'Fusie' MUMC en UM: bestuurders gaan er dichter op zitten

Wat hebben vier maanden 'verkenning' tot nu toe opgeleverd?

13-12-2023 · Achtergrond

MAASTRICHT. Hoe staat het met de integratie van de universiteit en het ziekenhuis? Het ‘verkenningswerk’ van een externe kwartiermaker zit erop. In het nieuwe jaar kruipen de bestuurders, Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht en Helen Mertens van het Maastrichtse UMC, zelf achter het stuur. “We hoorden steeds vaker dat mensen direct met ons in dialoog willen gaan.”

In juni 2023 werd het nieuws wereldkundig gemaakt: de héle universiteit zou gaan ‘fuseren’ met het ziekenhuis, een ongekende samenwerking in Nederland waar zelfs de wet voor moet worden aangepast. Er kwam een kwartiermaker, Dedan Schmidt, die ging polsen binnen beide organisaties, want hoe staan de mensen erin? Waar zijn ze bang voor? Wat juichen ze toe? “Dit eerste traject was heel waardevol”, zegt UM-collegevoorzitter Letschert nu. “Maar op een gegeven moment hoor je steeds dezelfde dingen.” Bovendien kreeg ze vaker het ‘verwijt’ dat ze als bestuurder te veel op afstand bleef. “Maar dat sta ik niet en wil ik ook niet. Daarom kiezen Helen en ik ervoor om er dichter op te gaan zitten. Dat voelt fijner. We kunnen zelf in gesprek met mensen die iets kwijt willen of zich zorgen maken, er is geen ruis op de lijn.” Letschert heeft haar agenda in het nieuwe jaar laten “schoonvegen”; tweewekelijks gaat ze een hele dag aan de slag met de ‘integratie’. Daarmee wordt er vroegtijdig afscheid genomen van Schmidt.

Zorgen

Wat hebben die vier maanden ‘verkenning’ opgeleverd? “De meesten zijn heel positief, vinden het gedurfd, spannend, zien de voordelen voor de regio, maar er zijn ook heel veel vragen: ‘Als we een grotere organisatie worden, wordt het dan ook bureaucratischer?’ ‘Behouden we als faculteiten en onderzoekers onze wetenschappelijke vrijheid?’ Ik heb alle begrip voor de zorgen en daar zullen we zorgvuldig mee om moeten gaan. We weten nog niet welk bestuursmodel het wordt, daarover voeren we gesprekken met experts, met mensen binnen onze organisaties en zullen we moeten toetsen welk model past bij onze strategie. Ook willen we proeven hoe de medezeggenschap erover denkt.”
Eerder zei ze over het ideale bestuursmodel in Observant dat dit “duurzaam” moet zijn, “onafhankelijk van welke poppetjes er op de bestuurdersstoelen zitten”.

Gezondheidsuniversiteit

Welk etiket er ook op wordt geplakt, integratie of fusie: het ziekenhuis en de UM zullen gelijkwaardig zijn, maakte Letschert een paar maanden geleden duidelijk. “De identiteit van beide instellingen blijft bestaan.” Met eigen thema’s maar ook een overkoepelende strategie. Die laatste is vooral gericht op een gezonde samenleving en nieuwe medische technologie – ze werden er in het eerste persbericht, afgelopen zomer, ook al uitgelicht.
“Sommige mensen zijn er vanuit gegaan dat alles alleen nog maar om die twee gezondheidsgerelateerde thema’s zal gaan draaien, alsof we die top down gaan verordonneren. Maar dat is niet zo. Faculteiten mogen hun eigen koers blijven varen.” Ze blijft het benadrukken: voor de UM zijn en blijven ook onderwerpen als Europa, globalisering, duurzaamheid en circulariteit belangrijk. Volgens Letschert is het niet meer dan “logisch” dat die bestaande “kernthema’s” van de UM “doorontwikkeld worden, thema’s die op onderdelen ook de profilering van het MUMC zullen versterken en onze inzet op de Brightlands-campussen zal kunnen verstevigen”.
Op de vraag waarom een fusie eigenlijk nodig is, zeiden Helen Mertens en Letschert in september, tijdens een online vragensessie, dat een “robuustere organisatie” de maatschappelijke uitdagingen beter aan kan, zoals de toenemende vergrijzing en de scheve balans tussen zorgvraag en -aanbod. Een andere reden: de situatie in het land. “Kijk naar clusters in het land, zoals rondom Leiden, Delft en Rotterdam, waar de universiteiten en ziekenhuizen zich samenpakken, dan zul je je moeten verenigen, ook omdat het steeds kostbaarder wordt om dure infrastructuur in stand te houden,” legden ze toen uit.

Aan het begin van het nieuwe jaar verschijnt er een interview met Rianne Letschert en Helen Mertens over de fusieplannen.

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: mumc, umc, integratie, bestuursmodel, interdisciplinair, samenwerken, fusie, gezondheid, fusie um+mumc

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.