal zien en wanneer die gaat plaatsvinden, kan Augustijn nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat daarin “alle geluiden” aan bod moeten kunnen komen, zolang die geen oproepen tot haat, geweld, antisemitisme of discriminatie bevatten.

Verhitte gemoederen

De oorlog tussen Israël en Hamas verhit de Maastrichtse universitaire gemoederen al langer. Er doken pro-Palestijnse posters op in verschillende universiteitsgebouwen en op 1 november bezetten pro-Palestijnse studenten en mensen van buiten het University College Maastricht. Vorige week donderdag bleek het UM-bestuursgebouw aan de Minderbroedersberg te zijn beklad met pro-Palestijnse leuzen. Eerder werden andere panden voorzien van pro-Palestijnse graffiti.

Foto: Chuttersnap via Unsplash

Tags: Universiteit Maastricht,College van bestuur,Gaza,Israel

Reacties

Nico Rasters

Heel dapper, zo'n statement. De UM is tegen moord en doodslag. Maar alleen als het "onschuldige" slachtoffers betreft. Kijk, die nuance, daar gaat het om. Een andere universiteit zou al het geweld verwerpen, maar dan kies je geen partij.

"We spreken als universiteit voluit onze afschuw uit", zo staat er in het statement (https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/statement-cvb-over-isra%C3%ABl-en-de-palestijnse-gebieden) dat je niet terug kunt vinden tenzij je een zoekmachine gebruikt. Het is kolder dat de universiteit een statement zou moeten maken, maar als je dan uiteindelijk toch bezwijkt voor het gedram doe dan niet alsof je je "voluit" uitspreekt terwijl het statement ergens is weg gestopt op de website.

Dit alles vanwege de "vraag voor aandacht of om een eenduidig standpunt in te nemen". Blijkbaar is vandalisme een "vraag voor aandacht".

"En daarbij hoort ook de mogelijke rol die een universiteit kan spelen in het zich uitspreken in lopende conflicten. We hebben de voorbereiding van een dergelijke bijeenkomst inmiddels opgepakt."
Een organisatie heeft vier opties: negeren, reageren, anticiperen, en initiëren. De UM heeft een tijdje geprobeerd om het te negeren, maar werd door bepaalde acties (of de berichtgeveing over die acties?) gedwongen om te reageren. Het is niet het eerste (of laatste) conflict op aarde, dus men had de behoefte aan een dialoog ook kunnen anticiperen.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.