Gevoelens van onveiligheid en onvrede bij HR-afdeling

Externe adviseur onderzoekt cultuur HR-afdeling

09-10-2020

MAASTRICHT. Het rommelt al een tijdje binnen de HR-afdeling van de Universiteit Maastricht. Medewerkers zouden zich niet veilig voelen, er zou onvrede zijn over de leiding. Op dit moment onderzoekt een externe adviseur de cultuur binnen HR.  Dit in opdracht van het HR-managementteam en het college van bestuur.

Toen Antoon Vugts in juni 2017 begon als directeur HR had hij grote plannen. Hij trof daar naar eigen zeggen een afdeling aan die “tien jaar was verwaarloosd”, vertelde hij in Observant, de zestig medewerkers zouden daardoor niet werken volgens de “moderne maatstaven” en te vaak een “handlanger van het management” zijn. Hij zette samen met UMIO (post graduate onderwijs) een tweejarige leergang op voor HR-adviseurs en zei erbij: “Dat wordt geen vrijblijvend traject, het moet straks in de praktijk terug te zien zijn. En het is mogelijk dat ze het niet allemaal tot een goed einde brengen.” Ook wilde hij de digitalisering van het HRM-werk aanpakken, leiderschapsprogramma’s opzetten en onder meer de functionerings- en beoordelingsgesprekken over een andere boeg gooien. HR-adviseurs zouden ook ‘beleidsmatiger’ moeten gaan denken.

Al die plannen lijken hun tol te eisen. Er is de afgelopen drie jaar veel gebeurd binnen de afdeling, constateren Vugts en zijn MT nu in een mail aan alle medewerkers, er zijn “mooie stappen gezet”, maar hier en daar “stagneert” de verandering. Vandaar dat nu in overleg met het college van bestuur is besloten tot een cultuurscan, uitgevoerd door de externe adviseur Dick de Bruijn – een relatie- en gezinstherapeut uit Amsterdam, tevens mediator. Hij zal praten met een dwarsdoorsnede van het personeel.

Belangrijke vragen die aan bod zullen komen: hoe zijn al die veranderingen gevallen? Maar ook, aldus de mail: “Hoe wordt de rol van het leiderschap binnen de HR-afdeling ervaren? Waar komen de aanhoudende signalen van ‘onveiligheid’ vandaan die rondzingen in de afdeling? Wat gaat goed en moeten we vooral niet veranderen nu?”

Het is van groot belang dat medewerkers zich veilig voelen, laat De Bruijn in een begeleidende brief aan het personeel weten. Hij heeft voorafgaande aan dit alles gesproken met onder anderen rector Rianne Letschert en HR-directeur Antoon Vugts. De resultaten van de “cultuurscan zullen ganonimiseerd verwerkt worden, uitspraken zullen niet te herleiden zijn naar personen”.

De uitslag wordt in november verwacht en wordt besproken met het college van bestuur en de HR-afdeling.

 

 

 

Gevoelens van onveiligheid en onvrede bij HR-afdeling
hrm