Liveblog beëindigd

Bekladding op de muur en deur van het University College Maastricht

Liveblog beëindigd

Pro-Palestijnse demonstraties in Maastricht

28-05-2024 · Nieuws

MAASTRICHT. Van 13 tot en met 22 mei bivakkeerden pro-Palestijnse demonstranten in een zelfgemaakt tentenkamp in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences (FASoS). Enkelen gingen zelfs in hongerstaking om de Universiteit Maastricht ervan te overtuigen de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Uiteindelijk verliet de groep onder dreiging van mogelijk politie-ingrijpen de faculteit, dit na een bezetting van het gebouw op woensdagochtend 22 mei. Naar eigen zeggen geven ze de strijd nog niet op en zullen meer acties volgen. In de tussentijd heeft de universiteit laten weten de bestuurlijke relaties met instellingen in het conflictgebied in het Midden-Oosten te zullen bevriezen.

Hiermee beëindigen wij dit liveblog.

Dinsdag 28 mei, 9.00 uur

Afgelopen nacht zijn wederom ramen, deuren en muren van bijna alle UM-gebouwen in de binnenstad beklad met pro-Palestijnse leuzen. Bij de Faculty of Arts and Social Sciences is er geklad op muren rond de afgesloten tuin waar vorige week nog het tentenkamp stond. Hoe de daders het terrein vannacht of vanochtend opgekomen zijn, is niet bekend, laat een woordvoerder weten.

Bij één van de gebouwen is alles op beeld vastgelegd door beveiligingscamera’s van een buurtbewoner. Maar wie achter de actie zit, is hieruit niet af te leiden: de graffitispuiters hadden hoodies aan. Overigens kunnen sommigen nog wel een taallesje gebruiken. Zo staat er op de ramen van de universiteitsbibliotheek aan de Nieuwenhofstraat in grote witte letters: “Cute the ties.” De universiteit gaat aangifte doen, zegt een woordvoerder. Datzelfde is gebeurd naar aanleiding van de bezetting van vorige week woensdag; daarbij ging het om huisvredebreuk. 

Op de universiteitsbibliotheek in de binnenstad is de tekst 'Cute the ties' geschreven


Maandag 27 mei, 13.00 uur

Bij de ingangen van de faculteitsgebouwen en het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht staan nog altijd beveiligers. Enkel mensen met een UM-kaart mogen naar binnen. De maatregel werd vorige week ingevoerd nadat de pro-Palestijnse protesten uitliepen op een bezetting van het FASoS-pand aan de Grote Gracht 80-82 (FASoS zelf was al langer enkel toegankelijk voor medewerkers en studenten van de UM). Volgens UM-woordvoerder Koen Augustijn is de maatregel uit voorzorg verlengd – “we houden een vinger aan de pols” – en zijn er geen aanwijzingen dat er iets staat te gebeuren. De demonstrerende studenten ontruimden afgelopen woensdagavond (naar eigen zeggen tegen hun zin) hun tentenkamp in de tuin van FASoS. Ook werd de bezetting van het FASoS-pand aan de Grote Gracht 80-82, die die ochtend begon, opgegeven. Ze kondigden daarbij aan dat het protest doorgaat, zij het op andere manieren.
 

Vrijdag 24 mei, 11.00 uur

De Universiteit Maastricht gaat de bestuurlijke relaties met instellingen in het conflictgebied in het Midden-Oosten bevriezen. Nieuwe samenwerkingen komen er niet tot duidelijk is of de betreffende universiteiten en instituten al dan niet betrokken zijn bij schendingen van “fundamentele mensenrechten”. In deze gebieden is dat nu nog niet vast te stellen, schrijft de UM vandaag op haar site. Tegelijkertijd gaat de universiteit de dialoog aan met het bestuur van deze partners om te bepalen of de bevriezing van tijdelijke aard zal zijn. De individuele samenwerking tussen wetenschappers kan gewoon doorgaan. Zowel de universiteitsraad als de decanen hebben met deze strategie ingestemd.

Of men hiermee tegemoetkomt aan de eisen van de studenten die afgelopen woensdag nog het gebouw van FASoS bezetten, is zeer de vraag. Zij eisen, zo bleek donderdagavond opnieuw tijdens een demonstratie door de stad, dat de UM alle banden verbreekt met Israëlische instellingen. Hoeveel dat er zijn, is overigens niet bekend.

Dit beleid voor partners in Israël en Gaza zal onderdeel worden van een breder instrument dat moet helpen om goed onderbouwd in te schatten of samenwerkingspartners in conflictgebieden waar ook ter wereld, schone handen hebben. Want zo schrijft de UM: “We willen op geen enkele manier bestuurlijk verbonden zijn aan instellingen waarvan later blijkt dat zij mogelijkerwijs levensbedreigende en mensonterende conflictsituaties van brandstof hebben voorzien.” Individuele wetenschappers kunnen in zo’n geval wel hun samenwerking voortzetten.

Deze richtsnoer is nog niet rond en zal komende maanden verder ontwikkeld worden. Hierbij zal de universitaire gemeenschap betrokken worden. Hoe die “dialoog” eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Dit alles, zo schrijft de UM, is “tot stand gekomen in een democratisch proces van besluitvorming met decanen en medezeggenschap. Voor sommigen duurde dit te lang, en we hebben begrip voor het ongeduld en de frustraties die daarover geuit zijn. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat juist het doorlopen van dit proces een duurzamer resultaat oplevert.”
 

Donderdag 23 mei, 22.30 uur

Demonstranten bonken op de deur van Grote Gracht 82

Daags na de ‘bezetting’ van het FASoS-gebouw aan de Grote Gracht 80-82, is er wederom een groep pro-Palestijnse demonstranten op de stoep voor het pand te vinden. Ditmaal blijft het echter bij gebonk op de deuren en het geschreeuw van leuzen als “Shame on you” en “Cut the ties”.

Het is een korte onderbreking van de protestmars, georganiseerd door onder andere Free Palestine Maastricht en Internationale Socialisten Limburg, die deze donderdagavond vanaf 19.00 uur van het Stationsplein naar het Vrijthof trekt. Zo’n twee- tot driehonderd demonstranten zijn op de been, waarvan een deel UM-studenten en -medewerkers. Het FASoS-pand is het enige universiteitsgebouw op de route.

Solidair zijn met de studenten die de afgelopen dagen in het tentenkamp in de FASoS-tuin verbleven, was een van de doelen van de mars. “Want het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat het CvB gaat buigen voor de eisen”, viel te lezen bij de aankondiging op sociale media. En inderdaad: tijdens speeches voor en na de mars klinkt er meermaals luid applaus voor de studenten, en de (inmiddels met hun actie gestopte) hongerstakers in het bijzonder. De eis aan de UM luidt nog altijd: verbreek de banden met Israëlische instituten.

Speeches van onder meer studenten op het Vrijthof

Op het Vrijthof nemen ook enkele studenten het woord. “Hopelijk heeft onze hongerstaking ervoor gezorgd dat de universiteit aan zichzelf gaat twijfelen”, aldus een van de drie studenten die een week lang niks at. De boodschap dat de actievoerders nog niet klaar zijn met hun strijd, die gisteren na het verlaten van het tentenkamp werd gedeeld op Instagram, klinkt ook nu. “De bezetting van het universiteitspand gisteren voelde als een eerste vonk van de revolutie die plaats gaat vinden in Maastricht. We hebben niet alleen het recht, maar zelfs de verplichting tot escalatie”, roept een student. Een ander: “Vandaag hebben we ons weer kunnen opladen. Het is tijd om te escaleren.” Het wordt met luid gejuich ontvangen.

Ondanks de felle woorden is er na afloop  geen sprake van een woedende menigte die richting (de uit voorzorg eerder gesloten) universiteitsgebouwen trekt. Na enig joviaal gezang en gedans verlaten de meeste demonstranten, wanneer rond tienen dikke regendruppels beginnen te vallen, rustig het Vrijthof.

Donderdag 23 mei, 21.00 uur

Zijn de pro-Palestijnse demonstranten woensdag nou vrijwillig vertrokken uit het FASoS-gebouw en het tentenkamp in de tuin of niet? Het bestuur van de Universiteit Maastricht zegt van wel, de bezetters ontkennen het in alle toonaarden. Volgens de studenten werden zij eind van de middag overvallen met de eis binnen twintig minuten te vertrekken; anders zou er politie worden ingezet. Collegevoorzitter Rianne Letschert vindt die weergave “niet feitelijk”, zegt ze in een interview met Observant.

Donderdag 23 mei, 12.30 uur

Ook de drie overgebleven hongerstakers hebben hun actie gisteravond beëindigd. Dat schrijven de demonstranten in een verklaring op Instagram. De drie studenten aten bijna een week niet. Drie anderen haakten al eerder af, onder meer vanwege gezondheidsproblemen. Gisterochtend liet een van de overgebleven hongerstakers nog weten tegenover Observant dat hij pas weer zou gaan eten als de UM aan de door de demonstranten gestelde eis voldoet: de banden met Israëlische instellingen verbreken.

Over dat laatste heeft de UM nog altijd geen besluit genomen. De actievoerders vragen zich af hoe ze “een hongerstaking kunnen voortzetten tegenover een universiteit die niet eens bereid is om tijd vrij te maken voor de verslechterde gezondheid van een van haar studenten.” Ze zijn “geschokt” door de “kille” houding van de UM, terwijl “hongerstaking een zeer krachtige protestvorm is, vaak de laatste optie voor mensen, die met het grootst mogelijke respect behandeld moet worden. (…) De schade die de hongerstaking fysiek aanricht bij onze kameraden overstijgt de schade die we hoopten te veroorzaken voor de UM, voor haar medeplichtigheid aan de genocide op Palestijnen.”

Daarnaast verwerpen de demonstranten ook de lezing van de universiteit dat zij hun tentenkamp gisteravond “vrijwillig” verlaten hebben. Dit zou “onder dwang van de universiteit en politie” zijn gebeurd, waarbij ze slechts 18 minuten de tijd hadden voordat de politie overging tot arrestaties. Ook noemt men de communicatie door de UM “lelijk en manipulatief”.

De demonstranten waarschuwen dat hun strijd doorgaat zolang niet voldaan is aan hun eis. “Weet dat dit zeker niet de laatste vorm van druk is die de UM zal ondervinden.” Gesprekken met de universiteit, zoals die de afgelopen dagen plaatsvonden, lijken vanaf nu taboe. “We weten voor eens en altijd dat we niet meer zullen onderhandelen met de onderdrukker.” Ook is “dit het moment om meer verschillende protesttactieken te gebruiken.” Op Instagram roepen de demonstranten bovendien op tot aansluiting bij een protestmars door Maastricht vanavond, georganiseerd door onder meer Free Palestine Maastricht.

Woensdag 22 mei, 21.30 uur

De poort bij FASoS is dicht donderdagochtend

De groep demonstrerende studenten heeft het tentenkamp onder dreiging van mogelijk politie-ingrijpen verlaten. Ook is de bezetting van een gebouw van de faculteit Arts and Social Sciences (FASoS) beëindigd, “in alle rust en zonder incidenten”, schrijft het college van bestuur in een update. Daarin wordt overigens niet gerept over mogelijke ontruiming door politie. De demonstranten zijn “vrijwillig” uit het tentenkamp vertrokken, is de lezing.
Het is in elk geval de opzienbarende uitkomst van een urenlang gesprek afgelopen middag tussen enkele demonstranten en het college van bestuur. Al dagen maken de protesterende studenten immers duidelijk dat ze niet zullen vertrekken voordat de UM de banden doorsnijdt met Israëlische instellingen. Ook zei een van de hongerstakers vanochtend, tijdens de bezetting van FASoS, tegen Observant dat hij pas weer gaat eten als “er een juridisch bindend besluit ligt”. Of de hongerstakers weer gaan eten, is onduidelijk.

UM-woordvoerder Koen Augustijn benadrukt dat het college van bestuur geen concessies heeft gedaan vandaag. Aan de oproep om aan de “eigen veiligheid” te denken, hebben de actievoerders gehoor gegeven, zegt hij. Hij verwijst naar vanochtend toen tientallen demonstranten zich op de Grote Gracht voor het faculteitsgebouw verzamelden, op de stoep, maar ook op straat, dus de openbare ruimte. De UM kon de veiligheid niet meer garanderen, voor de demonstranten niet, maar ook niet voor mensen in de omgeving. Zo was er een opstootje tussen een aantal actievoerders en een groepje jongeren, voorbijgangers.
De politie was vanochtend al betrokken bij gesprekken vanwege de bezetting, er werd melding gemaakt van huisvredebreuk.
De studenten kregen via een mail een oproep om het tentenkamp te verlaten. Ze zouden daar slechts “achttien minuten” voor hebben gekregen, verklaren studenten tegen 1Limburg.

De universiteitsraad heeft vanmiddag vertrouwelijk vergaderd over criteria, wat te doen met samenwerking met partners in conflictgebieden, dus ook buiten Israël. Welk advies daar is uitgerold, heeft de UM nog niet bekendgemaakt. Morgen volgt meer informatie, volgens Augustijn.
FASoS is gesloten tot maandag; onderwijs vindt op een alternatieve manier plaats (andere locatie of online). De andere gebouwen, in de binnenstad en in Randwyck, zijn voorlopig alleen toegankelijk met een UM-kaart. De deuren (behalve van het sportcentrum en de universiteitsbibliotheek) sluiten donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur. 
 

Woensdag 22 mei, 17.00 uur

De pro-Palestijnse demonstraties aan de UM hebben inmiddels ook tot schriftelijke vragen van de Maastrichtse gemeenteraad geleid. “Van burgers krijgen we signalen dat ze zich niet veilig voelen bij dit soort demonstraties, de schrik zit er na de demonstratie in Amsterdam goed in”, schrijft Partij Veilig Maastricht vandaag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten of het college bereid is om “direct te handhaven” als er zich ongeregeldheden voordoen, “om Amsterdamse taferelen te voorkomen, in het belang van de veiligheid van onze burgers en stad.” In Amsterdam greep de gemeente overigens pas in nadat de Universiteit van Amsterdam aangifte deed tegen de demonstraten die universiteitspanden bezetten. Zover bekend is dat laatste in Maastricht (nog) niet gebeurd. Wel deed de UM eerder deze week aangifte vanwege de bekladdingen op de muren van universiteitsgebouwen en binnengekomen antisemitische uitingen.

Verder wil de partij weten of de gemeente gaat handhaven op het dragen van gezichtsbedekkende kleding door een deel van de demonstranten. Volgens de wet is dit verboden op bepaalde locaties, waaronder onderwijsinstellingen. Dezelfde vraag wordt gesteld over het roepen van strafbare leuzen, daarmee verwijzend naar de PVV-motie om de omstreden leus “From the river to the sea” (die tijdens de Maastrichtse protesten regelmatig te horen is) als een oproep tot geweld, en daarmee strafbaar, te beschouwen. Die motie werd vandaag met een nipte meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Wat overigens nog niet wil zeggen dat het uitspreken van die leus nu al strafbaar is: daarvoor moet de regering de motie eerst nog uitvoeren. Bovendien oordeelde het gerechtshof in Amsterdam eerder nog dat de zin niet strafbaar was.

Woensdag 22 mei, 15.00 uur

Het college van bestuur zit nog steeds op dezelfde koers: de-escalatie, blijkt uit een update van UM-woordvoerder Koen Augustijn. "We hopen en rekenen nog steeds op het voorzetten van de relatief vredige manier die de demonstranten tot nu toe bij hun activiteiten aan de Grote Gracht in acht hebben genomen. Een manier die wij ook zoveel mogelijk willen blijven aanhouden." Tegelijk willen ze dat het onderwijs zo weinig mogelijk wordt verstoord. Iets dat vandaag in elk geval wel is gebeurd. Alle onderwijs bij de faculteit Arts and Social Sciences is afgelast, medewerkers zijn naar huis gestuurd. "We hopen snel duidelijkheid te hebben en te geven of het onderwijs weer snel hervat kan worden zonder verder ingrijpen."

Woensdag 22 mei, 12.00 uur

Er lijken heel wat tenten bij te zijn gekomen 
 • Een deel van de actievoerders is teruggekeerd naar het tentenkamp dat aanzienlijk uitgebreid lijkt. Een onbekend aantal demonstranten houdt zich nog op in een van de gebouwen van de faculteit Arts and Social Sciences aan de Grote Gracht 80-82; andere FASoS-panden zijn leeg. Alle medewerkers van FASoS zijn vanochtend terug naar huis gestuurd. 
   
 • De rechtenfaculteit aan de Bouillonstraat is uit voorzorg dicht voor mensen zonder UM-kaart. Een beveiliger bij de hoofdingang controleert iedereen die naar binnen wil. De andere gebouwen in de binnenstad, zoals de universiteitsbibliotheek, het University College Maastricht, het bestuursgebouw aan de Minderbroederesberg en de School of Business and Economics, zijn wel gewoon toegankelijk. 

Woensdag 22 mei, 11.40 uur

Het college van bestuur is - achter gesloten deuren - in gesprek met een aantal demonstranten. Ook Margriet Schreuders, directeur van het studentenservicecentrum, en FASoS-decaan Christine Neuhold zijn aanwezig.

Woensdag 22 mei, 11.00 uur

Hongerstaker: “Als de UM de banden met Israëlische instellingen verbreekt, ga ik weer eten”

“Hoe ik me voel? Niet zo goed natuurlijk, ik heb bijna zeven dagen niet gegeten, ben 6 kilo lichter”, zegt Alex, een van de drie overgebleven hongerstakende Maastrichtse studenten. Hij formuleert helder en kalm. Met de twee andere hongerstakers zit hij op de stoep voor het door demonstranten bezette FASoS-gebouw. Ze herhalen hun eis: dat de Universiteit Maastricht alle formele banden met Israëlische instellingen verbreekt. Hij verwijst naar “goed gedocumenteerde banden” met onder meer de Hebrew University in Jeruzalem. Zulke instellingen verlenen volgens hem “ideologische en technologische steun” aan het Israëlisch leger. Toch klinken er in de samenleving geluiden dat een academische boycot de situatie in de Gazastrook niet verandert. Dat is te cynisch gedacht, vindt Alex, verwijzend naar de internationale boycot van Zuid-Afrika in de jaren tachtig vanwege het toenmalige racistische regime. “Die heeft bijgedragen aan de afschaffing van de apartheid.”

Juridisch bindend besluit

Pas als “er een juridisch bindend besluit ligt om de banden te verbreken”, gaat Alex weer eten, zegt hij vastberaden. Hij beseft dat het voortzetten van de hongerstaking zijn gezondheid kan schaden, “maar vergeleken bij wat er in Gaza gebeurt, is dit niets: 35 duizend mensen zijn al gedood, duizenden mensen verhongeren”. In dat licht snapt hij niet dat mensen vinden dat de demonstranten ook de aanval, op 7 oktober 2023, van Hamas op Israël zouden moeten noemen. “Dat zou de genocide die nu in Gaza plaatsvindt, relativeren. Iedere dode is er een te veel, maar het is niet te vergelijken.”

Leuzen

Snapt hij – zelf Jood – dat sommige leuzen die bij de pro-Palestijnse protesten klinken, bedreigend kunnen overkomen op andere Joodse studenten? Vanochtend klonk 'We don’t want two states, we want 1948' – een verwijzing naar het stichtingsjaar van de staat Israël. Volgens Alex zijn Joods zijn en de staat Israël twee verschillende zaken: Joods zijn is voor hem “een culturele of religieuze, geen nationale identiteit. Het heeft niets te maken met zionisme”.

Woensdag 22 mei, 9.00 uur

Bezetting van het FASoS-gebouw

Het gebouw van de faculteit Arts and Social Sciences - waar een groepje demonstranten al tien dagen in een tentenkamp bivakkeert - is vanochtend vroeg bezet. Volgens UM-woordvoerder Koen Augustijn zijn tientallen actievoerders (tijdstip onbekend) het gebouw binnengedrongen. Of dat al was voordat de faculteit überhaupt open is, weet hij niet. Sinds een aantal dagen staat er beveiliging voor de deur omdat alleen mensen binnen mogen met een UM-kaart. Of en hoe die beveiliging omzeild is, is ook niet bekend. 
Het gebouw is nu gesloten, de hoofdpoort is dicht. Alle onderwijs is afgelast en het is niet meer mogelijk om aan de achterkant te parkeren. Het college van bestuur zit in crisisoverleg.
Aan de Grote Gracht staan aan beide kanten demonstranten met spandoeken met daarop onder andere de tekst 'Students rise against genocide'.  Ze scanderen en klappen. Zo'n twintig studenten - geheel in het zwart gekleed, onherkenbaar - staan op het balkon van een van de FASoS-gebouwen met teksten als: 'Jabalya Faculty occupied for Palestine', en 'Dear Rianne, no complicity in genocide. That is what suits us best. No regards, your students.'

Bestuursvoorzitter Rianne Letschert schreef gisteren nog in een blog aan medewerkers en studenten dat "het hanteren van grenzen" bij de protestacties van belang is en dat ze "waar mogelijk en wenselijk de bestaande sancties bij overtreding van onze huisregels" toepassen. Of en hoe het college vandaag zal ingrijpen, is de vraag. Van een ontruiming is nu in elk geval nog geen sprake.

Dinsdag 21 mei, 16.00 uur

Beschreven karton in het demonstrantenkamp

Gisteren stopte een tweede hongerstaker, vandaag een derde. Aan het ANP lieten de drie overgebleven hongerstakers weten dat ze geen energie meer hebben en nauwelijks kunnen opstaan en rondlopen. Ze geven de UM ervan de schuld dat hun moreel, de wil om door te zetten, is gedaald. Dat zou ook de reden zijn dat weer een student is afgehaakt.  
 

Dinsdag 21 mei, 13.00 uur

In de hal van de rechtenfaculteit aan de Bouillonstraat hebben pro-Palestijnse studenten aan het begin van de middag kort gedemonstreerd. Het groepje van ruim twintig demonstranten hing een spandoek op en scandeerde Free Palestine. Na aangesproken te zijn door beveiligers, haalden de studenten het spandoek weg en gingen ze naar buiten, waar ze op de stoep voor het gebouw bleven staan. Dat is openbaar terrein, dus je kunt ze niet wegsturen, zegt een medewerker van de faculteit schouderophalend. Hij voegt eraan toe dat de demonstratie vreedzaam verliep. Enkele demonstranten spraken in de tuin van de faculteit kort met Observant. Ze willen van de universiteit weten wanneer die een besluit gaat nemen over hun eis dat de UM alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Maandag 20 mei, 18.00 uur

Van de oorspronkelijke zes hongerstakers zijn er vier over. Donderdag, enkele uren nadat een groepje had besloten niet meer te eten, haakte de eerste af. Daar is vandaag nog een student bijgekomen. Het betreft degene die "ernstig ziek" zou zijn, zoals de studenten eerder op hun Instagramaccount berichtten. Het ANP - nadat L1 er ook al aandacht aan had besteed op hun site en in een tv-uitzending - schrijft dat het om een Franse student cultuurwetenschappen gaat die gisteren al van een arts het advies kreeg te stoppen. Toch ging hij door. Tot vandaag. Hij zou te veel last hebben van hartkloppingen en overgeven waardoor hij geen vocht binnenhield.

Het viertal dat het wel nog volhoudt, onder wie twee Joodse studenten, laat aan het ANP weten dat zij zich ook slechter zijn gaan voelen sinds gisteren (de symptomen: flauwvallen en een te snelle hartslag).

Het bestuur van de Universiteit Maastricht wordt door de demonstranten niet betrokken of ingelicht over de toestand van de hongerstakers. De studenten hebben te kennen gegeven niet meer in gesprek te willen. Het enige dat ze willen horen, is een datum waarop de universiteitsraad gaat stemmen over hun eis om de banden met Israëlische instellingen te verbreken. 
 

Maandag 20 mei, 17.00 uur

De muur van het University College Maastricht aan de Zwingelput is inmiddels overgeschilderd

De universiteit heeft de bekladdingen op de muren aan de Grote Looierstraat 17 en Zwingelput 4 (UCM) al overgeschilderd. Wie z'n best doet, ziet de leus 'UM causes genocide' nog doorschijnen.
 

Maandag 20 mei, 12.00 uur

Inmiddels blijkt dit weekend niet alleen het gebouw van de School of Business and Economics beklad, maar ook Grote Looierstraat 17 (universiteitsbibliotheek), Tapijn X en Zwingelput 4 (UCM).  

Ernstig ziek

Zondagavond hebben de actievoerders een Instagrambericht geplaatst op hun account met de mededeling dat een van de hongerstakers "ernstige gezondheidsklachten heeft". De druk op de UM om tot een besluit te komen over hun eis - het beëindigen van samenwerkingen met universiteiten en andere onderzoeksinstituten in Israël - wordt daarmee opgevoerd. Volgens woordvoerder Fons Elbersen is het UM-bestuur op de hoogte gebracht van de signalen van een zieke hongerstaker, "we hebben geantwoord en medische hulp aangeboden. Er staat inmiddels op afroep een arts klaar, maar we hebben geen mogelijkheid om zelf te verifiëren of en zo ja wat er met deze persoon aan de hand is. Men laat dat niet toe."

De bezetters weigeren nog met de UM in gesprek te gaan, verwijten de instelling op  hun Instagramaccount "bureaucratische belachelijke procedures" die "het bewijs zijn van het feit dat jullie geen menselijkheid in jullie hebben". Ook toont de universiteit volgens een bericht van de hongerstakers "een gebrek aan respect en zorg". Die verwijten "raken ons als gemeenschap enorm en het bestuur in het bijzonder", reageert Elbersen. 

Stemmen

Het enige dat de demonstranten willen is een datum waarop er (door de universiteitsraad) 'gestemd' wordt over hun eis. Hen zou van de week zijn beloofd, zeggen ze op Instagram, dat die stemming dinsdag (morgen) plaatsvindt. Maar die dag is volgens Elbersen nooit met hen gecommuniceerd. Ook hij hoopt dat het zo snel mogelijk gebeurt, "wellicht deze week. De U-raad heeft in deze timing uiteraard een heel belangrijke stem."
De UM wil in de tussentijd wél nog steeds graag in dialoog. Elbersen: "Het zijn de demonstranten die eenzijdig en ultimatief de voorwaarden dicteren voor een gesprek". Zo eisen ze volgens hem dat bestuursvoorzitter Rianne Letschert voor de hele groep gaat staan. "Wij zeggen: 'Dat werkt niet, laat ons met een delegatie spreken.' Dat wordt vervolgens afgewezen."

Geen consensusmachine

In het tv-programma Buitenhof schoof zondagmiddag Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs, aan. Het ging onder andere over de protesten op universiteiten, en hoewel Dijkgraaf het prijst dat de studenten betrokken zijn bij de wereld - ja, ze mogen demonstreren - is hij geschrokken van "de escalatie en de geweldsexplosies." Een video werd getoond van het moment dat bestuursvoorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht in gesprek probeerde te gaan met demonstranten. Hij stond beneden, omringd door een hele groep actievoerders, en werd van bovenaf toegeschreeuwd door een student met een megafoon in de hand. Dijkgraaf reageerde: "Je voert geen gesprek met megafonen. Dat doe je in een rustige omgeving. Die gesprekken moeten plaatsvinden in de collegezalen met de besturen." Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor de universiteitsbestuurders die er "dapper" gaan staan en proberen dat gesprek te voeren. "Maar je ziet dat het op een harde manier wordt afgewezen." 

Er ligt een eis van de studenten: verbreek als universiteit de academische banden met Israël. Wat vindt Dijkgraaf? "Ik heb gezien dat sommige instellingen banden hebben bevroren, dus in principe mag dat ook. Maar ik geef mee aan de hogescholen en universiteiten, doe dat heel voorzichtig, doe dat met de instemming van de hele universitaire gemeenschap, want er zijn een heleboel verschillende stemmen, doe dat zorgvuldig, gebruik daarvoor de wegen die je hebt, bijvoorbeeld ethische commissies." Verder noemt hij de academische vrijheid "een groot goed", die wordt bewaakt door de academische gemeenschap zelf, niet door politie, aldus Dijkgraaf. De discussie binnen de universiteit moet inhoudelijk zijn, gebaseerd zijn op kennis die er ligt. De universiteit is geen consensusmachine."
 

Zondag 18 mei, 19.45 uur

Grafitti op de toegangspoort naar SBE

Bij universiteitsgebouwen duiken protestleuzen op. Op de toegangspoort naar de School of Business and Economics (Tongersestraat 53) is 'Economics -> Genocide' geverfd. 
 

Vrijdag 17 mei, 21.15 uur

De bezetters in het tentenkamp in de FASoS-tuin mogen daar dit weekend blijven. Dat zegt het college van bestuur in een update op vrijdagavond. Dit onder voorwaarde dat de studenten zich houden aan de gemaakte afspraken. Denk aan: geen nieuwe mensen in het kamp, geen overlast voor de buurt.

Het gebouw blijft zoals normaal tijdens het weekend, ook dit langere Pinksterweekend dicht.

Er zijn wel beveiligers aanwezig onder wie sommigen met een EHBO-diploma, die kunnen ingrijpen mocht er iets voorvallen.

Een beschreven stuk karton voor de ingang van het tentenkamp

Het universiteitsbestuur maakt zich zorgen over de gezondheid van de vijf hongerstakers. Het is echter een legitieme manier om gebruik te maken van het demonstratierecht, vindt collegevoorzitter Rianne Letschert. “Ik maak me zorgen over hun welzijn, maar zij zijn met een grotere strijd bezig, het is een uiterste uiting van hun onmacht.”

Geen geweld

Ze benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven, niet alleen met de studenten in het tentenkamp, ook met mensen die deze actie niet kunnen waarderen. “Ik heb deze weken ook een aantal keer met joodse studenten gesproken, dat was heel indringend en heel emotioneel.”

Om te eindigen met: “Ik wil niet escaleren, maar de-escaleren. Ik wil niet de politie erbij halen, dit zijn onze studenten. Ik wil geen geweld, ik wil in gesprek blijven.” 
 

Vrijdag 17 mei, 21.00 uur

Het college van bestuur geeft nog geen duidelijkheid of de universiteit de banden met Israëlische instituten zal verbreken, zoals de bezetters in het tentenkamp in de FASoS-tuin eisen. Tijdens het overleg vanmiddag is een “denkrichting” gepresenteerd hoe om te gaan met samenwerkingsverbanden met instituten in conflictgebieden, staat in een zojuist gepubliceerde verklaring van college van bestuur en universiteitsraad. Individuele wetenschappers hoeven hun contacten met collega’s elders niet stil te leggen. Op instellingsniveau wil de universiteit “in gesprek” met partners die mogelijk betrokken zijn bij schendingen van het internationaal recht.

Collegevoorzitter Rianne Letschert beseft dat de besluitvorming voor de studenten in het tentenkamp niet snel genoeg gaat, maar zo benadrukt ze deze avond: “Ik wil dit proces zorgvuldig laten verlopen, dus met de decanen en met de universiteitsraad en andere leden van de universiteit. Die groep is dus veel breder dan de demonstranten in het tentenkamp, ik laat me dan ook niet door hen opjagen. Al begrijp ik hun frustratie over de trage democratische processen. De universiteitsraadsleden hebben vandaag verschillende perspectieven op tafel gelegd en heel goede en kritische vragen gesteld. Ik ga daar over nadenken en we komen zo snel mogelijk met een eindvoorstel terug naar de U-raad. Dat toetsingskader, daar gaat het om, is straks niet alleen van toepassing op Gaza, maar moet geldig zijn in alle internationale conflictsituaties.”

 

Vrijdag 17 mei, 20.30 uur

De universiteitsraad vergaderde vanmiddag ruim twee uur lang met het college van bestuur, vertrouwelijk en online. Maar dat ging niet, zoals eerder meermaals was aangekondigd, alleen over de eisen van de groep pro-Palestijnse demonstranten in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences die zeggen niet te vertrekken voordat de UM alle banden verbreekt met Israëlische instellingen.

In de vergadering stond een beleidsplan over global engagement centraal. De discussie is dus breder getrokken, naar partnerschappen van de universiteit met instellingen in conflictgebieden in het algemeen. Dat plan is al een tijdje in de maak, maar nog niet officieel.
U-raadsvoorzitter Teun Dekker kon niet in detail treden over eventuele suggesties, voors en tegens van de raad. Daarvoor heeft hij “te weinig mandaat” van de leden. Wel zegt hij dat er verschillende visies waren. “Er is bijvoorbeeld spanning tussen enerzijds academische vrijheid en het mogelijk maken van onderzoek en anderzijds niet geassocieerd willen worden met…”.
Verder is er ook gesproken over het tentenkampje bij FASoS en hoe nu verder. Wat de raad daarvan vindt, blijft ook binnenskamers.

Vertrouwelijk
De ingelaste U-raadsvergadering was op het laatste moment vertrouwelijk en werd online gehouden. Dekker zei vanochtend dat de “psychische en fysieke veiligheid” van de leden van de U-raad anders niet gegarandeerd konden worden.
De demonstranten hadden een solidariteitsprotest op de agenda staan, blijkt uit hun eigen Instagram-berichten, hoogstwaarschijnlijk in of rond de Universiteitssingel waar de U-raad gewoonlijk vergadert. Toen bekend werd dat de vergadering online ging, werd dat protest afgeblazen en volgde er een stille ‘wandelwake’ door het centrum.
Dekker betreurt dat de vergadering niet openbaar was. “Vanaf het begin hebben we gezegd: iedereen is welkom. Maar onder de huidige condities was het niet verantwoord. Ik heb geen spijt van dat besluit.”
 

Vrijdag 17 mei, 14.30 uur

Stille wandelwake door straten van Maastricht

Vanaf het FASoS-gebouw aan de Grote Gracht start een 'stille wandelwake'; 40 tot 50 mensen lopen door de straten van Maastricht als steun aan Palestina (en aan de actievoerders die sinds maandag bivakkeren in de tuin van FASoS). Flyers worden uitgedeeld met de boodschap: "Hongerstaking, update dag 2: De vergadering van de universiteitsraad gaat online, omdat ze hun uitgehongerde studenten niet onder ogen willen komen, of de meer dan 1,1 miljoen mensen die in Gaza met hongersnood worden geconfronteerd."

Spandoeken aan de Hoge Brug

Aan de Hoge Brug hangen spandoeken; de deelnemers aan de wake staan er even bij stil. 

 

 

Vrijdag 17 mei, 10.30 uur

De extra vergadering van de universiteitsraad, die om 12.00 uur zou plaatsvinden in de Co Greepzaal in de faculteit Health, Medicine and Life sciences (FHML), over de eis van de demonstranten om alle banden te verbreken met Israëlische instellingen, vindt daar niet meer plaats, laat voorzitter Teun Dekker vanochtend weten. Ook 'buitenstaanders', inclusief de pers, zijn niet welkom. "We kunnen de psychische en fysieke veiligheid van de U-raad, en eigenlijk van de hele FHML niet garanderen." Op de vraag of hij signalen heeft gekregen waardoor deze beslissing is genomen, gaat hij niet in. "Dit is een afweging die we hebben gemaakt." Gisteren werd er overigens door de U-raad nog nagedacht over een grotere locatie, omdat de Co Greepzaal beperkte capaciteit heeft. 

Solidariteitsdemonstratie

Gisteren vond er aan de Grote Gracht, aan de voorkant van de faculteit Arts and Social Sciences (FASoS), een luidruchtige solidariteitsdemonstratie plaats. Deze stond – zo laten de actievoerders op hun Instagram-account maastricht.encampment weten – ook voor vandaag gepland. Om 12.00 uur. Niet geheel toevallig bij de start van de ingelaste U-raadsvergadering. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het protest voor, of zelfs in het gebouw van de Universiteitssingel 60, zou plaatsvinden, omdat dat de geplande vergaderlocatie was. Eerder deze week liet een medewerker van FASoS zich ontvallen dat het universiteitsbestuur "als de dood is" dat er bij de FHML zou worden gedemonstreerd, omdat daar allerlei labs en dure onderzoeksfaciliteiten liggen.

In plaats van de solidariteitsdemonstratie van 12.00 uur roepen de actievoerders nu op tot een silent walking vigil (wake) vanaf het FASoS-gebouw om 14.00 uur. Er zal met kaarsen door de stad worden gelopen.

Advies U-raad

Een openbare vergadering van de U-raad was een van de afspraken die afgelopen maandag gemaakt werd met de actievoerders. Woensdagochtend bracht een delegatie van de U-raad zelfs nog een bezoek aan de demonstranten in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences om zich te laten informeren over hun eisen. Dat werd gedaan zodat de leden zich konden voorbereiden op het formuleren van een advies aan het college van bestuur. Bestuursvoorzitter Rianne Letschert zei die woensdagochtend dat ze dat advies “heel serieus” zou nemen. 

Vrijdag 17 mei, 10.00 uur

Inmiddels verhardt de toon zich op het Instagram-account maastricht.encampment, de pagina vanuit het tentenkamp in de tuin van FASoS. Het kampement mag geen ‘peace camp’ meer heten, “vreedzaam protest is in zichzelf een discours dat de staat dient om verdeeldheid in de beweging te zaaien”; het is “liberale psychologische indoctrinatie”.
Verzoenende woorden, zoals onder meer gebezigd door collegevoorzitter Rianne Letschert in interne UM-communicatie, worden van cynisch commentaar voorzien. De term “peace police” valt, daar zijn ze tegen.

De bezetters vinden dat alle vormen van protest tegen genocide "legitiem" zijn, “je hoeft niet aardig of beleefd te zijn, we zullen altijd moreel superieur zijn, wat de tactiek ook is, aan de mensen in de bestuurskamers van universiteiten.” En: “Er zal geen rust zijn voor er recht gedaan wordt.” Als rust belangrijker wordt gevonden dan het recht op protest, zo schrijven ze verder, en men “mensen vervolgt vanwege ordeverstoringen”, dan zullen die mensen voor “andere strategieën” moeten kiezen. Welke dat zijn, staat er niet bij.

Intussen wordt de keuze voor een hongerstaking verdedigd met de stelling dat de universiteit alleen maar “bureaucratische opties” heeft voorgelegd die neerkomen op “steeds maar weer uitstel en het afzeggen van vergaderingen en dergelijke”.

Donderdag 16 mei, 19.00 uur

Het universiteitsbestuur neemt vanavond toch geen besluit over hoe het verder moet met het pro-Palestijnse tentenkamp in de tuin van FASoS, waar sinds woensdagnacht studenten in hongerstaking zijn. Dat feit maakt de situatie ingewikkelder. Bovendien staat er een extra lang pinksterweekend voor de deur, waarin faculteitsgebouwen normaal gesproken gesloten zijn.

“We nemen wat meer tijd om zorgvuldig te bepalen hoe we hiermee moeten omgaan”, zegt woordvoerder Fons Elbersen. Waarschijnlijk volgt er morgen wel een besluit. Dan staat ook een ingelaste vergadering van de universiteitsraad over de kwestie op het programma. Die moet met een advies aan het college van bestuur komen. Dat zal gaan over de eis van de demonstranten dat de UM alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Donderdag 16 mei, 17.30 uur

In de faculteitsraadsvergadering van psychologie en neurowetenschap (FPN) lezen twee studentleden, Dominik Eberle Martinez en Alex Lemberg, een persoonlijk statement voor. Ze spreken hun steun uit voor de demonstranten in het tentenkamp en roepen decaan Harald Merckelbach op om serieus na te denken over de argumenten voor het verbreken van de banden met Israëlische instituten. Hij zal vrijdag, samen met de andere decanen, overleggen met het college van bestuur over deze eis van de demonstranten en het advies daarover dat de universiteitsraad tijdens een ingelaste vergadering zal geven. "Dit gaat niet over Joodse mensen persoonlijk", voegt Lemberg - zelf Joods - eraan toe. "Of over het kiezen van een kant. Wat er gebeurt in Gaza is geen ambigue situatie."

Donderdag 16 mei, 15.00 uur

Eén van de hongerstakers in het tentenkampje heeft besloten weer te gaan eten. Dat melden de pro-Palestijnse demonstranten op hun Instagram-pagina. De andere vijf blijven volgens de verklaring “standvastig en zijn nog vastbeslotener in hun besluit om deze hongerstaking voort te zetten. Zij zijn niet bereid om te stoppen totdat de banden [van de Universiteit Maastricht met Israëlische instellingen, red.] zijn verbroken”.

Donderdag 16 mei, 12.00 uur

"Handen af van Rafah. Wij zijn geen anti-semieten"- een nieuw bord verscheen vanochtend voor de ingang van FASoS

Het bestuur van de Universiteit Maastricht bepaalt vandaag hoe om te gaan met de zes hongerstakende demonstranten in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences (FASoS), laat woordvoerder Fons Elbersen weten. Of de hongerstaking consequenties heeft voor het gisteren genomen besluit dat de demonstranten “voorlopig” in hun tentenkamp mogen overnachten, is een van de vragen die op tafel liggen. De studenten willen met de actie hun eis dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt, kracht bijzetten.

Druk

Op de Instagram-pagina Maastricht Student Encampment schrijven ze naar dit middel te grijpen omdat de UM in reactie op de voortgaande pro-Palestijnse protesten met vertragingstactieken zou reageren. “Hopelijk zal de wetenschap dat hun studenten op hun besluit wachten om weer met eten te beginnen, de noodzakelijke druk uitoefenen om alles sneller te laten verlopen.” Of de hongerstaking effect gaat hebben, valt nog te bezien: de besturen van enkele Amerikaanse universiteiten zwichtten eerder niet voor soortgelijke acties, in Princeton is deze week nog een pro-Palestijnse hongerstaking zonder resultaat beëindigd.

Communicatie

Communicatie met de Maastrichtse demonstranten zelf – vanochtend een twintigtal – is intussen niet eenvoudig: ze houden de kaken op elkaar. Observant wordt naar een woordvoerster verwezen die niet aanwezig is. Wel mag de redacteur zijn telefoonnummer achterlaten. Terwijl dat in alle vriendelijkheid gebeurt, scanderen enkele andere ‘kampeerders’ “Media out, media out!”.

Woensdag 15 mei, 22.00 uur

Volgens dagblad De Limburger gaan zes van de pro-Palestijnse demonstranten in het tentenkampje achter de faculteit Arts and Social Sciences (FASoS) in hongerstaking. De krant citeert zojuist twee actievoerders die zeggen dat de hongerstaking om middernacht begint en bedoeld is om “de druk op het bestuur van de universiteit op te voeren”. De demonstranten willen dat de UM alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Anonieme brief

Woordvoerder Fons Elbersen wil naar aanleiding van het bericht slechts kwijt dat de UM vandaag een anonieme mail ontving waarin een hongerstaking werd aangekondigd, maar nog niet kan zeggen hoe de vork in de steel zit. “Wij nemen dit zeer serieus en gaan er goed naar kijken.” Waarom men nog niet weet hoe het zit? “Wij kunnen daar niet zomaar gaan kijken, het contact verloopt via mensen die het vertrouwen van de studenten hebben.” Het middel is overigens niet nieuw: eerder dit jaar gingen pro-Palestijnse studenten aan enkele Amerikaanse universiteiten in hongerstaking.

Langer blijven

Het artikel over de aangekondigde hongerstaking volgt kort op het bericht dat de demonstranten “voorlopig” in de FASoS-tuin mogen blijven overnachten, “zolang zij zich aan de gemaakte afspraken houden en het protest rustig verloopt”. Doen ze dat niet, “dan gaat het niet meer”. Dat hebben het college van bestuur en de decanen vanavond besloten, zegt Elbersen. Tot nog toe werd per dag gekeken of de studenten mochten blijven kamperen. “Als je dan steeds concludeert dat ze nog een nacht mogen blijven, kun je net zo goed zeggen: ‘Blijf totdat eventueel zou blijken dat het niet gaat.’” Of een eventuele hongerstaking consequenties heeft voor het besluit “moeten we morgen [donderdag, red.] afwegen”.

Zicht op wanneer de “bezetting” – een term die de demonstranten zelf gebruiken – ophoudt, is er volgens hem niet: “Geen enkele universiteit in Nederland waar dit plaatsvindt, weet dat.” Vrijdag vergadert de universiteitsraad over de eis van de demonstranten: het verbreken van alle banden met Israëlische instellingen. Onduidelijk is nog wat een hongerstaking voor deze bijeenkomst zou betekenen.

Woensdag 15 mei, 18.00 uur

De Zuyd-student (links) bij de ingang van FASoS, terwijl de beveiliging toekijkt

“Ik ben niet van suiker”, zegt de vriendelijke demonstrant voor de poort van FASoS schouderophalend. Maar goed ook, want hij moet met zijn protestbord (“Shame on you M.U.”) buiten op de stoep blijven staan: als student van Zuyd Hogeschool heeft hij geen UM-card – momenteel een voorwaarde om het faculteitsterrein te mogen betreden. En dat steekt de student, die best met Observant wil praten, zij het dan liever anoniem: een faculteit is volgens hem een openbaar gebouw, het liefst had hij zich bij het tentenkampje van pro-Palestijnse studenten in de achtertuin gevoegd. Die zijn tot nog toe veelal huiverig om journalisten te woord te staan. Daar kan de Zuyd-student enigszins inkomen – volgens hem werden in Amsterdam studenten opgepakt nadat journalisten hen in beeld brachten –, maar toch had hij het liever anders gezien: je moet je boodschap zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en dus ook de pers te woord staan. Op de vraag van Observant of we via hem met de organisatie van het tentenkamp in contact kunnen komen, klinkt een spijtig nee. Als om zes uur de poort bij FASoS vervroegd dicht gaat, zit zijn avond er nog niet op: “Ik denk dat ik hier nog wel tot acht uur sta.”

Woensdag 15 mei, 16.00 uur

Al drie dagen staat het tentenkamp in de tuin van FASoS. Observant maakte een rondje langs de faculteiten en sprak 21 willekeurige studenten. Wat vinden ze van het protest? Lang niet iedereen denkt hetzelfde. De een sympathiseert, de ander is ronduit sceptisch over het effect. Nummer drie heeft het nieuws helemaal gemist, terwijl zijn medestudent weer vol lof is.
 

Woensdag 15 mei, 15.15 uur

Het tentenkamp woensdagmiddag

Het is rustig in het tentenkamp in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences, waar, net als in de rest van de stad, de regen al enkele uren gestaag uit de grijze hemel valt. Het oogt wat minder druk dan gisteren, toen de zon voluit scheen, maar verder trekken de demonstrerende studenten zich weinig aan van het grauwe weer: ze worden tegen de druppels beschermd door de grote boom waar ze onder staan, terwijl enkelen de regen trotseren en een balletje trappen om de tijd te doden. No peace camp, but protest camp, meldt een verregend bord: ‘Geen vredeskamp, maar een protestkamp.’ De agenda van de middag, op de Instagram-pagina van de demonstranten, oogt in elk geval vreedzaam: Palestijns borduren, gedichten en verhalen, muziek.
 

Woensdag 15 mei - 9.00 uur

De commissie strategie van de universiteitsraad vergaderde vanmorgen vertrouwelijk over het pro-Palestijnse protest op het terrein van FASoS. “Wij willen dialoog. Ons beleid is om te de-escaleren”, was het enige dat collegevoorzitter Rianne Letschert kwijt wilde. Rond 10.00 uur vertrok een delegatie van de universiteitsraad naar het tentenkamp om daar met de demonstranten te praten over de door hen gestelde eisen: het verbreken van alle banden met Israëlische instellingen. Ook deze bijeenkomst is vertrouwelijk. Dus zonder pers.

Komende vrijdag staan deze eisen op de agenda van een extra ingelaste openbare vergadering van de universiteitsraad en het college van bestuur. De raad zal dan advies uitbrengen aan het college. Letschert liet nog weten dat ze dat advies “heel serieus” zal nemen.
 

Woensdag 15 mei - 8.30 uur

Het spandoek op de Grote Gracht, vlakbij FASoS

Dichtbij FASoS aan de Grote Gracht hangt een spandoek uit het raam, met een tekst die doelt op de samenwerking van universiteiten met Israëlische instellingen en hun 'bijdrage' aan de wapenindustrie.
 

Dinsdag 14 mei - 20.30 uur

De demonstranten mogen ook vannacht blijven slapen in hun tentenkampje in de tuin van de faculteit Arts and Social Sciences. Dat is heeft het managementteam van de Universiteit Maastricht - college van bestuur plus de decanen – zojuist besloten, laat woordvoerder Fons Elbersen weten. De luidruchtige betoging van vanmiddag in de faculteit kwam ter tafel, maar was geen breekpunt: het beleid blijft gericht op de-escalatie, “al balen we wel dat een deel van de demonstranten zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden”.

De voorwaarden waaronder er op het terrein mag worden overnacht, zijn dezelfde als gisteren: in verband met de veiligheid mogen er niet te veel studenten en medewerkers blijven en iedereen moet aan de UM verbonden zijn. Gisterennacht verbleven er een kleine twintig mensen in het tentenkamp. Morgen zal opnieuw gekeken worden of de demonstranten nog langer mogen 'logeren'. Het huidige besluit “is geen blanco cheque”, aldus Elbersen.

Morgenochtend zal een delegatie van de universiteitsraad op 'locatie' (het tentenkamp) in gesprek gaan met de demonstranten. Vrijdag volgt een ingelaste plenaire universiteitsraadsvergadering; de medezeggenschap zal advies uitbrengen over de eis om de banden te verbreken met Israëlische instellingen.
 

Dinsdag 14 mei - 19.30 uur

Maastrichtenaren kwamen de studenten een hart onder de riem steken

Voor de poort naar het parkeerterrein en de tuin van FASoS heeft zich een groepje mensen verzameld. Maastrichtenaren - sommigen zijn lid van Extinction Rebellion of de Internationale Socialisten - die hun steun aan de studenten willen betuigen. In eerste instantie door te schreeuwen, maar op verzoek van de studenten passen ze hun plannen aan. De studenten zijn tevreden met de afspraken die ze op dit moment hebben met het college van bestuur en willen niet dat die verstoord worden door eventueel te hard geschreeuw.

Inspirerend

In plaats daarvan komen de studenten naar de poort om naar de speech van Janneke Prins, lid van de Internationale Socialisten en een van de organisatoren van het steunprotest, te luisteren. "Studenten zijn de eersten die in actie kwamen toen Israël Gaza binnenviel en begon te bombarderen", begint ze onder gejuich. Ze prijst de studenten: "Wat we deze week zien - dat overal aan universiteiten tentenkampen worden opgezet - is super inspirerend." En bekritiseert de UM: "Het enige wat ze wilden organiseren was een bijeenkomst tussen zionisten en Palestijnen. Je gaat de binnenvaller en het slachtoffer toch niet samen aan tafel zetten? Toen Rusland Oekraïne binnenviel was er toch ook geen bijeenkomst tussen Russen en Oekraïners?"

Sancties

Inmiddels komt de regen in dikke druppels naar beneden, maar dat deert niemand. "Bedankt dat jullie blijven staan", zegt Prins tegen de studenten. Nadat ze het politiegeweld tegen demonstranten heeft veroordeeld en de Nederlandse regering heeft opgeroepen sancties tegen Israël in te stellen sluit ze af met "Judaïsm; up, up, Zionism; down, down." De studenten vallen in en na een paar keer "Viva Palestina", bedankjes over en weer en een vrolijk "tot morgen" gaan de groepen aan beide kanten weer hun eigen weg: de studenten terug naar hun tenten en de Maastrichtenaren naar huis.
 

Dinsdag 14 mei - 14.45 uur

Het zeer luidruchtige protest van enkele tientallen pro-Palestijnse studenten in de gangen van het gebouw van de Faculteit Arts and Social Sciences had eigenlijk niet mogen plaatsvinden. Ingegrepen werd er echter niet, het college van bestuur blijft voorlopig inzetten op de-escalatie. Inmiddels zijn de betogers weer buiten en is het weer rustig in en rond het gebouw.

De studenten die naar binnen trokken, schonden de gisterenavond tussen college van bestuur en demonstranten gemaakte afspraken, beaamt woordvoerder Fons Elbersen. “Wij nemen hen dat kwalijk.” Collegevoorzitter Rianne Letschert trok na eerdere pro-Palestijnse betogingen in faculteitsgebouwen al een rode lijn: demonstraties mogen het onderwijs niet verstoren. Waarom er dan toch niet werd ingegrepen? “Wij zitten nog in het spoor van de-escalatie”, zegt Elbersen, er wordt “per moment” afgewogen wat te doen. Op de vraag wat er moet gebeuren voor er ingegrepen wordt, gaat hij niet in.

Demonstranten lopen door de gangen van FASoS

De leiders van het protest zijn nogmaals op de afspraken gewezen, zegt Elbersen. “Maar ik weet niet of ze iedereen onder controle hebben.” De afspraken worden vanmiddag nogmaals onder de aandacht van de demonstranten gebracht: de groep is in de loop van de dag weer in aantal toegenomen.
 

Dinsdag 14 mei - 13.30 uur

De demonstranten hebben zich naar binnen verplaatst. Al leuzen schreeuwend lopen ze rondjes door het FASoS-gebouw. Onder andere "Viva Palestina", "He ho, he ho, the occupation has to go", "Intifada, intifada" en "Israel is a terror state" komen voorbij. Ze komen ook langs onderwijsruimtes waar men het rustig aankijkt en soms een bekende begroet. 
 

Dinsdag 14 mei - 11.00 uur

De legitimiteit van geweld: het thema van zijn toch al geplande college sluit volgens filosoof René Gabriëls zo goed aan bij de pro-Palestijnse demonstratie in de tuin van FASoS, dat hij dat vanochtend daar voor zijn eigen studenten - niet voor de demonstranten - gaf. Op gepaste afstand weliswaar: Gabriëls’ groep krijgt het vriendelijke verzoek wat verderop te gaan zitten, de actievoerders hebben een eigen vergadering die klaarblijkelijk besloten moet blijven.
 

Dinsdag 14 mei - 10.00 uur

"Mag ik uw UM-kaart zien?", vraagt een beveiliger. De Observant-redacteur wordt tegengehouden bij de ingang van FASoS aan de Grote Gracht. Op dat moment loopt een medewerker van rechten, die zijn auto parkeert aan de achterkant van het FASoS-gebouw, naar buiten. "UM-pas? Daar hebben we toch geen mail over gehad? Ik snap het wel, maar lang niet iedereen heeft die kaart op zak."
He toegangsbeleid werpt zijn vruchten af, vertelt huismeester Armand Schoonbrood die even later bij de betogers in de tuin komt kijken. "Zojuist nog, twee mensen met tentjes, maar zonder UM-kaart. Dan kom je er niet in."

Het tentenkamp ligt er rustig bij. Zo'n dertig studenten zitten her en der, sommigen ontbijten aan de picknicktafels, anderen hangen wat rond, weer anderen proberen met knip en knutselwerk een nieuw spandoek te bevestigen bij de ingang van de tuin. "Niet de doorgang blokkeren!", roept Schoonbrood hoofdschuddend. "Die moet vrijblijven. Voor de veiligheid."

Touwen worden uit de tent gehaald, een van de kampeerders - staand op een stoel - bevestigt het laken met daarop de tekst: "You support occupation? Here's one". Het lukt niet zoals hij wil. "Misschien daarboven vastmaken?" "Nee, dan moet ik op de muur klimmen. Dat doen we niet." Voor de media is er nog steeds huiver, liever geen praatje, maar ze willen wel kwijt dat ze "goed" hebben geslapen. Het weer zat mee, de zon scheen al vroeg.

Spic en span

Een medewerker van de facilitaire dienst houdt een oogje in het zeil. De studenten gedragen zich rustig en fatsoenlijk, concludeert hij. "Net kwam er nog een vragen of ik een sleutel had voor de afvalbak. Ze ruimen keurig hun eigen troep op." Ook de toiletten - een van de gebouwen, grenzend aan de tuin, is opengelaten zodat ze vannacht gebruik konden maken van het sanitair - zijn spic en span.

Maskers, mondkapjes, doeken die om hoofden zijn gedraaid om onherkenbaar te blijven: niks van dat alles. In tegenstelling tot de dag daarvoor toen er zich een incident voordeed met het Maastrichts medium Wat is loos in Mestreech. Huismeester Schoonbrood: "Er waren zoveel media, zoveel camera's. Daar moesten ze niets van hebben." Wat er vandaag op de planning staat? Ze zullen nog wel even willen blijven, schat Schoonbrood in. 

Statement

Twee Joodse studenten willen een statement maken: "Scheer niet alle Joodse studenten over één kam"

Een foto van het spandoek? "Ja", maar de vraag wordt eerst aan een van de 'leiders' voorgelegd. Zij vindt het prima, maar heeft nog een idee: twee studenten zullen -  onherkenbaar - erbij gaan staan. Ze willen een statement maken. Zij zijn kritisch over het artikel van Observant waarin Joodse studenten worden geïnterviewd over de oorlog in Gaza en de beroering die deze gebeurtenissen ook aan de Universiteit Maastricht veroorzaken. Beiden behoren tot de betogers, hebben ook overnacht in de tuin, en ja, zijn Joods, geboren in Duitsland. 

"Jews against genocide", staat er op de voorkant van haar t-shirt. Op de achterkant: "L'chaim intifada" (Lang leve de intifada). Hun gedachte: scheer niet alle Joodse studenten over één kam. Alsof ze allemaal terughoudend zijn, angstig, niet openlijk als Joods bekend willen staan, hetzelfde gedachtegoed hebben. Er zijn zoveel verschillende perspectieven, meningen. "Je zegt toch ook niet dat álle Nederlanders op Wilders hebben gestemd?"

Dinsdag 14 mei - 09.30 uur

Een kleine twintig pro-Palestijnse demonstranten – studenten en stafleden van de UM – hebben de nacht doorgebracht in het tentenkampje achter de Faculteit of Arts and Social Sciences. De overige zeventig tot tachtig demonstranten verlieten maandagavond rustig het terrein, na urenlang overleg tussen hen en onder andere collegevoorzitter Rianne Letschert en de voorzitter van de universiteitsraad, Teun Dekker. Hoe lang ze mogen blijven wordt van dag tot dag bekeken.

Het tentenkamp is omgedoopt tot ‘Forum voor Rechtvaardigheid en Vrede’ én aangemerkt als “interne activiteit”, dus niet zonder meer toegankelijk voor media, laat collegevoorzitter Letschert dinsdagochtend telefonisch aan Observant weten. In het tentenkamp vinden deze week “dialoogsessies” plaats. De demonstranten spreken met afvaardigingen van de universiteitsraad, decanen, studenten en staf.

Samenwerkingen

Centraal staat de eis dat de UM formele samenwerkingen op institutioneel niveau met Israëlische onderwijsinstellingen opschort of verbreekt. Dat zou “nogal een stap” zijn “waar het college niet in zijn eentje over gaat”, aldus Letschert, die benadrukt dat het niet om samenwerking van individuele wetenschappers met Israëlische collega’s gaat. De sessies vormen de aanloop naar een extra vergadering van de U-raad, hoogstwaarschijnlijk eind deze week, waarin de eisen van de demonstranten ter tafel komen.

Volgens Letschert heeft de UM een compleet overzicht van de genoemde samenwerkingen. Dat is “een heel kleine lijst” waarover ze op dit moment verder niets kwijt wil. Ook op de vraag of het besluit om de demonstranten niet weg te sturen de UM-huisregels schendt – die zeggen dat er niet in universiteitsgebouwen overnacht mag worden – wil ze op dit moment niet ingaan.

Protocol

Hoe rijmen opmerkingen van de interim-voorzitter van de UNL, Jouke de Vries, afgelopen weekend in het tv-programma Buitenhof, met de stappen van de UM? Hij liet toen weten dat de universiteiten werken aan een demonstratieprotocol. Twee dingen zijn wat hem betreft helder: universiteitsbestuurders onderhandelen niet met betogers die zich niet kunnen identificeren en er mag niet overnacht worden in universiteitsgebouwen. Letschert: “Dat zijn conceptregels.”

Maandag 13 mei - 20.50 uur

Iedereen die niet blijft overnachten, wordt gevraagd de faculteit te verlaten. Ook Observant vertrekt. Hoeveel studenten achterblijven, is niet bekend. Twee mensen van de beveiliging houden een oogje in het zeil, net als enkele docenten, onder wie René Gabriëls van FASoS die ook aan de onderhandelingstafel heeft gezeten.
 

Maandag 13 mei - 20.40 uur

De demonstranten vieren dat ze mogen blijven

Demonstranten vieren een feestje, want ze hebben van het universiteitsbestuur groen licht om vannacht te kamperen op UM-terrein. Het idee is wel dat er zo weinig mogelijk studenten en medewerkers mogen blijven in verband met de veiligheid, licht universitair docent René Gabriëls toe die steeds bij de onderhandelingen met het college van bestuur heeft gezeten als steun aan de pro-Palestijnse betogers (collegevoorzitter Rianne Letschert zal later vandaag of morgen een toelichting geven aan Observant). 

 • Mensen die blijven overnachten, moeten verbonden zijn aan de UM. Studenten zijn ermee akkoord dat ze hun UM-studentenpas moeten laten zien. Een maximum kampeerders is niet genoemd.
   
 • Er is geen sprake van een bezetting, maar van een ‘Forum voor Rechtvaardigheid en Vrede', zegt Gabriëls. Dat hoort bij de afspraken. Iedereen is er volgens hem van overtuigd dat het vreedzaam moet worden opgelost. "Daar kunnen ze in het noorden nog wat van leren", zegt hij. "Een voorbeeld voor de rest van het land."
 • Hoe lang er gekampeerd mag worden, is onduidelijk.
   
 • Morgen komen leden van de universiteitsraad met studenten spreken. 
   
 • Studenten willen de pers op dit moment nog steeds niet te woord staan. 
   
 • Of de UM ook de banden verbreekt met Israëlische instellingen, is niet duidelijk.

Maandag 13 mei - 20.00 uur

De sfeer is ontspannen, er klinkt muziek, er wordt gesproken, er is door de demonstranten eten uitgedeeld. 

Demonstranten luisteren naar verschillende sprekers eerder die dag
 • De eerste onderhandelingen tussen het college van bestuur en pro-Palestijnse betogers zijn rond twee uur gestart. Met de nodige onderbrekingen en voorstellen over en weer zijn die nog niet ten einde. Daarbij schuift in elk geval UM-baas Rianne Letschert aan, net als Valentina Mazzucato, hoogleraar Globalisation and Development, Teun Dekker, voorzitter van de universiteitsraad, René Gabriëls, universitair docent bij FASoS (hij staat aan de kant van de betogers) en drie studenten waarvan de namen niet worden gedeeld (of niet bekend zijn) door de UM-woordvoerder.
   
 • Het faculteitsgebouw aan de Grote Gracht gaat doorgaans om 21 uur ’s avonds dicht, maar vanwege geruchten over mensen van buiten de universiteit die onderweg zouden zijn naar FASoS om zich aan te sluiten bij het protest is de UM sinds half zeven gestart met het sluiten van deuren.
   
 • Mogen (een deel van) de aanwezigen deze nacht in hun tentje overnachten op UM-terrein? Daarover wordt nog gesproken. De UNL, de koepelorganisatie van de universiteiten, is in elk geval bezig met een demonstratieprotocol en een van de uitgangspunten is: niet overnachten in universiteitsgebouwen. Dat zei de interim-voorzitter van de UNL afgelopen zondag in tv-programma Buitenhof. Of de UM nu dus toch haar eigen weg gaat en de betogers laat slapen, is de vraag.
   
 • Over de belangrijkste struikelblokken in de gesprekken kan of wil de woordvoerder niets kwijt.
   
 • De universiteit is bezig met het opstellen van een lijst waarbij formele samenwerkingsprojecten met Israëlische instelllingen in kaart worden gebracht, maar die is “nog niet in beton gegoten”, zegt een UM-woordvoerder. Bovendien is het moeilijk zicht te krijgen op het informele, ‘gewone’ netwerk van individuele wetenschappers met Israëlische collega’s, klinkt het. Op affiches van de betogers staan wel enkele projecten genoemd waaronder die van Young Universities for the Future of Europe. YUFE zou partner zijn van Adecco, een onderneming die in Israël actief is.   

 

Auteur: Redactie

Foto: Observant

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: palestina, demonstratie, gaza, hamas, israël, maastricht, tentenkamp, walk-out,hongerstaking,bezetting,fasos,tuin,banden,protest

Reacties

A Spauwen

Overgenomen uit Elseviers Weekblad:
Universiteiten, behoud de banden met Israël
Ingezonden Opinie
19 mei 2024
Het is tijd voor universiteiten om op te staan voor de waarden van academische vrijheid en tegen alles wat daarmee in strijd is. Geen capitulatie voor ongegronde en schadelijke aanklachten jegens de Joodse staat, schrijft Holocaustonderzoeker Amanda Kluveld.

Het is 2019. De verontwaardiging is terecht groot wanneer Thierry Baudet in zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen de Nederlandse universiteiten ervan beschuldigt dat zij ons kapot maken, de samenleving ondermijnen en niet beschermen wat zij juist zouden moeten beschermen. De minister van Onderwijs in deze periode, Ingrid van Engelshoven, noemt de beschuldiging ‘zeer kwalijk’. De samenleving, zo stelt zij, is gebouwd op het werk en de kennis van wetenschappers en docenten. We moeten de academische vrijheid beschermen, niet verdacht maken.

Deze reactie wordt ondersteund door een stroom aan opiniestukken en andere uitingen waarin de uitspraken van Baudet worden gehekeld. Daarbij wordt ook verwezen naar onze Oosterburen in de jaren 1933 en verder. In 2019 is Duitsland echter met iets heel anders bezig dan toen. De Bondsdag veroordeelt de BDS-beweging (Boycott, Divestment, Sanctions), die oproept tot economische en andere druk op Israël, als antisemitisch. In Nederland krijgt dit nooit navolging.
Waarom geen krachtig weerwoord tegen ‘medeplichtigheid aan genocide’?

Het is 2024 en de universiteiten worden nu, door wat eufemistisch pro-Palestina demonstranten heet, van nog veel ernstiger zaken beschuldigd dan Baudet ooit deed: medeplichtigheid aan genocide. Vindt de huidige demissionaire minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, deze aantijgingen eveneens zeer kwalijk zoals zijn voorganger? Schrijven docenten aan de universiteiten open brieven naar hun colleges van bestuur met de vraag of zij zich krachtig willen uitspreken tegen deze beschuldigingen? Buitelen de columnisten over elkaar om dit scherp te veroordelen? Nee. Niets van dit alles. Waar de beschuldiging van ondermijning zeer kwalijk werd geacht, is die van medeplichtigheid aan volkerenmoord klaarblijkelijk acceptabel en juist.

‘Onze studenten zijn goed geïnformeerd, teleurgesteld en boos: we moeten naar ze luisteren. Studenten die oprecht verontrust zijn over Gaza, worden beticht van dom of kwaadwillig gedrag. Door te focussen op de uitwassen, negeren we hun gerechtvaardigde eisen,’ stellen vijf collega’s van verschillende universiteiten in Trouw.
Geerten Waling: Anti-Israëlprotesten tonen hoe demonstratierecht de democratie kan bedreigen

Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd? Allereerst is duidelijk dat de collega’s het eens zijn met de zeer ernstige beschuldiging aan het adres van de instituten waar zij zelf deel van uitmaken. Of zoals in een open brief van activistische collega’s van de Universiteit van Amsterdam wordt gesteld er zelfs de eigenaar van zijn. Hieruit volgt dat zij vinden dat de universiteiten en daarmee zijzelf medeplichtig zijn aan genocide.
Beschuldigingen van binnenuit

Hoe kan het zwijgen van de universiteiten, ja het omarmen van de zeer ernstige aantijgingen worden verklaard? Welnu, de beschuldigingen komen dit keer ogenschijnlijk niet van buiten de universiteit, maar van binnenuit. Dat van binnen moeten we letterlijk nemen. Zo houdt de organisatie Free Palestine Maastricht (FPM) al jaren kantoor aan de Universiteit Maastricht. Van daaruit bestookt het via Instagram het college van bestuur met de eis de BDS-lijn te volgen en alle banden met Israëlische universiteiten en andere onderzoeksinstituten te beëindigen. Het martelaarschap wordt daar in ‘chants’ bejubeld wat heeft geleid tot een hongerstaking waarmee bestuurders worden gechanteerd. De universiteit zou studenten laten verhongeren omdat zij de studenten niet hun zin geeft.

Ik zou dit optreden willen aanduiden als een talig universum van dwang en agressie tegenover Israël en zionisten. Nu hoor ik als het ware al mensen over elkaar heen buitelen met de slogan ‘kritiek op Israël is niet hetzelfde als antisemitisme’. Dat klopt, maar wat dan te doen als het dat wel is? Wanneer het bestaansrecht van de staat Israël wordt ontkend, is dat wel degelijk antisemitisch. Datzelfde geldt voor haat tegen zionisten. Wat doet haat sowieso in het zo hooggeachte academische debat waar deze studenten volgens hun docenten deel vanuit zouden maken? Dat brengt ons bij een diepere problematiek: de taal van de pro-Palestina genoemde studenten ofwel anti-Israël demonstranten.

De Duitse filoloog Viktor Klemperer, die de taal van het Derde Rijk analyseerde, toonde aan hoe taal kan worden gebruikt om ideologieën te verspreiden en te normaliseren. Hij observeerde dat de nazi’s taal gebruikten om hun ideologie te verankeren, emoties te manipuleren en de werkelijkheid te herschrijven. Klemperer merkte op dat de nazi’s bewust eenvoudige, herhalende en emotioneel geladen taal gebruikten om hun boodschap over te brengen. Ter vergelijking de leuzen die vandaag klinken: ‘Palestina, vrij, vrij, en zionisten, eruit, eruit’ of ‘Israel, Israel, shame, shame’ en ‘Disclose, divest, we will not stop, we will not rest’.
Opstaan voor academische vrijheid

De rol van academische vrijheid is het laten bloeien van vrij debat en onderzoek. Het verbreken van banden met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstituten ondermijnt deze fundamentele waarde. Israëlische academici, waaronder velen die zich inzetten voor vrede en dialoog, zouden hierdoor worden geïsoleerd. Samenwerkingsprojecten die bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang en wederzijds begrip zouden worden stopgezet.

Wanneer ik deze bezwaren met collega’s bespreek, wordt tegen mij gezegd dat de boycot enkel de institutionele banden betreft, en niet mijn persoonlijke relaties met Israël. Echter, het verbreken van institutionele banden heeft verregaande gevolgen. Wetenschappers en studenten die afhankelijk zijn van deze banden, zullen direct worden benadeeld. Bovendien raakt dit ook persoonlijke relaties, aangezien individuen verbonden zijn aan deze instellingen. Wie zijn de studenten, wie zijn de bestuurders, wie zijn collega’s wel niet om mijn hechte banden met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstituten, met wetenschappers en met de staat zelf te belasteren en te besmeuren? Waarom wordt dat toegestaan? Waarom zou ik verraad moeten plegen aan Israël dat om zijn naakte bestaansrecht vecht en dat sinds 1948?

Het is tijd voor universiteiten om op te staan voor de waarden van academische vrijheid en tegen alles wat daarmee in strijd is. Geen capitulatie derhalve voor volstrekt ongegronde en schadelijke aanklachten jegens de Joodse staat! Geen discriminatie of uitsluiting ook vanwege politieke standpunten of banden met Israël. Geen plaats voor antisemitisme, zionistenhaat, islamofascisme, glorificatie van Hamas en blut und boden-martelaarschap op de campus. Tot behoud van onze academische instellingen.

A Spauwen

In perspectief een geromantiseerde strijd op valse gronden - column van Sander Sassen

‘Intifada, intifada’ gevolgd door ‘Free, free Palestine’ galmt door de straten als een stoet met honderden studenten zich een weg baant door de binnenstad van Amsterdam. Vrijwel allemaal zijn ze voorzien van een hippe Palestijnse keffiyeh sjaal, bijbehorende gezichtsbedekking en een kekke zonnebril die Yasser Arafat niet had misstaan.

Ja, fashionable en trendy is het zeker, deze studenten zijn wat hun outfit betreft bijna niet te onderscheiden van een echte Palestijn uit Gaza, zelfs de dapper wapperende Palestijnse vlaggen ontbreken niet.

Maar dit is geen verkleedpartijtje of een internationale cosplay bijeenkomst, dit zijn studenten die zich, overigens terecht, zorgen maken over de situatie in de Gazastrook. Studenten die, samen met hun studiegenoten op andere universiteiten over de hele wereld, hun stem willen laten horen. Studenten die hopen dat hun stem bijdraagt aan de beëindiging van de oorlog in Gaza. Echter jezelf uitdossen als een Palestijn, leuzen schreeuwen zoals ‘intifada’ en ‘from the river to the sea’, die oproepen tot de vernietiging van Israël en het Joodse volk, brengt ons niet dichter bij een oplossing voor dit conflict, in tegendeel, het gooit letterlijk en figuurlijk meer olie op het vuur.

Als deze studenten werkelijk begaan zijn met het lot van de bevolking van Gaza dat is het absoluut noodzakelijk dat ze zichzelf eerst de vraag stellen hoe het zover heeft kunnen komen en waarom de Palestijnen in de Gazastrook keer op keer verwikkeld raken in gewelddadige, gewapende conflicten met Israël. Hopelijk komen ze dan al gauw tot de conclusie dat de grote gemene deler in al die conflicten Hamas is. Hamas is letterlijk en figuurlijk de reden dat, 76 jaar na haar oprichting, de staat Israël nog steeds iedere dag een gevecht levert om haar voortbestaan.

De enige oplossing om een einde te maken aan decennia aan strijd is het verwijderen van deze grote gemene deler. Er moet een einde komen aan de vicieuze cirkel van geweld die start met de indoctrinatie van jonge kinderen op school waar een blinde haat tegen Israël wordt onderwezen. Er moet perspectief komen op een betere toekomst, een toekomst waar de afgelopen decennia op geen enkele constructieve wijze aan gebouwd is door de Palestijnen. Op geen enkel moment is er zelfs maar een begin gemaakt met de opbouw van een Palestijnse staat, niet in 2005, toen Gaza volledig onder Palestijns zelfbestuur kwam, maar ook niet in de jaren erna. De vele tientallen gedoneerde miljarden zijn vooral besteed aan de aanleg van een ondergronds tunnelnetwerk en de aankoop van materialen voor 10.000-en raketten en ander wapentuig, allemaal in voorbereiding op toekomstige conflicten met Israël.

Daarmee kunnen we inmiddels één belangrijke conclusie trekken: de Palestijnen onder het bestuur van Hamas hebben nooit de intentie gehad een Palestijnse staat te stichten in de Gazastrook. Dat vergt namelijk investeringen op het gebied van onder andere infrastructuur, humanitaire voorzieningen, werkverschaffing en onderwijs gericht op een vreedzame coëxistentie met Israël. Als we die specifieke zaken onder de loep nemen dan is duidelijk dat alles, zelfs onderwijs, er juist op gericht was om de Palestijnen klaar te stomen voor de gewapende strijd tegen Israël. De vernietiging van Israël was daarmee hetgeen Hamas motiveerde en bestaansrecht gaf, niet de wens om een Palestijnse staat te stichten.

Kortom, als deze studenten werkelijk begaan zijn met het lot van de Palestijnen in de Gazastrook dan is het absoluut noodzakelijk dat ze zich realiseren dat Israël geen belemmering vormt voor vrede in de Gazastrook. Ze zullen zich moeten realiseren dat het luidkeels leuzen schreeuwen zoals ‘intifada’ en ‘from the river to the sea’, feitelijk koren op de molen is voor Hamas. Dat het steunen van Hamas en haar strijd met termen als ‘genocide’ Hamas volledig in de kaart speelt. Genocide is namelijk hetgeen Hamas voor ogen heeft, de vernietiging van de Israëlische staat en de Joodse bevolking, zo staat het letterlijk omschreven in haar handvest.

Als deze studenten werkelijk begaan zijn met het lot van de Palestijnen in de Gazastrook moeten ze zich juist massaal uitspreken tegen Hamas. Luidkeels eisen dat Hamas haar wapens neerlegt, de gijzelaars vrij laat en zich onvoorwaardelijk overgeeft en daarmee de Palestijnen in de Gazastrook weer perspectief geeft op een betere toekomst. Al het andere is niets meer dan een geromantiseerde strijd op valse gronden van geprivilegieerde studenten. Geprivilegieerde studenten die denken dat hun verwrongen wereldbeeld maakbaar is door zich uit te dossen als een Palestijn en luidkeels de hatelijke leuzen van Hamas na te papegaaien.

Nico Rasters

Gabriëls: "Er is geen sprake van een bezetting".
"Demonstranten": "You support occupation? Here's one".

Bij de UvA hebben ze hopelijk hun lesje nu geleerd. Hier bij de UM is het nog niet helemaal doorgedrongen dat dit "vredige" protest enkel onder controle blijft zolang je aan alle absurde eisen blijft toegeven. Denk maar niet dat het bij één eis blijft.

Adecco is een uitzendbureau met een vestiging in Israël. Dus als je een baantje hebt via Adecco steun je genocide? Bij de UvA hebben ze zelfs het koffie automaat gesloopt. Koffie is blijkbaar ook genocide. Als thee drinker steun ik ze daar wel in. De "demonstranten" mogen de boel bezetten, want genocide. Ze mogen de boel slopen, want genocide. Geweld tegen politie is ook geen probleem, want genocide. Geef ze maar een diploma, want genocide. Overigens heeft niemand het meer over de genocide, want "demonstranten".

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.