Personeelsbeleid

Alle artikelen over de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid gaan.

“You have to have the guts to stand on the edge of life and shiver"

“You have to have the guts to stand on the edge of life and shiver"

Was it 8:30 PM? 9 PM? He had no idea. It was mid-September, it was getting dark, and because he didn’t have a torch or a phone on him, he crawled into his sleeping bag. He had only just settled down under the open sky when the forest around him...
“Je moet op het randje van het leven durven staan en bibberen”

“Je moet op het randje van het leven durven staan en bibberen”

Was het half negen ‘s avonds? Negen uur? Hij had geen idee. Het was midden september, het werd donker en omdat hij geen zaklamp of telefoon bij zich had, kroop hij in zijn slaapzak. Hij lag nog maar net onder de blote hemel op de Veluwe, toen h...
HR-directeur vertrekt voortijdig

HR-directeur vertrekt voortijdig

MAASTRICHT. Antoon Vugts vertrekt als directeur Human Resources van de Universiteit Maastricht. Het ‘verbetertraject’ waaraan hij 3,5 jaar geleden is begonnen kent te weinig voortgang, zo meldt het college van bestuur in een interne meded...
Gevoelens van onveiligheid en onvrede bij HR-afdeling

Gevoelens van onveiligheid en onvrede bij HR-afdeling

MAASTRICHT. Het rommelt al een tijdje binnen de HR-afdeling van de Universiteit Maastricht. Medewerkers zouden zich niet veilig voelen, er zou onvrede zijn over de leiding. Op dit moment onderzoekt een externe adviseur de cultuur binnen HR.  Dit...
“We praten te veel ‘over’ in plaats van ‘met’ mensen”

“We praten te veel ‘over’ in plaats van ‘met’ mensen”

MAASTRICHT. Zonder rijbewijs niet achter het stuur. Zonder BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) niet voor de onderwijsgroep. Maar leidinggeven kon aan de Universiteit Maastricht tot nu toe zonder enige cursus of opleiding. Dat gaat nu veranderen. De UM...
“I see things within the UM that worry me”

“I see things within the UM that worry me”

How can we tackle the problem of a heavy workload? How can we ensure a safe working environment? Eighteen groups of employees (approximately 180 people) pondered these questions the last few weeks. Solutions will be presented in spring.
“Ik zie zaken binnen de UM die zorgwekkend zijn”

“Ik zie zaken binnen de UM die zorgwekkend zijn”

MAASTRICHT. Hoe pakken we de hoge werkdruk aan? Hoe zorgen we voor een veilige werksfeer? De afgelopen weken bogen achttien groepen medewerkers (zo’n 180 personen) zich over deze en andere vragen. In het voorjaar komen de oplossingen naar ...
Percentage vrouwelijke hoogleraren flink omhoog

Percentage vrouwelijke hoogleraren flink omhoog

NEDERLAND/MAASTRICHT. De Nederlandse universiteiten tellen steeds meer vrouwelijke hoogleraren. Bijna een op de vier (23 procent) is nu een vrouw, blijkt uit de jongste tellingen. Wel zijn er flinke verschillen tussen de universiteiten. Maastricht zi...
Merendeel staf is tevreden over werk, UD’s ervaren hoogste werkdruk

Merendeel staf is tevreden over werk, UD’s ervaren hoogste werkdruk

MAASTRICHT. ​De meeste medewerkers aan de Universiteit Maastricht zijn tevreden over hun werk en vinden dat zij over de kwaliteiten beschikken die nodig zijn om hun functie goed uit te oefenen. Dat blijkt uit de resultaten van de Duurzame Inzetbaarhe...
Hoge opkomst medewerkers belevingsonderzoek

Hoge opkomst medewerkers belevingsonderzoek

MAASTRICHT. Zo’n 63 procent van het personeel vulde de afgelopen weken het UM-medewerkersbelevingsonderzoek in. De organisatoren hoopten vooraf op een respons van 60 procent.  De verschillen in opkomst zijn groot. De faculteit Arts...

Tussenstand opkomst medewerkers belevingsonderzoek: 43 %

Tussenstand opkomst medewerkers belevingsonderzoek: 43 %

MAASTRICHT. Op maandag 24 september ging het UM-medewerkersbelevingsonderzoek online. Nu, na anderhalve week, heeft 43 procent van de medewerkers de enquête ingevuld. De organisatoren hoopten vooraf op een respons van 60 procent. Die lijkt zeker...
Waarom kom jij (niet) fluitend naar je werk?

Waarom kom jij (niet) fluitend naar je werk?

MAASTRICHT. Waarom kom jij (niet) fluitend naar je werk? We vinden je werk-privé balans belangrijk: vertel ons hoe je erin staat! De UM is internationaal, maar ook inclusief? Dit is een kleine greep uit de onderwerpen van het nieuwe medewerkersb...
“De UM is rebels, zo was me verteld. Dat valt tegen”

“De UM is rebels, zo was me verteld. Dat valt tegen”

MAASTRICHT. Hij is gekomen om de boel op te schudden. De nieuwe HR-directeur Antoon Vugts (1957) begon vorig jaar juni en trof een afdeling aan die “tien jaar lang verwaarloosd was”. Dat gold ook voor het personeelsbeleid zelf. De univers...

Waar blijven die extra docenten aan universiteiten?

NEDERLAND/MAASTRICHT. Aan de universiteiten moeten de komende jaren veertienhonderd docenten extra aan de slag. Dat wordt aanpoten, want in dit tempo gaan de universiteiten dat aantal in 2025 zeker niet halen.

Groen licht wp-personeelsbeleid na ‘olifantsdracht’

MAASTRICHT. Applaus voor het tenure track beleid, en ruime instemming voor het hooglerarenplan. De universiteitsraad toonde zich vorige week tevreden over de aanpassingen die de rector, na kritiek van de raad, had doorgevoerd.

Nieuw wp-loopbaanbeleid: transparant en vrouwvriendelijk

MAASTRICHT. Er komt een UM-breed tenure track beleid dat wetenschappers een redelijke kans moet bieden om promotie te maken en een vaste baan te krijgen, mits aan bepaalde welomschreven voorwaarden voldaan is. Vrouwen worden extra aangemoedigd.

Rector wil “stevig diversiteitsbeleid”

MAASTRICHT. Het thema zindert door de Nederlandse universitaire wereld: er is een groot gebrek aan diversiteit binnen de instellingen. Vooral qua etnische herkomst - te weinig studenten en stafleden met wat tegenwoordig een ‘migratie-achtergron...

“Werken bij de UM is prettig, maar pas op voor overbelasting”

MAASTRICHT. “De universiteit is een plezierige plaats om te werken. Medewerkers voelen zich over het algemeen goed, ze hebben meestal interessant en zelfstandig werk en een eigen inbreng; daarom vinden ze hun werk leuk.” De tekst is ...
Vakbond: “Er is weinig vertrouwen in HRM” HRM-directeur: “UM is een goede werkgever”

Vakbond: “Er is weinig vertrouwen in HRM” HRM-directeur: “UM is een goede werkgever”

Wie een probleem op het werk heeft kan zich binnen de UM onder meer bij een personeelsconsulent melden. Probleem is dat die ten dienste staat van zowel de baas als de medewerker. Het is vooral die dubbelrol die het vertrouwen in hen ondermijnt, zegt ...

Misschien einde aan dubbelrol personeelsconsulent

MAASTRICHT. Binnen de afdeling HRM (personeelszaken) wordt erover nagedacht om de functie van personeelsconsulent op te splitsen. Dat zegt HRM-directeur André Koehorst in een interview met Observant.

Vaste baan nog altijd schaars aan universiteit

NEDERLAND. Een vaste baan is lang niet iedereen gegund aan de universiteit. Van alle gewone docenten heeft 40 procent een tijdelijk contract, blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitenvereniging VSNU.
UM wil minder bijzonder hoogleraren

UM wil minder bijzonder hoogleraren

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht heeft te veel bijzonder hoogleraren in huis. Het zijn er 160, waarvan de meesten (104) bij de FHML. In samenspraak met de decanen wil het college van bestuur een eind maken aan die wildgroei en tegelijkertijd or...

Personeel kan lot meer in eigen hand nemen

MAASTRICHT. Een mensvriendelijker personeelsbeleid met meer ruimte voor de eigen ontwikkeling van de medewerkers. Zo valt de grote lijn in het nieuwe HRM-beleid te karakteriseren. En ook: meer aandacht voor zowel jong als ouder personeel, en een seri...

Contract Arbo Unie onder spanning

MAASTRICHT. Het contract met de Arbo Unie, die bij de UM de bedrijfsgeneeskundige zorg levert, wordt met slechts een jaar verlengd. De Arbo Unie begon in 2012, het contract liep tot 1 januari 2016 met de optie om het met twee jaar te verlengen v...

500 euro om aan jezelf te werken

MAASTRICHT. Minder tijdelijke medewerkers, een beter carrièrebeleid, minder verschillen tussen de faculteiten. Dat zijn een paar van de grote lijnen in het nieuwe personeelsbeleid van de Universiteit Maastricht. En iedereen krijgt 500 euro voor ...