Website Observant werd met opzet gesaboteerd

Website Observant werd met opzet gesaboteerd

Gerichte cyberaanval wegens onwelgevallige berichtgeving

15-03-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. De cyberaanval op de website van Observant, half januari, was een bewuste actie om het universiteitsblad het zwijgen op te leggen. De inhoud van bepaalde artikelen beviel de anonieme daders niet; die zou “racistisch” en “transfoob” zijn. Dat blijkt uit een e-mail aan de redactie, bijna twee weken na het platleggen van de site. Studentengroep Feminists of Maastricht juichte de aanval toe op Instagram. Die groep maakte zich eerder al boos over het taalgebruik in Observant.

Met de e-mail waarin de cyberaanval wordt opgeëist, stapte Observant naar de politie. Een DDos-aanval, waarbij een server zo massaal wordt belaagd dat websites onbereikbaar worden, geldt als een misdrijf dat tot gevangenisstraf kan leiden. Cyberspecialisten van de politie deden onderzoek, maar ze konden de daders niet achterhalen. Wel concluderen zij dat het hier (“bijna 100 procent zeker”) gaat om een gekochte DDos-aanval; voor een paar tientjes valt dat al te regelen.

Om het lopende onderzoek niet te belemmeren, besloot Observant pas na afloop daarvan over het opeisen van de cyberaanval te publiceren. Het onderzoek is inmiddels stopgezet; officieel vanwege een gebrek aan bewijs, maar feitelijk vanwege tijdgebrek bij de recherche.

De e-mail

Observantonline.nl lag plat van 11 tot en met 13 januari. Op 24 januari stuurden de anonieme daders – ze hanteren zelf de meervoudsvorm ‘we’ – een Engelstalige e-mail aan de redactie (net als aan verschillende queer- en antiracisme organisaties en lokale media, meldden ze). De kop: “Wat er echt gebeurde en waarom”.

Daarin beschuldigen ze Observant van “valse journalistiek en hatelijke opinieartikelen”. Het blad zou een podium aan “extreemrechts” bieden. Ook wordt de redactie “racisme” en “transfobie” verweten. Wie “mensen pijn doet”, kan hetzelfde terugverwachten, luidt de boodschap. Als Observant opnieuw iets publiceert dat niet naar hun zin is, halen ze de site wederom uit de lucht, waarschuwen ze.

College van bestuur

Not done, shocking”, reageert Rianne Letschert, collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht. “Dat een onafhankelijk universiteitsblad wordt platgelegd, raakt de vrijheid van pers en van meningsuiting. Daar nemen we als college van bestuur afstand van. Als je het ergens niet mee eens bent, als je van mening verschilt, dan voer je op een respectvolle manier het debat. In een dialoogsessie of via de krant/site met open brieven, maar je gaat niet een website uit de lucht halen.” Wie de daders zijn, zal misschien altijd onduidelijk blijven, maar Letschert hoopt dat “organisaties die verbonden zijn aan de UM zich nooit verlagen tot zulke acties”.

FOM

“Extreemrechts” en “racisme”; die verwijten had de redactie nog niet eerder gehoord. ”Transfobie” wel, in e-mails van de studentengroep Feminists of Maastricht (FOM). De studenten zijn het oneens met de gekozen taal in een nieuwsbericht van november vorig jaar.

Dat artikel ging over een door de UM gesponsorde actie van FOM en haar subgroep Bloody Serious om her en der in de universitaire toiletten gratis tampons en maandverband neer te leggen. Observant schreef in dit verband over vrouwen als gebruikers van dit materiaal, FOM vindt echter dat niet alleen vrouwen menstrueren en wilde dat vrouwen in mensen werd veranderd. Daarin ging de redactie niet mee. Het “transfobe” stuk moest worden aangepast of verwijderd, eisten ze in een e-mail, anders “zullen we onze gemeenschap mobiliseren”.

Persvrijheid

De hoofdredacteur wijdde een redactioneel aan de kwestie. De strekking: persvrijheid is een groot goed, en ja, men mag het met bepaalde keuzes niet eens zijn, daarvoor is er een ingezondenbrievenrubriek, maar agressieve taal en bedreigingen gaan alle perken te buiten. Bovendien, schreef ze, gaat het hier om een vrij nieuwe discussie in het genderdomein die nog lang niet is uitgekristalliseerd in algemeen aanvaarde conclusies. Sympathisanten van FOM lieten van zich horen in comments op de site, wederom werd de redactie meermaals beschuldigd van transfobie.

Indymedia

Een UM-medewerker wil hierna publiekelijk reageren, maar dan wel anoniem, uit angst voor intimidatie en agressie. Dat opiniestuk, waarin de schrijver het oneens is met de genderbenadering van FOM c.s., was kennelijk de druppel voor de Observantcritici. Dat blijkt als de daders van de DDos-aanval zich niet alleen bij de redactie melden met een e-mail, maar ook publiceren op het Nederlandstalige platform Indymedia.nl (iedereen kan er “alternatief nieuws” op kwijt). Deze keer wordt er ook naar het opinieartikel van de UM-medewerker verwezen; het zou “extreem transfoob” zijn.

Mobiliseren

Hoorde de DDos-aanval bij het “mobiliseren van onze gemeenschap”, zoals studentengroep FOM eerder in de e-mail aan de redactie aankondigde? Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Op een verzoek van de redactie aan Natalia Nieczypor, FOM-bestuurslid en voorzitter van Bloody Serious, of ze enkele vragen wil beantwoorden, zegt zij dat de groep geen contact meer wil.

Instagram

Maar hoe zit het met tien anonieme Maastrichtse studenten die zich sinds 15 januari hebben verenigd in Periods have no gender? Ze beheren een gelijknamig Instagramaccount en verspreiden her en der posters in de stad waarin ze het universiteitsblad van discriminerend taalgebruik beschuldigen. Plus: ze hebben een website die geheel gewijd is aan de “schokkende gebeurtenissen” tussen FOM en Observant. Daarop wordt de e-mailcorrespondentie tussen FOM en de Observantredactie uitgebreid besproken.
Desondanks ontkent Nieczypor dat FOM en Bloody Serious betrokken zijn bij Periods have no gender.

Vind-ik-leuks

Dat de cyberactie om Observant uit de lucht te halen op instemming uit bepaalde kringen kan rekenen, blijkt wel als het anonieme Periods-groepje op haar Instagramaccount de e-mail van de daders van de DDos-aanval plaatst. Voorzien van een juichende aanbeveling. Daarop volgen ‘Vind-ik-leuks’. Meest opvallende afzender: FOM. Maar ook Let’s Talk About YES (een publiekscampagne van Amnesty International waarvan de UM onlangs een manifest tekende) en een aantal individuen die zijn gerelateerd aan organisaties die onder het Diversity and Inclusivity Office van de universiteit vallen.

Een grens

“Ik heb geen bezwaar tegen vreedzaam activisme, om te laten weten dat je inclusiviteit aan de universiteit belangrijk vindt, maar er is een grens aan hoever je kan gaan", reageerde diversity officer Constance Sommerey onlangs desgevraagd. “Dat een organisatie die met de UM samenwerkt, een criminele daad, zoals een cyberaanval, ‘romantiseert’ en leuk vindt, vind ik problematisch. Ik ga de organisaties hierop aanspreken.” Collegevoorzitter Rianne Letschert sluit zich daarbij aan: “Dit doe je niet. Laat ik het ‘bijzonder’ noemen.”  

Inmiddels hebben zowel FOM als Let’s Talk About YES hun likes op de Instagrampost verwijderd. Sommerey: “Ik heb het er met ze over gehad en ze hebben het begrepen.”

 

Lees ook het redactioneel dat hoofdredacteur Riki Janssen vandaag over deze kwestie heeft geschreven: "Hoe een discussie zo kon ontsporen".

E-mail van de daders van de DDos-aanval
​​​​
Een van de posters van Periods have no gender, een anonieme studentengroep

 

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Simone Golob

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: cyberaanval, ddos, cybercriminaliteit, fom, menstruatiemiddelen,diversiteit

Reacties

Stijn

Voordat ik dit artikel las was ik mij er niet van bewust dat niet uitsluitend vrouwen menstrueren. Ik had daar simpelweg nog nooit over nagedacht en nog nooit met iemand over gepraat. Maar als je het verhaal van FOM, Bloody Serious en Periods have no gender? leest is het volstrekt duidelijk dat de stelling 'niet alleen vrouwen menstrueren' een feit is. Diegene die dit ontkent, zou uit een logisch gevolgtrekking ook het bestaan van sommige non-binaire of transpersonen moeten ontkennen. Het bestaan van non-binaire of transpersonen is geen 'nog niet uitgekristalliseerde discussie', sinds er mensen rondlopen met geslachtsaanduiding 'X' in het paspoort. Observant geeft in de context voornaamwoorden wel aan het bestaan van non-binaire en transpersonen te erkennen. Daarom vind ik het onbegrijpbaar dat er op een verzoek om dat in een andere context ook te doen zo enorm defensief wordt gereageerd. Ik heb de indruk dat de redactie is gestopt naar argumenten te luisteren nadat zij geconfronteerd werd met de DDOS-aanval. Dat is jammer. Het was ook mogelijk geweest om én de DDOS-aanval af te keuren, én naar de argumenten te blijven luisteren. Daarbij, als het gaat om de wijze waarop het debat gevoerd wordt is het belangrijk op te merken dat ook Observant blaam treft. De gelijkstelling van gender met emotie door een redacteur is namelijk een flagrante belediging. Dat afdoen als 'ongelukkig' is een zeer kwalijke manier om dit te bagatelliseren. Ik hoop dat de redactie van Observant een nieuwe weging wil maken van haar taalgebruik, los van ideeën over de manier waarop zij wordt aangesproken. Ik hoop ook dat de ontvanger van de mail waarin emotie en gender gelijkgesteld worden het zelfvertrouwen heeft om een formele klacht in te dienen bij de universiteit, zodat de universiteit een officieel oordeel moet vellen over deze vorm van ongewenste gedrag.

Johan

DDoS aanvallen zijn natuurlijk slecht en ik hoop dat de daders nog gepakt kunnen worden, maar los van al die onzin: waarom doet Observant zo moeilijk over het gebruik van een correcte term? Menstruatieproducten zijn voor alle mensen die menstrueren, en dat zijn niet alleen maar vrouwen. Je kan lullen over 'we gebruiken de klassieke terminologie' of schuilen achter 'het is maar een meningsverschil' maar dat is allemaal onzin.

Dat Observant kiest om achterhaald te zijn is heel jammer en moeilijk om te snappen. Open een journalistieke geschiedenisboek en lees maar over andere 'klassieke' termen die sommige journalisten te lang bleven gebruiken - termen veranderen, en je zou hopen dat een universiteitsblad met de tijd mee veranderd, maar nee, blijkbaar niet.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.